DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102612

COGNITIVE DEVELOPMENT OF SCHOOL CHILDREN – OPERATIONAL THINKING IN THE NORM AND PATHOLOGY

Małgorzata Kostka-Szymańska

Анотація


У статті представлено результати дослідження зрілості мислення в групі дітей, які мають труднощі у читанні, і тих, хто вміє читати без будь-яких проблем. У дослідженні взяло участь шістдесять шість дітей (з нормою розвитку та з ризиком дислексії). Метою дослідження є оцінка зрілості мислення у дітей (вимірюється ефективність оперативного мислення). Нижчий рівень координації логічних структур мислення отримано в групі дітей з ризиком дислексії. Результати дослідження підтверджують відмінності в способі оперативного мислення між дітьми з ризиком дислексії і в нормі розвитку.


Ключові слова


діти, пізнання, оперативне мислення, читання, дислексія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Piaget J. Mowa i myślenie u dziecka, Warszawa: PWN, 1992, 228 p.

Piaget J., Inhelder B. Psychologia dziecka, Wrocław: Wydawnictwo Siedmiogród, 1993, 140 p.

Elkonin D. Jak uczyć dzieci czytania, Doszkolnoje Wospitanije, 1997, № 6, pp. 34–47; № 7, pp. 56–68.

Kliś M. Znaczenie wnioskowania w procesie rozumienia tekstu, Psychologia Wychowawcza, 1999, № 2, pp. 97–107.

Malendowicz J. O trudnej sztuce czytania i pisania, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978, 144 p.

Malmquist E. Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa: WSiP, 1982, 266 p.

Brzezińska A. Współczesne ujęcie gotowości szkolnej, in: W. Brejnak (Eds.), O pomyślny start ucznia w szkole: Biuletyn Informacyjny PTD, Wydanie specjalne, Warszawa, 2002, № 23, pp. 38–48.

Krasowicz-Kupis G. Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, 168 p.

Gruszczyk-Kolczyńska E. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wychowawcze, Warszawa: WSiP, 1994, 312 p.

Gruszczyk-Kolczyńska E. Dojrzałość do nauki matematyki i niszczące konsekwencje rozpoczynania edukacji szkolnej bez takiej dojrzałości, in: W. Brejnak (Eds.), Biuletyn Informacyjny PTD, Wydanie specjalne, Warszawa, 2002, № 23, pp. 53–68.

Bogdanowicz M. Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2002, 143 p.

Matczak A. Testy Operacyjności Myślenia. Diagnoza Możliwości Intelektualnych Dziecka DMI-2, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2001, 125 p.

Krasowicz-Kupis G. Testy Czytania dla Sześciolatków, Warszawa: CMPPP, 2008, 112 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 
ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039