DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102608

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ

Nadiya Dudnyk

Анотація


У статті розкрито розвиток педагогічних ідей М. Монтессорі. Акцентовано увагу на дидактичному матеріалі, його призначенні. Її технологія заснована і апробована на конкретному філософському вченні – теорії вільного виховання й сенсуалізму у педагогіці. Розкрито провідну ідею – створення педагогом предметно-просторового середовища, в якому дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної самостій­ної діяльності


Ключові слова


педагогічні ідеї, саморозвиток, педагогічне спостереження, індивідуальний підхід, Марія Монтессорі

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhebrovskii B.M. (ed.), Visnyk Montessori. Yuvileinyi vypusk (Bulletin Montessori. Anniversary issue), Kyiv, 2007, 169 p. [in Ukrainian]

Hriadovkina Zh., Reshetniak O. Cherez diiu do piznannia. Montessori-pidkhid do orhanizatsii predmetno-manipuliatyvnoi diialnosti maliukiv (From work to knowledge. Montessori approach to object-manipulative activities children), Doshkilne vykhovannia, 2016, № 1, pp. 15–19. [in Ukrainian]

Dychkivska I.M., Ponimanska I.M. M. Montessori: teoriia i tekhnolohiia (M. Montessori: Theory and Technology), Kyiv, 2006, 304 p. [in Ukrainian]

Ilchenko A. Stanovlennia osobystosti M. Montessori yak humanista (M. Montessori formation of personality as humanist), Defektolohiia, 2005, № 4, рр. 41–43. [in Ukrainian]

Kvas O. Problema formuvannia obrazu dytynstva v sotsialno-humanitarnykh doslidzhenniakh (The problem of childhood image in social and human studies), Liudynoznavchi studii, Seriia «Pedahohika», Vyp. 2/34 (2016), pp. 91–100. [in Ukrainian]

Kukhar R. Istorychnyi narys rozvytku pedahohiky Montessori u Polshchi (Historical review of Montessori education in Poland), Visnyk Lvivskoho universytetu, 2004, pp. 129–140. [in Ukrainian]

Milenina H.S. Filosofiia dytynstva (Childhood philosophy), Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Rehionalni stratehii rozvytku subiektiv peredshkilnoi osvity v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity», 2012, № 3–4, pp. 138–143. [in Ukrainian]

Montessori M. Samovospitanie i samoobuchenie v nachalnoy shkole (Self-education and self-education in the primary school), Kiev, 1995, 108 p. [in Russian]

Orlova D. Bolshaya kniga Montessori (Montessory Great Book), Sankt-Peterburg., 2009, 185 p. [in Russian]

Prybylska N. Orhanizatsiia roboty pedahoha za metodom sposterezhennia u pedahohichnii systemi Marii Montessori (Organization of teacher observation by observation method in Maria Montessori educational system), Vykhovatel-metodyst v doshkilnomu navchalnomu zakladi, 2011, № 8, pp. 21–25. [in Ukrainian]

Khiltunen E. Deti Montessori: kniga dlya pedagogov i roditeley (Montessori children: book for teachers and parents), Moskva, 2008, 399 p. [in Russian]

Yakymenko S.I., Milenina H.S. Pedahohichni idei Sofii Rusovoi ta Marii Montessori: porivnialnyi analiz (Rusova Sofia and Maria Montessori educational ideas: comparative analysis), Kyiv, 2015, 296 p. [in Ukrainian]

Skwarna B. Metoda Marii Montessori – historia czy współczesność? (Mariya Montessori method – history and analysis), Życie Szkoły, 1993, № 10, pp. 30–34. [in Polish]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вісник Монтессорі. Ювілейний випуск / за заг. ред. Б.М. Жебровського, президента Всеукраїнської асоціації Монтессорі-вчителів, першого заступника Міністра освіти і науки України. – К., 2007. – 169 с.

Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання. Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. – С. 15–19.

Дичківська І.М. М. Монтессорі: теорія і технологія / І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська // М. Монтессорі: теорія і технологія. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. 304 с.

Ільченко А. Становлення особистості М. Монтессорі як гуманіста / А. Ільченко // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 41–43.

Квас О. Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях / О.В. Квас // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 2/34 (2016). – С. 91–100.

Кухар Р. Історичний нарис розвитку педагогіки Монтессорі у Польщі / Р. Кухар // Вісник Львівського університету. – 2004. – С. 129–140.

Міленіна Г.С. Філософія дитинства / Г.С. Міленіна // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Регіональні стратегії розвитку субʼєктів передшкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» / Науковий часопис ; Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2012. – № 3 – 4. – С. 138–143.

Монтессори М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе / Мария Монтессори. – К., 1995. – 108 с.

Орлова Д. Большая книга Монтессори / Д. Орлова. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК; Владимир : ВКТ, 2009. – 185 с.

Прибильська Н. Організація роботи педагога за методом спостереження у педагогічній системі Марії Монтессорі / Н. Прибильська // Вихователь-методист в дошкільному навчальному закладі. – 2011. – № 8. – С. 21–25.

Хилтунен Е. Дети Монтессори : книга для педагогов и родителей / Е.А. Хилтунен. – М. : Астрель: АСТ, 2008. – 399 с.

Якименко С.І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С.І. Якименко, Г.С. Міленіна. – К. : Видавничий дім «Слово», 2015. – 296 с.

Skwarna B. Metoda Marii Montessori – historia czy współczesność? / B. Skwarna // Życie Szkoły. – 1993. – № 10. – S. 3–34. 

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039