Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються статті з історії виховання, теорії і практики виховання, порівняльної педагогіки. Особливу увагу звернуто на історію виховання та педагогічної думки, освітні системи та інституції окремих країн, освітні реформи та педагогічні інновації, інноваційні технології та соціально-гуманістичні вектори у підготовці фахівців у різних типах закладів освіти.

 

Процес рецензування

Усі матеріали, подані до редакції, підлягають рецензуванню. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, його актуальності та наукової цінності.

Подвійне «сліпе» рецензування проводиться членами редколегії та незалежними експертами у відповідних галузях (рецензент і автор статті невідомі один одному, їхні імена не повідомляються). Воно відбувається у два етапи: спочатку редколегія розглядає зміст статті для того, щоб переконатися, що він відповідає тематиці журналу; далі стаття передається на рецензування двом незалежним експертам (відповідно до галузі дослідження).

Процедура подвійного «сліпого» огляду передбачає три варіанти відповіді автору:

1) статтю затверджено;

2) статтю відправлено на доопрацювання автору;

3) стаття не підлягає публікації.

 Автор отримує рецензію своєї статті з рекомендаціями щодо необхідних виправлень або роз’ясненням причин, чому його стаття не може бути опублікована в журналі. Термін надання інформації – до трьох місяців з дня отримання статті редакцією.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 3. Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу.
 5. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багатократне копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального вкладу авторів в публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 7. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 9. Редактори, автори і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть  вплинути на їх об’єктивність при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів).   Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.
 10. Запобігання протизаконним публікаціям є відповідальність кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Рецензування рукописів є важливим етапом у процесі публікації. 
 2. Редколегія залишає за собою право додатково призначити незалежного рецензента.
 3. Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку якості рукопису її виклад, а також визначити чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 4. Всі члени редколегії є рецензентами.
 5. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 6. Рецензент повинен обґрунтувати свої висновки достатньо переконливо.
 7. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 8. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 9. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.
 10. Рецензент не знає про автора, автор - про особу рецензента. 

 

 

Періодичність публікації

Періодичність видання: Квітень, Грудень.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Твір "Lûdinoznavčì studìï. Serìâ Pedagogìka", створений http://lssp.dspu.edu.ua/, ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.
Засновано на творі з http://lssp.dspu.edu.ua/.

Історія журналу

Збірник присвячений проблемам педагогічної теорії і практики в історичному, сучасному світовому контексті. Публікує оригінальні статті авторів,  які представляють теоретичний доробок та результати емпіричних досліджень. Статті охоплюють широкий спектр наукових дисциплін, включаючи історію педагогіки, теорію та практику виховання, порівняльну педагогіку.

Державна реєстрація засобів масової інформації: Наказ №4249 / 5 від 27 грудня 2019 року. Серія "Педагогіка" внесена до переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 886 від 2 липня 2020 р.).

Періодичність: 2 рази на рік (квітень, грудень).

Статті публікуються кількома мовами (українською, англійською).

Колектив редакції працює над тим, щоб включити збірник у міжнародні каталоги електронних бібліотек та науко-метричні бази для входження у міжнародний науко-інформаційний та комунікаційний простір. Збірник є ареною для наукових дискусій, форумом для обговорення досвіду викладання, посібником для науковців та викладачів для сприяння їх академічному зростанню.