EDUCATIONAL ASPECT OF «MŁODA MUZYKA» PERIODICAL (1908 – 1919)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102639

Ключові слова:

музика, виховання, естетика, музична освіта, «Młoda Muzykа»

Анотація

У статті розглянуто зміст двотижневого музично-літературного журналу «Młoda Muzykа», який презентував поступовий напрямок у польській музичній думці, пропагував творчість сучасних, зокрема молодих, польських композиторів. Акцентовано увагу на освітньому аспекті часопису, який є досконалим прикладом освітніх публікацій, які охоплюють багато цікавих педагогічних, виховних і естетичних проблем.

Біографія автора

Katarzyna Rogozińska, Університет Яна Кохановського у Кельцах (Польща)

доктор, адʼюнкт кафедри медіа і мистецької освіти Університету Яна Кохановського у Кельцах (Польща)

Посилання

B-mol. Echa z prowincji, Młoda Muzyka, 1909, № 12, p. 13.

(Ch). Pablo de Serasate, Młoda Muzyka, 1908, № 1, p. 13.

(Ch). Kronika, Młoda Muzyka, 1908, № 1, p. 14.

Chojnacki R. Kilka dat z życia Mendelssohna, Młoda Muzyka, 1909, № 4, pp. 3–4.

Chojnacki R. Mieczysław Karłowicz. (Wspomnienie pośmiertne), Młoda Muzyka, 1909, № 4, pp. 1–2.

Chojnacki R. This opera w 3 aktach, 7 odsłonach, Młoda Muzyka, 1909, № 2, pp. 1–4.

Chybiński A. Grzegorz Fitelberg, Młoda Muzyka, 1908, № 2, pp. 4–6.

Chybiński A. Henryk Opieński jako pieśniarz, Młoda Muzyka, 1908, № 4, pp. 1–5.

Chybiński A. Ludomir Różycki jako twórca dramatu muzycznego «Bolesław Śmiały», Młoda Muzyka, 1909, № 7, pp. 7–9.

Chyła-Szypułowa I. Kompendium edukacji muzycznej, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008, 167 p.

Domagała J. Prasa muzyczna w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Wychowanie Muzyczne, 2011, № 1, pp. 9–15.

Dziembowska E. (red.), Encyklopedia muzyczna PWM, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984, T. 3, 532 p.

Pilch T. (red), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa: «Żak», 2003, T. 7, 1061, [6] p.

Manru. «Śpiewacy Norymberscy». (Opera w III aktach R. Wagnera), Młoda Muzyka, 1908, № 3, pp. 7–12.

Muchenberg B. Pogadanki o muzyce, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1971, T. 2, 316 p.

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie «Żak», 2001, 468 p.

Paweł Kochański, Młoda Muzyka, 1909, № 24, pp. 4–5.

Plohn A. «Madame Butterfly», Młoda Muzyka, 1908, № 3, pp. 16–17.

Przychodzińska-Kaciczak M. Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje-współczesność, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, 223 p.

Redakcja, [Od Redakcji], Młoda Muzyka, 1908, № 1, p. 1.

Rogozińska K. Kultura muzyczna na łamach czasopisma «Młoda Muzyka» w latach 1908 – 1909, Szkice Humanistyczne, 2016, № 3, pp. 47–58.

R. Echa z prowincji, Młoda Muzyka, 1909, № 9, pp. 11–12.

Rytel P. Symfonia «Patetyczna» Czajkowskiego, Młoda Muzyka, 1908, № 2, pp. 8–9.

Szypułowa I. Pieśń szkolna. Jej teoria, historia oraz miejsce w repertuarze edukacyjnym szkolnictwa polskiego XIX i XX wieku, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, 323 p.

Wiadomości bieżące. Z miasta. Szkoła muzyczna prof. L. Ursteina, Kurier Warszawski, 1915, № 234, p. 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-29

Номер

Розділ

Статті