INTERACTION OF ETHNIC TOLERANCE AND CERTAIN PERSONALITY TRAITS

Автор(и)

  • Mariya Czepil
  • Alla Revt

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164401

Ключові слова:

етнічна толерантність, толерантність, студент, етнічна ідентичність, етнічна група

Анотація

ЧЕПІЛЬ Марія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна; завідувач кафедри історії виховання та порівняльної педагогіки, Університет Марії Кюрі-Склодовської, вул. Нарутовіча, 12, Люблін, 20-004, Польща

E-mail address: chepilmaria@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2215-3994

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/M-4262-2015

РЕВТЬ Алла кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: alla_revt@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8006-6186

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-6975-2018

 

Бібліографічний опис статті: Чепіль, М., & Ревть, А. (2019). Interaction of ethnic tolerance and certain personality traits. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 68–80. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164401.

 

Історія статті

 

Одержано: 17 жовтня 2018

Прорецензовано: 12 грудня 2018

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті розглянуто взаємозв’язок етнічної толерантності та певних рис особистості. Констатовано важливість формування етнічної толерантності студента у системі сучасної освіти. Вказано на проблеми, що перешкоджають формуванню етнічної толерантності та гальмують цей процес. Зазначено, що проблема толерантності та етнічної толерантності, зокрема, сьогодні – одна з центральних проблем як глобального, так і національного порядку. Відтак посилення полікультурних контактів між студентами та необхідність їх гармонізації, а також недостатня вивченість цього питання у психології загалом і фрагментарність вивчення етнічної толерантності у педагогічній та віковій психології зокрема, зумовлює актуальність дослідження означеної проблеми. Важливою умовою вивчення механізмів гармонійного полікультурного спілкування є визначення чітких меж між етнічною толерантністю як визнанням інших культур і цінностей та етнічною ідентичністю як чітким усвідомленням своєї приналежності до етнічної групи. Особливо чутливою до питання етнічної толерантності є студентська молодь. У процесі навчання студент набуває початкові навички не тільки професійного, але й соціального спілкування, засвоює як документально закріплені, так і неписані норми та правила, прийняті у тому чи тому професійному співтоваристві, тобто оволодіває основами культури толерантної поведінки, толерантної особистості. Результати дослідження взаємозв’язку етнічної толерантності і особистісних характеристик свідчать про значущі показники додатних кореляційних зв’язків між рівнями етнічної толерантності та мотивації досягнення успіху, комунікабельністю, поняттєвого мислення і позитивно сформованої комунікативної настанови; значущі показники від’ємних кореляційних зв’язків встановлено між рівнями етнічної толерантності і депресивністю, сором’язливістю, мотивацією уникнення невдач. Окреслено практичні шляхи та надано рекомендації щодо формування етнічної толерантності студентів. Важливим аспектом вивчення етнічної толерантності є її взаємозв’язок з позитивною етнічною ідентичністю, відтак унормоване усвідомлення особистістю себе як члена певної етнічної групи зумовлює поважне ставлення до інших. Попри те, що значною мірою етнічна толерантність зумовлюється особистісними характеристиками постаті студента, важливого значення набувають умови соціального макро- і мікросередовища, які регулюють толерантне ставлення до інших. Серед таких умов важливу роль, на наш погляд відіграє правове регулювання етнічної толерантності, закріплене законами нашої країни.

Біографії авторів

Mariya Czepil

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна; завідувач кафедри історії виховання та порівняльної педагогіки, Університет Марії Кюрі-Склодовської, вул. Нарутовіча, 12, Люблін, 20-004, Польща

Alla Revt

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

Посилання

Asmolov, A. (2000). Tolerantnost ot utopii k realnosti [Tolerance from utopia to reality]. Na puti k tolerantnomu soznaniiu – On the way to tolerant consciousness (pp. 7–15). Moskva: Smysl [in Russian].

Boiko, A. (2002). Svitohliadni oriientatsii postradianskoi liudyny (sotsialno-filosofskyi analiz) [World outlook orientations of the post-Soviet man (socio-philosophical analysis)]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Odesa [in Ukrainian].

Boiko, V. (2004). Energiia emotcii [Energy of emotions]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Kholodova, O. (2003). Psykholohichni zasoby zapobihannia ta korektsii frustratsii u profesiinii diialnosti molodykh uchyteliv [Psychological means of prevention and correction of frustration in the professional activity of young teachers]. (Extended abstract of candidate’s thesis (psychology)). Kyiv: In-t psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy [in Ukrainian].

Kyrylenko, T. (2008). Tolerantnist ta harmoniia osobystosti [Tolerance and harmony of personality]. Psykholohichni perspektywy – Psychological Perspectives, 11, 130–136 [in Ukrainian].

Lokk, D. (1988). Sochineniia [Works]. (Vol. 2). Moscow: Mysl [in Russian].

Macleod, C. (2010). Toleration, children and education. Educational Philosophy and Theory, 42, 9–21. doi: 10.1111/j.1469-5812.2008.00493.x.

Rapp, C., & Freitag, M. (2015). Teaching tolerance? Political Studies, 63, 1031–1051. doi: 10.1111/1467-9248.12142.

Savchenko, S. (2003). Sotcializatciia studencheskoi molodezhi v usloviiakh regionalnogo obrazovatelnogo prostranstva [Socialization of student youth in the conditions of the regional educational space]. Lugansk: Alma Mater [in Russian].

Schwadel, P., & Garneau, C. (2017). The diffusion of tolerance: birth cohort changes in the effects of education and income on political tolerance. Sociological Forum, 32, 748–769. doi: 10.1111/socf.12374.

Sliusarevskyi, M. (2008). Osnovy sotsialnoi psykholohii [Fundamentals of social psychology]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Soldatova, G. (2006). Psikhologicheskie mekhanizmy ksenofobii [Psychological mechanisms of xenophobia]. Psikhologicheskii zhurnal – Psychological Journal, 6, 5–17 [in Russian].

Soldatova, G., & Shaigerom, L. (2008). Psikhodiagnostika tolerantnosti lichnosti [Psychodiagnostics of personality tolerance]. Moscow: Smysl [in Russian].

Soldatova, G., Shaigerom, L., & Sharova, O. (2000). Zhit v mire s soboi i drugimi: trening tolerantnosti dlia podrostkov [Live in the world with yourself and others: Tolerance training for teenagers]. Moscow: Genezis [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті