Історія журналу

Збірник присвячений проблемам педагогічної теорії і практики в історичному, сучасному світовому контексті. Публікує оригінальні статті авторів,  які представляють теоретичний доробок та результати емпіричних досліджень. Статті охоплюють широкий спектр наукових дисциплін, включаючи історію педагогіки, теорію та практику виховання, порівняльну педагогіку.

Державна реєстрація засобів масової інформації: Наказ №4249 / 5 від 27 грудня 2019 року. Серія "Педагогіка" внесена до переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 886 від 2 липня 2020 р.).

Періодичність: 2 рази на рік (квітень, грудень).

Статті публікуються кількома мовами (українською, англійською).

Колектив редакції працює над тим, щоб включити збірник у міжнародні каталоги електронних бібліотек та науко-метричні бази для входження у міжнародний науко-інформаційний та комунікаційний простір. Збірник є ареною для наукових дискусій, форумом для обговорення досвіду викладання, посібником для науковців та викладачів для сприяння їх академічному зростанню.