DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140930

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ПИСЬМА В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Світлана Гірняк, Світлана Луців

Анотація


ГІРНЯК Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (s.girnjak10@gmail.com)

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7264-0312

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-3030-2018

ЛУЦІВ Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (lutsiw@ukr.net)

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3219-7779

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-5194-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140930

Бібліографічний опис статті: Гірняк, С., & Луців, С. (2018). Теоретико-методологічні основи формування навички письма в учнів сучасної початкової школи. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 62–72. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140930.

Історія статті

Одержано: 20 травня 2018

Прорецензовано: 17 червня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті теоретично обґрунтовано ефективність формування навичок каліграфічного письма молодших школярів під час навчання грамоти; розкрито процес впровадження і використання технології навчання каліграфічного письма на уроках української мови в 1–4-х класах; подано зразки вправ для формування каліграфічних навичок шестирічних першокласників, а також проведення каліграфічних хвилинок на уроках української мови у 2–4-х класах початкової школи; описано нетрадиційні методики підготовки руки дитини до письма, а також проблеми навчання дітей, які пишуть лівою рукою. 


Ключові слова


письмо, каліграфія, графічні навички, методи навчання, каліграфічні хвилинки, початкова школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Halian, O. (2016). Rozvytok subiektyvnosti shkoliara yak oriientyr fakhovoi pidhotovky maibutnoho pedahoha [Development of pupil subjectivity as a guide for the future teacher of professional education]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 2/34, 30–37. doi: 10.24919/2313-2094.2/34.92866 [in Ukrainian].

Hirniak, S., & Kurtianyk, Kh. (2015). Sutnist ta osoblyvosti formuvannia kalihrafichnoi navychky pysma [Essence and peculiarities of formation of calligraphic writing skills]. Zbiór raportów naukowych Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Pedagogika. Projekty naukowe» – A collection of scientific reports of the International Scientific and Practical Conference «Pedagogy. Scientific projects» (Sopot, 27.02.2015–28.02.2015). (Pt. 2), (рр. 56–58). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» [in Ukrainian].

Movchun, A. (2002). Kalihrafiia ta etymolohiia? Tak, tsikavo i potribno! [Calligraphy and etymology? Yes, itʼs interesting and necessary!]. Pochatkova shkola – Primary school, 1, 16–19 [in Ukrainian].

Pryshchepa, O. (2010). Problemy navchannia pysma ditei, yaki pyshut livoiu rukoiu [Problems of writing letters to children who write with their left hand]. Pochatkova shkola – Primary school, 5, 10–13 [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (1993). Urok u pochatkovykh klasakh [Lesson in Elementary Classes: Educational Manual]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Ushinskii, K.D. (1949). Predislovie k 1-mu izdaniiu «Detskogo mira» [Preface to the first edition of the «Childrenʼs World»]. In K.D. Ushinskii, Polnoe sobranie sochinenii Full composition of writings (Vols. 1‒11; Vol. 5). Moscow: APN RSFSR [in Russian].

Fil, G.A., Kutniak, I.M., & Lutciv, S.I. (2017). Formirovanie navykov kalligraficheskogo pisma uchenikov nachalnoi shkoly sredstvami izobrazitelnogo iskusstva [Forming the skills of calligraphic writing of primary school students with means of fine arts]. Nepreryvnoe tekhnologicheskoe i esteticheskoe obrazovanie: tendentcii, dostizheniia, problemy: materialy ІІІ Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii – Continuous technological and aesthetic education: trends, achievements, problems: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. (pp. 179–183). Baranovichi [in Belarus].

Burman, D., Evans, D., Nunes, T., & Bell, D. (2008). Assessing deaf childrenʼs writing in primary school: grammar and story development. Deafness & Education International, 10 (2), 93–110. doi: 10.1002/dei.238 [in English].

Wong, J.W., & Faltis, C.J. (2018). Primary School Writing. In J.I. Liontas, T. International Association and M. DelliCarpini (Eds.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. doi: 10.1002/9781118784235.eelt0513 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галян, О. (2016). Розвиток субʼєктивності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 2/34, 30–37. doi: 10.24919/2313-2094.2/34.92866.

Гірняк, С., & Куртяник, Х. (2015). Сутність та особливості формування каліграфічної навички письма. Zbiór raportów naukowych Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Pedagogika. Projekty naukowe» (Sopot, 27.02.2015–28.02.2015). (Część 2), (рр. 56–58). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour».

Мовчун, А. (2002). Каліграфія та етимологія? Так, цікаво і потрібно! Початкова школа, 1, 16–19.

Прищепа, О. (2010). Проблеми навчання письма дітей, які пишуть лівою рукою. Початкова школа, 5, 10–13.

Савченко, О.Я. (1993). Урок у початкових класах. Київ: Освіта, 215 с.

Ушинский, К.Д. (1949). Предисловие к 1-му изданию «Детского мира». В К.Д. Ушинський, Полное собрание сочинений (Т. 1‒11; Т. 5). Москва: Изд-во АПН РСФСР, 591 с.

Филь, Г.А., Кутняк, И.М., & Луцив, С.И. (2017). Формирование навыков каллиграфического письма учеников начальной школы средствами изобразительного искусства. Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. (с. 179–183). Барановичи.

Burman, D., Evans, D., Nunes, T., & Bell, D. (2008). Assessing deaf childrenʼs writing in primary school: grammar and story development. Deafness & Education International, 10 (2), 93–110. doi: 10.1002/dei.238.

Wong, J.W., & Faltis, C.J. (2018). Primary School Writing. In J.I. Liontas, T. International Association and M. DelliCarpini (Eds.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. doi: 10.1002/9781118784235.eelt0513.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039