Фінансування журналу

Видавець

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Публікація статей у журналі здійснюється на госпдоговірних засадах за рахунок авторів, плата визначається окремо для кожної статі залежно від кількості сторінок. Рахунок надсилається авторам, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку. Орієнтовна вартість публікації = 1000 грн.

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка