DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140943

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. МАКАРУШКИ (1867–1931)

Леся Бодак

Анотація


БОДАК Леся – викладач Національного університету харчових технологій, вул. Бортнянського, 30/32, Львів, 79039, Україна (bodak_1515@ukr.net)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6198-8425

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-7533-2018

DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.7/39.140943

Бібліографічний опис статті: Бодак, Л. (2018). Концептуальні засади реформування середньої школи у педагогічній спадщині О. Макарушки (1867–1931). Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 7/39, 40–49. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140943.

Історія статті

Одержано: 16 березня 2018

Прорецензовано: 25 квітень 2018

Подано до редакції: 10 липня 2018

Доступ он-лайн: 12 вересня 2018

 

Анотація. У статті висвітлено педагогічні погляди О. Макарушки на зміст реформ середньої школи. Зʼясовано, що середня школа має бути загальноосвітньою, гармонійно розвивати духовні та тілесні потреби молоді. На основі узагальнення стверджується, що педагог наполягав на поверненні гімназії характеру і значення школи, яка має на меті підготувати учнів до навчання в університеті та інших типах закладів вищої освіти. Реформована середня школа має враховувати ґендерні особливості. Розкрито методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, залучення батьків до вивчення літературних творів, читання книг. Аргументовано, що вчитель рідної мови має плекати народні і загальнолюдські ідеали.


Ключові слова


середня школа, гімназія, реформа, навчання, українська мова, література, О. Макарушка

Повний текст:

PDF

Посилання


Makarushka, O. (1927a). V spravi himnazii «Ridnoi Shkoly» [In the case of grammar-school «Native School»]. Ridna shkola – Native school, 1 (4), 8–9 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1927b). Do reformy navchannia ukrainskoi movy y pysmenstva v gimnaziiakh [To reform of teaching Ukrainian language and writing in grammar-school]. Ridna shkola – Native school, 1 (4), 7–8 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1930). Do reformy serednoi shkoly [To reform of secondary school]. Ukrainska shkola – Ukrainian school, 2, 6–16; 3–4, 12–17 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1925a). Z tovarystva «Uchytelska hromada» [From the Society «Teachersʼ Community»]. Ukrainska shkola – Ukrainian school, 2 (1), 55–64 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1925b). Indyvidualizuvannia v navchanni [Individualization in learning]. Ukrainska shkola – Ukrainian school, 1 (32), 3–14 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1927c). Naistarshyi ustav ukrainskoi shkoly [The oldest statute of the Ukrainian school]. Ridna shkola – Native school, 1 (2), 3–4 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1922). Nauka vykhovannia: pidruchnyk dlia shkil i rodyn [Science of education: a textbook for schools and families]. Lviv: Druk. Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1927d). Perebudova serednoi shkoly [Rebuilding of secondary school]. Ukrainska shkola – Ukrainian school, 13 (2–3), 15–28; 13 (4), 3–14 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1927e). Potreby khvyli [The needs of the wave]. Ukrainska shkola – Ukrainian school, 13 (1), 1–2 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1925c). Praslovianska mova [Slavic language]. Postup – Progress, 5 (3–4), 6–7 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1923, January 26; 27). Serednia osvita divchat [Secondary education for girls]. Hromadskyi vistnyk – Public messenger, 19, 2–4; 20, 4–5 [in Ukrainian].

Makarushka, O. (1925d). Chuzhi slova v ukrainski movi [Foreign words in the Ukrainian language]. Postup – Progress, 5 (3–4), 37–41 [in Ukrainian].

Khronika: Z tovarystva «Uchytelska hromada» [Chronicle: From the Society «Teachersʼ Community»]. (1925). Ukrainska shkola – Ukrainian school, 2 (4–6), 76–80 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Макарушка, О. (1927a). В справі гімназій «Рідної Школи». Рідна школа, 1 (4), 8–9.

Макарушка, О. (1927b). До реформи навчання української мови й письменства в ґімназіях. Рідна школа, 1 (4), 7–8.

Макарушка, О. (1930). До реформи середньої школи. Українська школа, 2, 6–16; 3–4, 12–17.

Макарушка, О. (1925a). З товариства «Учительська громада». Українська школа, 2 (1), 55–64.

Макарушка, О. (1925b). Індивідуалізування в навчанні. Українська школа, 1 (32), 3–14.

Макарушка, О. (1927c). Найстарший устав української школи. Рідна школа, 1 (2), 3–4.

Макарушка, О. (1922). Наука виховання: підручник для шкіл і родин. Львів: Друк. Наукового Товариства ім. Шевченка, 155 с.

Макарушка, О. (1927d). Перебудова середньої школи. Українська школа, 13 (2–3), 15–28; 13 (4), 3–14.

Макарушка, О. (1927e). Потреби хвилі. Українська школа, 13 (1), 1–2.

Макарушка, О. (1925c). Прасловянська мова. Поступ, 5 (3–4), 6–7.

Макарушка, О. (1923, Січень 26; 27). Середня освіта дівчат. Громадський вістник, 19, 2–4; 20, 4–5.

Макарушка, О. (1925d). Чужі слова в українські мові. Поступ, 5 (3–4), 37–41.

Хроніка: З товариства «Учительська громада». (1925). Українська школа, 2 (4–6), 76–80.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039