DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102613

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ГРУПАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ

Yulia Laptinova

Анотація


Стаття присвячена методиці навчання іноземної мови у різнорівневих групах немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах. Розкрито сутність та значущість різнорівневої диференціації як однієї з актуальних технологій навчання при підготовці майбутніх фахівців. Важливу увагу приділено складнощам викладання й вивчення іноземної мови в студентських групах з різним рівнем мовленнєвої підготовки. Запропоновано методичні стратегії реалізації різнорівневої диференціації, що сприятимуть ефективному навчанню іноземної мови студентів немовних спеціальностей


Ключові слова


змішана група, диференційоване навчання, стратегії викладання, непрофільна дисципліна, різнорівневий підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Vanivska O. Shliakhy pidvyshchennia rivnia vyvchennia inozemnykh mov u tekhnichnomu vyshchomu navchalnomu zakladi (Ways of improving learning foreign languages in a technical high school), Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka, 2014, Vypusk 29, Chastyna 2. Pedahohika, pp. 31–40. [in Ukrainian]

Horina O.M. Sutnist ta pryntsypy dyferentsiiovanoho pidkhodu v navchanni studentiv (The essence and principles of differentiated approach to teaching students), Vyshcha shkola, 2007, № 5, pp. 55–63. [in Ukrainian]

Dariichuk L.P. Psykholoho-pedahohichni aspekty orhanizatsii dyferentsiiovanoho navchannia studentiv-nefilolohiv u protsesi navchannia inozemnoi movy (Psychological and pedagogical aspects of differentiated instruction non-philologists students in learning foreign languages), Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.H. Shevchenka. Ser. «Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika», 2001, Vyp. 11, pp. 69–72. [in Ukrainian]

Kolisnyk V.Yu. Metodychni vkazivky iz zastosuvannia osobystisno oriientovanoho navchannia inozemnoi movy za profesiinym spriamuvanniam na osnovi tekhnolohii riznorivnevoho pidkhodu (Guidance on the application personally oriented learning a foreign language for professional purposes-based multilevel approach), Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2015, 32 p. [in Ukrainian]

Pavlovska Yu.V. Osoblyvosti orhanizatsii zaniattia z anhliiskoi movy u riznorivnevykh hrupakh studentiv nemovnykh spetsialnostei (Peculiarities of English classes in groups of different levels of students of non-linguistic specialties), Naukovi zapysky (Seriia «Pedahohichni ta istorychni nauky»), 2012, Vyp. CII (102), pp. 163–169. [in Ukrainian]

Poberezhna N. Formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentsii studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei (Formation foreign communicative competence of students of non-philological specialties), Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka, 2014, Vypusk 29, Chastyna 3. Pedahohika, pp. 148–158. [in Ukrainian]

Sikorskyi P.I. Teoriia i metodyka dyferentsiiovanoho navchannia: monohrafiia (Theory and methods of differentiated instruction: monograph), Lviv: V-vo «SPOLOM», 2000, 186 p. [in Ukrainian]

Sherstiuk L.V. Realizatsiia tekhnolohii kompleksnoi dyferentsiatsii navchannia inozemnykh mov studentiv nefilolohichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv: [metodychni rekomendatsii] (Implementation of the integrated technology differentiation of teaching foreign languages non-philological students of higher education institutions), Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010, Vyp. 153, 48 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ванівська О. Шляхи підвищення рівня вивчення іноземних мов у технічному вищому навчальному закладі / О. Ванівська // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 29. Частина 2. Педагогіка. – С. 31–40.

Горіна О.М. Сутність та принципи диференційованого підходу в навчанні студентів / О. Горіна, П. Сікорський // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 55–63.

Дарійчук Л.П. Психолого-педагогічні аспекти організації диференційованого навчання студентів-нефілологів у процесі навчання іноземної мови / Л. Дарійчук // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Сер. «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – 2001. – Вип. 11. – С. 69–72.

Колісник В.Ю. Методичні вказівки із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням на основі технології різнорівневого підходу / В. Колісник. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 32 с.

Павловська Ю.В. Особливості організації заняття з англійської мови у різнорівневих групах студентів немовних спеціальностей / Ю. Павловська // Наукові записки (Серія «Педагогічні та історичні науки»). – 2012. – Вип. СІІ (102). – С. 163–169.

Побережна Н. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей / Н. Побережна // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск 29. Частина 3. Педагогіка. – С. 148–158.

Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання : монографія / П. Сікорський. – Львів : В-во «СПОЛОМ», 2000. − 186 c.

Шерстюк Л.В. Реалізація технології комплексної диференціації навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів : [методичні рекомендації] / Л. Шерстюк ; [наук. редактор Р.О. Гришкова]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 153. – 48 с. – (Методична серія).

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039