DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.123464

NEW RESEARCH AREAS AND RESEARCH PROBLEMS IN LABOR PEDAGOGY

Joanna Wierzejska

Анотація


ВЄЖЕЙСЬКА Йоанна – доктор, адʼюнкт кафедри педагогіки праці та андрагогіки, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, вул. Наротовіча, 12, Люблін, 20040, Польща (joannawierzejska@interia.eu)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6578-3339

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-6698-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.6/38.123464

Бібліографічний опис статті: Wierzejska, J. (2018). New research areas and research problems in labor pedagogy. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 74–83. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.123464.

Історія статті

Одержано: 21 серпня 2017

Прорецензовано: 17 жовтня 2017

Подано до редакції: 15 лютого 2018

Доступ он-лайн: 5 квітня 2018

 

Анотація. У статті розглянуто професійну педагогіку як наукову субдисципліну, яка має предмет дослідницьких інтересів, конкретну термінологію, методологію наукових досліджень. З’ясовано принципи і методи вивчення сфери професійної підготовки майбутніх спеціалістів, функціонування людей у середовищі та умов їх професійного розвитку. Визначено, що процес ідентифікації дослідницьких напрямів професійної педагогіки у Польщі розпочався у 1970-х рр. Основоположником польської професійної педагогіки є Т.У. Новацький, який обґрунтував взаємозвʼязок «людина – освіта – праця» як фундамент нової наукової субдисципліни, визначаючи при цьому десять напрямів досліджень, які зосереджують увагу на інтересах освіти, повʼязаних з трудовою діяльністю: світоглядні проблеми, професійна освіта, зміст освіти, теорія і методика виховання, теоретичні основи методологічних досліджень, професійна орієнтація, професійна підготовка, дидактика, інфраструктура, управління, педевтологія.

Актуальні проблеми досліджень професійної педагогіки зумовлені вільним ринком, а також такими супутніми негативними явищами, як проблеми безробіття, трудоголізм, професійне вигорання тощо. Вирішальне значення з точки зору функціонування людини в професійному середовищі має проблема професійної карʼєри, яка довгий час була переважно мозаїчною карʼєрою, а не лінійною. Дуже складною галуззю для дос-ліджень, повʼязаних з професійною діяльністю в галузі освіти, є проблеми професійної міграції.

Акцентовано увагу на широкому спектрі дослідницьких питань, повʼязаних з функціонуванням людини в екстремальних умовах праці. Такі професії, як: солдат, поліцейський, пожежник, рятувальник, аквалангіст та ін. вимагають особливих і вимогливих особистостей, фізичних задатків, навичок та різних компетенцій. Нагального дослідження потребує функціонування людини в екстремальних умовах праці, пов'язаних з ними небезпек, карʼєрного росту та можливого використання навичок і досвіду в персоніфікації.


Ключові слова


професійна діяльність, професійна педагогіка, наукові дослідження, нові напрями досліджень, професійна підготовка

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bartnik, Cz. (1991). Praca jako wartość humanistyczna [Work as a humanistic value]. Lublin: s.n. [in Polish].

Beck-Dudley, C. (2018). The Future of Work, Business Education, and the Role of AACSB. Journal of Legal Studies Education, 35, 165–170. doi: 10.1111/jlse.12073 [in English].

Bera, R. (2012). Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna [A sense of professional responsibility of persons migrating in order to earn money. Pedagogical perspective]. Lublin: Wyd. UMCS [in Polish].

Bera, R., & Wierzejska, J. (2015). Praca jako wartość w życiu człowieka [Work as a value in human life]. Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych – Education for the present. A collection of scientific works, 1. Kijów: NAPN [in Polish].

Bogaj, A. (2007). Kształcenie przedzawodowe [Pre-vocational education]. In S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (Eds.), Pedagogika pracy – Work education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [in Polish].

Furmanek, W. (2006). Zarys humanistycznej teorii pracy [Outline of the humanistic theory of work]. Warszawa: IBE [in Polish].

Furmanek, W. (2010). Przedmiot badań we współczesnej pedagogice pracy [Subject of research in the contemporary work education]. Szkoła – Zawód – Praca – School – Occupation – Work, 1 [in Polish].

Gerlach, R. (2006). Nowe obszary badań w pedagogice pracy [New areas of research in work education]. In Z. Wiatrowski (Ed.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej – Work education and andragogy in the European and global constellation (pp. 115–123). Włocławek: Lega. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego [in Polish].

Jeruszka, U. (2010). Teorie w dziedzinie (nie tylko) pedagogiki pracy [Theories in the field of (but not exclusively) work education]. In R. Gerlach (Ed.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłość – Work education in the perspective of a discourse about the future. Bydgoszcz: Wyd. UKW [in Polish].

Kaczor, S. (2003). O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy [On the need to study the areas of work education]. In Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (Eds.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej – Work education in the context of the European integration. Warszawa: Wyd. WSP TWP [in Polish].

Kwiatkowski, S.M. (2010). Popyt na pracę w warunkach kryzysu gospodarczego [Demand for work in the conditions of economic crisis]. Szkoła – Zawód – Praca – School – Occupation – Work, 1, 16–28 [in Polish].

Nowacki, T.W. (2010). Wybrane problemy pedagogiki pracy – między diagnozą i prognozą [Selected issues of work education – between a diagnosis and prognosis]. In R. Gerlach (Ed.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości – Work education in the perspective of a discourse about the future (pp. 27–28). Bydgoszcz: Wyd. UKW [in Polish].

Nowacki, T.W. (1978). Wstęp do metodologii pedagogiki pracy [Introduction to methodology of work education]. In T.W. Nowacki (Ed.), Metodologia pedagogiki pracy – Methodology of work education. Warszawa: Instytut Kształcenia Zawodowego [in Polish].

Sanchez-Gelabert, A., Figueroa, M., & Elias, M. (2017). Working whilst studying in higher education: The impact of the economic crisis on academic and labour market success. European Journal of Education, 52, 232–245. doi: 10.1111/ejed.12212 [in English].

Szlosek, F. (2007). Procedury badań w pedagogice pracy [Research procedures in work education]. In F. Szlosek (Ed.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych – Research – maturing – development (on the way to a doctoral dissertation). Experiment and observation in pedagogical studies. Warszawa – Radom: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy [in Polish].

Szlosek, F. (2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych [Identity of work education in the context of systemic changes] (pp. 73, 96). Warszawa – Radom: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy [in Polish].

Sztumski, J. (2010). Pedagogika pracy – czy pedagogika bezrobocia? [Work education – or unemployment education?]. In R. Gerlach (Ed.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości – Work education in the perspective of a discourse about the future. Bydgoszcz: Wyd. UKW [in Polish].

Wiatrowski, Z. (1980). Pedagogika pracy w zarysie [Work education in outline]. Bydgoszcz: WSP [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039