DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140936

THE ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGES TEACHING

Larysa Maksimuk, Lilia Levonyuk

Анотація


МАКСИМУК Лариса кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, бульвар Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь (flk@brsu.brest.by)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8163-0842

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-9760-2018

ЛЕВОНЮК Ліля – старший викладач кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, бульвар Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь (flk@brsu.brest.by)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1560-2747

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-4500-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140936

Бібліографічний опис статті: Maksimuk, L., & Levonyuk, L. (2018). The role of educational technologies in the process of professionally-oriented foreign languages teaching. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 185‒199. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140936.

Історія статті

Одержано: 25 березня 2018

Прорецензовано: 15 травня 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті висвітлено проблеми організації продуктивної навчальної діяльності на заняттях з іноземної мови на немовних спеціальностях закладів вищої освіти з метою більш успішного розвитку професійних іншомовних комунікативних навичок студентів і підвищення якості мовної підготовки майбутніх фахівців. Використання ефективних освітніх технологій, індивідуалізація навчання, безперервний саморозвиток і самореалізація студентів в освітньому процесі є основою забезпечення високої якості вищої освіти.

Встановлено, що вдосконалення педагогічного процесу та його компонентів безпосередньо повʼязане з інноваційною діяльністю вчителя. Одним з найважливіших компонентів педагогічного процесу є освітні технології як система форм, методів та засобів навчання, які забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей.

Розглянуто прийоми і методи роботи з використанням таких видів діяльності, як рольова гра, проектні технології і, нарешті, компʼютерні мультимедійні програми, які дають змогу створювати природне мовне середовище на заняттях з іноземної мови. Основним обʼєктом комунікативного методу є сама мова, тобто ця техніка насамперед вчить студентів спілкуватися в ситуаціях, що відбуваються у повсякденному житті, а також у ситуаціях, повʼязаних з їхньою майбутньою професійною діяльністю.

Рольова гра сприяє не лише формуванню професійної комунікативної компетенції іноземною мовою майбутніх фахівців, але й виконує освітню функцію обʼєднання студентської групи. Технології проекту, як показує практичне застосування, відіграють важливу роль в організації самостійної навчальної діяльності студентів, оскільки спільна робота над проектом веде до передачі знань, стимулює незалежну виробничу діяльність, визначає та розвиває творчі здібності кожного учня. І, нарешті, використання компʼютерних мультимедійних програм дає можливість створювати природне мовне середовище під час проведення іноземних мовних класів і тим самим здійснювати успішну продуктивну підготовку іноземної мовної діяльності.


Ключові слова


продуктивна освітня діяльність, освітні технології, освітній процес, професійна комунікативна компетенція, самостійна діяльність, природне мовне середовище

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andreev, A.A. (2000). Computer and telecommunication technologies in the field of education. Information Technologies, 3, 155–169 [in Russian].

Aslamova, T.V. (2002). Interactive model of teaching oral foreign language communication in a non-linguistic university. Bulletin of MSLU, 467, 48–60 [in Russian].

Bukhtiyarova, I.N. (2000). Project method and individual programs in productive learning. School technologies, 2, 108–112 [in Russian].

Domashnev, A.I. (1983). Methods of teaching English in a pedagogical university. Moscow [in Russian].

Esnault, L. (2008). Web-based Education and Pedagogical Technologies: Solutions for Learning Applications. Hershey: IGI Publishing [in English].

Flori, R.E. (1997). Perspectives on the Role of Educational Technologies. Journal of Engineering Education, 86, 269–272. doi: 10.1002/j.2168-9830.1997.tb00294.x [in English].

Geoff, L. (2013). A working model for intercultural learning and engagement in collaborative online language learning environments. Intercultural education, 24, 303–314 [in English].

Gromova, O.A. (1977). Audiovisual method and practice of its application. Moscow [in Russian].

Jameson, J. (2013). E‐Leadership in higher education: The fifth «age». British Journal of Educational Technology, 44, 889–915. doi: 10.1111/bjet.12103 [in English].

Kazanchyan, K.P. (2007). Role play game as a means of communicative learning. Bulletin of MSLU, 519, 2, 82–89 [in Russian].

Khuzhanyazova, G.Y., & Babazhanova, U.A. (2016). Innovative methods in teaching English for special purposes in a technical university. Young Scientist, 29.3, 43–45 [in Russian].

Pavlovich, T.S. (2006). Methodological conditions for organizing independent work with authentic texts in a non-linguistic institution. Polotsk [in Russian].

Polat, Ye.S. (2002). New pedagogical technologies in teaching foreign languages. Foreign languages at school, 1, 22–27 [in Russian].

Vasilyeva, M.A. (2009). Business games when teaching a foreign language in a non-linguistic institution of higher learning. Bulletin of MSLU, 567, 88–98 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039