DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102617

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Леонід Оршанський, Світлана Івах

Анотація


Сучасна інноваційна економіка, заснована на високих технологіях й інтелектуальній праці, вимагає фахівців з різним рівнем компетентності, підготовка яких здійснюється у межах ступеневої вищої освіти. У статті на основі статистичних даних здійснена спроба аналізу сучасного стану й актуальних проблем вітчизняної вищої школи, яка зазнала системних структурних змін. Визначена низка передумов і пріоритетних напрямів модернізації системи вищої освіти, яка має відповісти на виклики часу та стати ефективним ресурсом сталого економічного розвитку України


Ключові слова


модернізація, вища освіта, вищі навчальні заклади, науково-педагогічні працівники, студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashytok N. Problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini (Challenges of Inclusive Education in Ukraine), Liudynoznavchi studii: Seriia Pedahohika, 2015, Vol. 1 (33), pp. 4–11. [in Ukrainian]

Vyshcha osvita Ukrainy (Higher education Ukraine), Tsentr mizhnarodnykh proektiv NDI prykladnykh informatsiinykh tekhnolohii «Yevro Osvita», Rezhym dostupu: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print. [in Ukrainian]

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: Vyshchi navchalni zaklady (State Statistics Service of Ukraine: Higher education), Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html. [in Ukrainian]

Zarplata ukrainskykh vchyteliv – odna z nainyzhchykh u sviti (Salary Ukrainian teachers – one of the lowest in the world), Rezhym dostupu: http://www.unian.ua/society/838832-zarplata-ukrajinskih-vchiteliv-odna-z-naynijchih-u-sviti.html. [in Ukrainian]

Makarenko A.Yu. Kadrovyi aspekt problemy formuvannia IKT-kompetentnosti vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv (Personnel aspect of the problem of forming ICT competence academics), Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 2013, № 1 (14), рр. 82–88. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні / Н. Ашиток // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 1/33. – С. 4–11.

Вища освіта України [Електронний ресурс] / Центр міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій «Євро Освіта». – Режим доступу : http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.

Державна служба статистики України : Вищі навчальні заклади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.

Зарплата українських вчителів – одна з найнижчих у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/838832-zarplataukra jinskih-vchiteliv-odna-z-naynijchih-u-sviti.html.

Макаренко А.Ю. Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів вищих навчальних закладів / А.Ю. Макаренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 1 (14). – С. 82–88.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039