THE VALUE OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING AS PART OF TEACHER EDUCATION SPECIALIZATION AS PERCEIVED BY THE STUDENTS OF APPLIED LINGUISTICS

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102610

Ключові слова:

підготовка майбутніх вчителів іноземної мови, студенти прикладної лінгвістики, педагогіка, психологія, педагогічна діяльність

Анотація

Підготовка до професійної педагогічної діяльності вчителів різних предметів відбувається головним чином через спеціалізацію, пропоновану у межах навчального процесу на даній спеціальності. З аналізу компетентності вчителя іноземної мови виникає, що психолого-педагогічна підготовка є визначальною. У статті запрезентовано результати дослідження, проведені серед студентів спеціальності «прикладна лінгвістика» щодо доцільності проведення занять з психологій та педагогіки на вчительській спеціальності

Біографія автора

Katarzyna Klimkowska, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща)

доктор габілітована, професор кафедри педагогіки праці і андрагогіки факультету педагогіки та психології Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща)

Посилання

Arnett J.J. Emerging adulthood, a theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 2000, Vol. 55, Nr 5, pp. 469–480.

Bańka A. Rozwój zawodowy a ścieżki tranzycji z systemu edukacyjnego do rynku pracy, In: Praca zbiorowa, Doradztwo karier, Warszawa, 2005, pp. 23–53.

Bańka A. Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, In: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice, 2006, pp. 59–117.

Brzezińska A.I. (ed.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk, 2005.

CBOS, Raport Wizerunek nauczycieli, 2012, http://badanie.cbos.pl. (access 19.04.2013).

Grucza F. O filologii, neofilologii i kształceniu nauczycieli języków obcych, In: F. Grucza (Ed.), Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych, Warszawa, 1988, pp. 17–87.

Grucza F. Podstawy teorii kształcenia nauczycieli języków obcych, In: F. Grucza (ed.), Przyczynki do teorii i metodyki kształcenia nauczycieli języków obcych i tłumaczy w perspektywie wspólnej Europy, Warszawa, 1993, pp. 11–42.

Klimkowka K., Dudak A. Studenci pedagogiki o swoich studiach, Białystok, 2012.

Klimkowska K. Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej, Lublin, 2010.

Kwiatkowska H. Pedeutologia, Warszawa, 2008.

Lewowicki T. Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa – Radom, 2007.

Michalak J. Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli, Studium przypadków, Łódź, 2007.

Myczko K. Kształcenie nauczycieli języków obcych i praktyka zawodowa, In: M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (ed.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Poznań – Kalisz, 2009.

OBOP, Raport Polacy o zawodach, 2000, http://obop-arch.tnsglobal.pl (access 19.04.2013).

Pfeiffer W. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań, 2001.

Plewka C. Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Warszawa, 2009.

Rożnowski B. Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce, Lublin, 2009.

Sikorska M. Korelacja międzyprzedmiotowa w programach kształcenia nauczycieli języków obcych, In: M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska (eds.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Poznań – Kalisz, 2009.

Tanner J.L., Arnett J.J., Leis J.A. Emerging adulthood: Learning and developing during the first stage of adulthood, In: M.C. Smith, N. DeFrates-Densch (eds.), Handbook of research on adult development and learning, New York, 2008, pp. 34–67.

Zawadzka E. Nauczyciel języków obcych w dobie przemian, Kraków, 2004.

http: //www.ils.uw.edu.pl (access 19.04.2013).

https: //rekrutacja.uni.lodz.pl (access 15.05.2013).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-29

Номер

Розділ

Статті