DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120917

SOCIAL AND EDUCATIONAL CHILD CUSTODY INITIATIVES IN POLAND (HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS)

Oresta Karpenko

Анотація


КАРПЕНКО Ореста – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (ochepil@gmail.com)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1841-882X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/M-3929-2015

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.120917

Бібліографічний опис статті: Karpenko, O. (2018). Social and educational child custody initiatives in Poland (historical and pedagogical aspects). Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 166–178. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.120917.

Історія статті

Одержано: 9 жовтня 2017

Прорецензовано: 5 грудня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Опіка над дітьми у Польщі була і є однією з головних складових людського життя. З найдавніших часів суспільство намагалося протидіяти сирітству, керуючись релігійними та гуманістичними мотивами. Тогочасною домінуючою формою опіки була благодійність, характерними ознаками якої є безкорисливість, добровільність, усвідомленість і цільовий характер. Опіка здійснювалася в основному через костел або релігійні інституції.

Акцентовано увагу на появі сирітства і бездомних дітей, яке було породжене війною, бідністю або епідемією. Тому важливо було створювати притулки, дитячі будинки, а також інші осередки, в яких діти отримували б підтримку і допомогу. В епоху Середньовіччя допомогу отримували не тільки сироти, бідні, але й хворі люди, жебраки, прочани.

Зазначено, що перші притулки для дітей відкрилися з ініціативи королеви – Марії-Людвики. Опіку і контроль за перебуванням дітей здійснював спеціальний комітет. Метою діяльності Згромадження жінок-опікунок при євангельській громаді була допомога у забезпеченні бідних, хворих і сиріт харчуванням. Найбільше польських опікунських інституцій і благодійних товариств виникло у період 1897 – 1905 рр. на території Польського Королівства. При костелах і релігійних громадах опікунсько-виховну функцію виконували лікарні і притулки, які на засадах християнського милосердя надавали підтримку і допомогу нужденним і покинутим дітям. Важливим засобом підтримки дітей та молоді були сиротинські фонди, опікунські та релігійні інституції, благодійні товариства.

З’ясовано, що для Польщі характерним є подолання дитячої безпритульності, влаштування і поліпшення матеріальних умов, налагодження опікунсько-виховної роботи. Доведено, що громадсько-педагогічні ініціативи у сфері опіки були різноманітними і багатогранними, залишили свій слід в історії Польщі та опікунській педагогіці. Товариства були численними, добре організованими, мали свої статути, кошти для проведення діяльності. Програма товариств була чітко продуманою від початку до кінця, що не втратило актуальності і сьогодні. Опікунсько-виховна діяльність благодійних товариств збагатила педагогічну думку, представила традиції опіки та виховання як суттєву частину польської народної педагогіки. Ідея гуманізму була й залишається ключовою у наданні всебічної опіки дітям в опікунсько-виховних установах і школах.


Ключові слова


опіка над дітьми, Польща, благодійні товариства, опікунські інституції, сиротинські фонди

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Karpenko, O.Ye. (2016). Opika nad ditmy u Polshchi [Child care in Poland]. Drohobych: Red.-vyd. viddil DDPU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Yushchyshyn, I. (1911). Syrotynski fondy ta bidna shkilna molodizh [Orphan funds and poor school youth]. Uchytel – Teacher, 1, 118 [in Ukrainian].

Bartnicka, K., & Szybiak, I. (2001). Zarys historii wychowania [Outline of the history of education]. Warszawa: Żak [in Polish].

Efron, S. (2008). Moral Education Between Hope and Hopelessness: The Legacy of Janusz Korczak. Curriculum Inquiry, 38, 39–62. doi: 10.1111/j.1467-873X.2007.00397.x [in English].

Kępski, Cz. (2003). Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka [The idea of mercy and charity and care]. Lublin: UMCS [in Polish].

Koralewski, K. (1918). Opieka społeczna: (dobroczynność publiczna) [Welfare: (public charity)]. Warszawa: Nakł. Księgarni F. Hoesicka [in Polish].

