DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121436

AKSJOLOGICZNY WYMIAR EDUKACJI MUZYCZNEJ W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW

Katarzyna Rogozińska

Анотація


РОГОЗІНСЬКА Катеринадоктор, адʼюнкт кафедри медіа та мистецької освіти, Університет імені Яна Кохановського у Кельцах, Польща (krogozinska@ujk.edu.pl)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6867-0834

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-5074-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.121436

Бібліографічний опис статті: Rogozińska, K. (2018). Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej w kształceniu studentów. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 267–276. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121436.

Історія статті

Одержано: 20 вересня 2017

Прорецензовано: 17 листопада 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. Цінності завжди були одним з найважливіших напрямів досліджень у теорії і практиці виховання. У статті розкрито цінності як основу для сприйняття соціальних, природних та культурних явищ. Обґрунтовано, що музика як носій цінностей є однією з важливих дисциплін у вихованні підростаючого покоління, а музичне виховання, засноване на самовираженні, має бути належним чином спрямоване вчителем, щоб молода особа могла вибрати цінні твори в дорослому віці. Визначено, що функції музики використовуються в естетизації повсякденного життя.

Аксіологічний вимір освіти характерний для багатьох сфер дитячої діяльності, наприклад, у дошкільному середовищі, музиці, мистецтві або ручній праці. У дошкільних установах мистецтво повинно бути показано чітко і виразно, щоб краса, закладена в ньому, передавалася дитині через форми, кольори та звуки. Цінності, представлені у такий спосіб, є основою для сприйняття соціальних, природних та культурних явищ.

Доведено, що аксіологія відіграє особливу роль у педагогіці, оскільки освіта не може бути відокремленою від цінностей. Вони є суттєвим питанням у загальному процесі навчання, його основою. Аксіологія дуже часто включається до контексту педагогіки. Як правило, це освіта для цінностей, виховання цінностей. Освіта для цінностей навчає людей компетенції. Зі свого боку, виховання цінностей передбачає формування аксіологічної орієнтації, яка є функцією зрілості, готовності до свідомого та відповідального вибору цінностей, реагування на них.

Зроблено висновок, що музика як носій цінностей є однією з дисциплін у вихованні молодої людини з дошкільного віку. Проте музичне виховання, засноване на самовираженні, має бути належним чином спрямоване вчителем, щоб він міг вибрати цінні твори в дорослому віці. Виходячи із самовираження, вчитель повинен належним чином керувати цією діяльністю у дорослому житті. Музика приносить багато відчуттів і емоцій, супроводжує нас у багатьох життєвих ситуаціях, а також під час розваг та ігор, це засіб викликати почуття захоплення та емоцій, є засобом збагачення якості життя.


Ключові слова


аксіологія, дитина, вчитель, музична освіта, Польща

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Błasiak, A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia [The axiological aspects of the education process. Selected Issues]. Kraków: WAM [in Polish].

Davis, R. (2005). Music Education and Cultural Identity. Educational Philosophy and Theory, 37, 47–63. doi: 10.1111/j.1469-5812.2005.00097.x [in English].

Ho, W. (2004). Use of information technology and music learning in the search for quality education. British Journal of Educational Technology, 35, 57–67. doi: 10.1111/j.1467-8535.2004.00368.x [in English].

Ingarden, R. (1966). Przeżycie, dzieło, wartość [Survival, work, value]. Kraków: Wyd. Literackie [in Polish].

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny [New pedagogical dictionary]. Warszawa: Żak [in Polish].

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa – Muzyka [General education programm with commentary. Primary School – Music]. (2010). Retrieved from http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/muzyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa.pdf [in Polish].

Regelski, T. (2005). Music and Music Education: Theory and praxis for ‘making a difference’. Educational Philosophy and Theory, 37, 7–27. doi: 10.1111/j.1469-5812.2005.00095.x [in English].

Sacher, W.A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego [Pedagogy of music. Theoretical foundations of universal music education]. Kraków: Impuls [in Polish].

Strembska-Kozieł, M. (2015). O potrzebie wychowania do wartości [About the need for education to value]. Retrieved from http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=752 [in Polish].

Sylwetka absolwenta. Kierunek Pedagogika [Graduate figure. The direction of pedagog]. (2013). Retrieved from http://wpia.ujk.edu.pl/wped/kom/pliki/sylwetka.pedagogika.pdf [in Polish].

Żuchelkowska, K. (2012). Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną [The values world of pre-school children of last year education]. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ






ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039