DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102607

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВНЗ ЯК ОДНА З УМОВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (ОБМІН ДОСВІДОМ)

Людмила Голубнича

Анотація


У статті розглядаються способи створення комфортних психологічних умов для студентів під час вивчення іноземної мови. Визначено фактори, які створюють сприятливі умови для спілкування викладача зі студентами, а саме: партнерство, співробітництво, зацікавленість у партнері, спільність ціннісних орієнтацій, орієнтування на особистість партнера, недистанційність спілкування. Встановлено та розкрито прийоми педагогічного впливу, які допоможуть створити ситуацію партнерства на занятті з іноземної мови у немовному виші (на підставі особистого досвіду роботи зі студентами-юристами).


Ключові слова


партнерська взаємодія, психологічний комфорт, прийоми педагогічного впливу, навчання іноземної мови, студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Vosik-Kavalia D. Samootsinka starshoklasnykiv ta yikh komunikatyvna aktyvnist (Self-assessment of seniors and their communicative activity), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», Drohobych, 2016, Vypusk 3/35, pp. 52–63. [in English]

Harashchenko L. Orhanizatsiia vzaiemodii zi studentamy bakalavratu v protsesi vyvchennia dystsyplin profesiinoho napriamu (obmin dosvidom) (Organization of interaction with students during undergraduate study courses of professional direction (exchange of experience)), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», Drohobych, 2016, Vypusk 3/35, pp. 74–83. [in Ukrainian]

Honchar O.V. Pedahohichna vzaiemodiia uchasnykiv navchalnoho protsesu v systemi vyshchoi osvity Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt) (Teacher interaction of participants of the educational process in higher education in Ukraine (historical and pedagogical aspect)), Kharkiv, 2011, 424 p. [in Ukrainian]

Honcharenko S.U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk (Ukrainian Pedagogical Dictionary), Kyiv, 1997, 331 p. [in Ukrainian]

Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya: uchebnik dlya vuzov (Educational Psychology: a textbook for higher schools), Мoscow, 2000, 315 p. [in Russian]

Necki Z. Komunikowanie interpersonalne (Interpersonal communication), Wroclaw, 1992, 187 p. [in Polish]

Savchyn M.V. Pedahohichna psykholohiia (Educational Psychology), Drohobych, 1998, 208 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Восік-Каваля Д. Самооцінка старшокласників та їх комунікативна активність / Д. Восік-Каваля // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич, 2016. – Випуск 3/35. – С. 52–63.

Гаращенко Л. Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) / Л. Гаращенко // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». – Дрогобич, 2016. – Випуск 3/35. – С. 74–83.

Гончар О.В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О.В. Гончар. – Х. : ХНАДУ, 2011. – 424 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 331 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И.А. Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 315 с.

Nęcki Z. Komunikowanie interpersonalne / Z. Nęcki. – Wrocław : Ossolineum, 1992. – 187 s.

Савчин М.В. Педагогічна психологія / М.В. Савчин. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 208 с. 

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039