Meissner-Łozińska, J. (2004). Markiewicz Bronisław [Markiewicz Bronisław]. In T. Pilch (Ed.), Encyklopedia pedagogiczna ХХІ wieku – Pedagogical encyclopedia of the ХХІ century (Vol. III, pp. 79–80). Warszawa: Żak [in Polish].

Otto, R., Buffington-Vollum, J., & Edens, J. (2003). Child Custody Evaluation. Handbook of Psychology. Four, 11, 177–208. doi: 10.1002/0471264385.wei1111 [in English].

Przekłady z Dziennika praw Państwa dla Królewstwa Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego [Translation from the Journal of State Rights of the Kingdom of Galicia and the Grand Duchy of Krakow]. (1867). Lwów [in Polish].

Rudak, E. (2002). Pomoc dzieciom w czasie wojny [Help for children during the war]. Warszawa: Fundacja «Moje Wojenne Dzieciństwo» [in Polish].

Surdacki, M. (2002). Losy dzieci porzuconych w społeczeństwie europejskim do XX wieku [The fate of children abandoned in European society until the 20th century]. Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne – A child in the family and society. Modern history (pp. 141–165). Bydgoszcz [in Polish].

Тowarzystwo Gniazd Sierocych [Orphanʼs Nest]. (1925). In F. Kierski (Ed.), Podręczna encyklopedia pedagogiczna – Pedagogical encyclopedia (Vol. 2, pp. 579–580). Lwów: Książnica Polska [in Polish].

Wallace, S., & Koerner, S. (2003). Influence of Child and Family Factors on Judicial Decisions in Contested Custody Cases. Family Relations, 52, 180–188. doi: 10.1111/j.1741-3729.2003.00180.x [in English].

Wolfring von, L. (1918). Wieś wzorowa, czyli Kolonie rzemieślniczo-rolnicze i gniazda dziecięce [An exemplary village, that is, craft and agricultural colonies and childrenʼs nests]. Warszawa: Księgarnia M. Arcta [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Карпенко, О.Є. (2016). Опіка над дітьми у Польщі. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 238 с.

Ющишин, І. (1911). Сиротинські фонди та бідна шкільна молодіж. Учитель, 1, 118.

Bartnicka, K., & Szybiak, I. (2001). Zarys historii wychowania. Warszawa: Żak, 158 s.

Efron, S. (2008). Moral Education Between Hope and Hopelessness: The Legacy of Janusz Korczak. Curriculum Inquiry, 38, 39–62. doi: 10.1111/j.1467-873X.2007.00397.x.

Kępski, Cz. (2003). Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. Lublin: UMCS, 145 s.

Koralewski, K. (1918). Opieka społeczna: (dobroczynność publiczna). Warszawa: Nakł. Księgarni F. Hoesicka, 206 s.

Meissner-Łozińska, J. (2004). Markiewicz Bronisław. T. Pilch (Red.), Encyklopedia pedagogiczna ХХІ wieku (T. III, s. 79–80). Warszawa: Żak.

Otto, R., Buffington-Vollum, J., & Edens, J. (2003). Child Custody Evaluation. Handbook of Psychology. Four, 11, 177–208. doi: 10.1002/0471264385.wei1111.

Przekłady z Dziennika praw Państwa dla Królewstwa Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (1867). Lwów.

Rudak, E. (2002). Pomoc dzieciom w czasie wojny: sympozium. Warszawa: Fundacja «Moje Wojenne Dzieciństwo», 106 s.

Surdacki, M. (2002). Losy dzieci porzuconych w społeczeństwie europejskim do XX wieku. Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne (s. 141–165). Bydgoszcz.

Тowarzystwo Gniazd Sierocych. (1925). F. Kierski (Red.), Podręczna encyklopedia pedagogiczna (T. 2, s. 579–580). Lwów: Książnica Polska.

Wallace, S., & Koerner, S. (2003). Influence of Child and Family Factors on Judicial Decisions in Contested Custody Cases. Family Relations, 52, 180–188. doi: 10.1111/ j.1741-3729.2003.00180.x.

Wolfring von, L. (1918). Wieś wzorowa, czyli Kolonie rzemieślniczo-rolnicze i gniazda dziecięce. Warszawa: Księgarnia M. Arcta, 58 s.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039