FORMATION OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE PEDAGOGICAL DISCOURSE IN BELARUS

Автор(и)

  • Larisa Maksimuk
  • Lilia Levonyuk

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164413

Ключові слова:

професійна мовна особистість, професійно-орієнтована освітня мовне середовище, сучасні комп’ютерні технології, інноваційні методи, професійний дискурс

Анотація

МАКСИМУК Лариса кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, вул. Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь

E-mail address: flk@brsu.brest.by

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-0842

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-9760-2018

ЛЕВОНЮК Ліля – старший викладач кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, вул. Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь

E-mail address: flk@brsu.brest.by

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1560-2747

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/K-4500-2018

 

Бібліографічний опис статті: Максимук, Л., & Левонюк, Л. (2019). Formation of language personality in the pedagogical discourse in Belarus. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 94–104. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164413.

 

Історія статті

 

Одержано: 7 листопада 2018

Прорецензовано: 17 грудня 2018

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної мовної особистості в процесі навчання іноземної мови в немовному ЗВО, яка набуває особливої значущості на сучасному етапі розвитку суспільства у зв’язку з розширенням міжнародних зв’язків і вступом Білорусі до світового економічного співтовариства і є невід’ємним компонентом професійної підготовки фахівця. Розглядається поняття професійної мовної особистості, її багаторівнева структура, а також роль, яку відіграє у її формуванні професійно-орієнтована освітня мовна середовище, яке утворюється на заняттях з іноземної мови за допомогою сучасних комп’ютерних технологій та інноваційних освітніх методик.
Особлива увага приділяється використанню професійно-орієнтованого підходу до формування мовної особистості в процесі навчання іноземної мови у немовному ЗВО. Такий підхід сприяє формуванню у студентів здібностей до комунікації в реальних професійних, ділових, наукових сферах і конкретних ситуаціях. Специфіка професійно-орієнтованого підходу у викладанні іноземних мов полягає в тому, що розвиток мовної особистості студента відбувається передовсім через занурення у сферу професійних знань, через особливості його майбутньої професії. Інакше кажучи, залучення мовної особистості до професійної сфери починається із залучення до професійного дискурсу, тобто процесу мовної діяльності, обумовленого професійною діяльністю мовця – сукупністю усних та письмових текстів, породжуваних мовною особистістю фахівця в іншомовної професійної комунікації.
Створення професійно-орієнтованої освітньої середовища під час навчання іноземної мови розглядається як основний фактор формування професійної мовної особистості учнів, який сприяє розвитку у них спеціальних навичок професійної міжкультурної комунікації. Професійно-орієнтована мовне середовище визначається як сукупність, з одного боку, засобів і технологій збору, накопичення, передачі, обробки та розподілу навчальної та професійно-орієнтованої інформації, а з іншого, умов, що сприяють виникненню і розвитку інформаційної взаємодії між викладачем, студентом та засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Для створення спеціальної професійно-орієнтованої навчальної середовища на заняттях з іноземної мови використовується метод педагогічного моделювання, за допомогою якого можна розглянути кожну з її складових в їх єдності і взаємодії. У такому контексті модель фахівця виступає своєрідною основою для проектування і конструювання відповідних технологій навчання, а значить, і інформаційно-технологічного забезпечення освітнього процесу загалом.

Біографії авторів

Larisa Maksimuk

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, вул. Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь

Lilia Levonyuk

старший викладач кафедри іноземних мов, Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна, вул. Космонавтів, 21, Брест, 224016, Білорусь

Посилання

Alekseeva, L. (2002). Optimizatciia protcessa obucheniia inoiazychnomu professionalno-orientirovannomu obshcheniiu studentov fakulteta mezhdunarodnykh otnoshenii [Optimization of the learning process of foreign language professional-oriented communication between students of the faculty of international relations]. (Candidate’s thesis). Saint Petersburg [in Russian].

Golovanova, E. (2009). Professionalnaia iazykovaia lichnost: printcipy i parametry lingvisticheskogo opisaniia [Professional linguistic personality: principles and parameters of linguistic description]. Cheliabinsk: Entciklopediia [in Russian].

Iurev, V. (2008). Klastemaia model innovatcionnogo razvitiia universiteta [Klastema model of innovative development of the university]. Tambov: TGU im. G.R. Derzhavina [in Russian].

Karaulov, Iu. (1989). Russkaia iazykovaia lichnost i zadachi ee izucheniia [Russian language personality and the tasks of its study]. Moscow: Nauka [in Russian].

Khokhlenkova, L. (2000). Tekhnologiia professionalnogo pedagogicheskogo obshcheniia pri obuchenii inostrannomu iazyku studentov neiazykovykh spetcialnostei [Technology of professional pedagogical communication when teaching foreign language to students of non-linguistic specialties]. (Candidate’s thesis). Toliatti [in Russian].

Konnova, Z. (2003). Razvitie professionalnoi inoiazychnoi kompetentcii budushchego spetcialista pri mnogourovnevom obuchenii v sovremennom vuze [Development of the professional foreign language competence of a future specialist in multilevel training in a modern university]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kaluga [in Russian].

Leontev, A. (1997). Osnovy psikholingvistiki [Basics of psycholinguistics]. Moscow: Smysl [in Russian].

Myskin, S. (2013). Iazykovaia professionalnaia lichnost [Language professional personality]. Filologicheskie nauki: voprosy teorii i praktiki – Philological sciences: questions of theory and practice, 1, 150–157 [in Russian].

Vygotсkii, L. (1996). Pedagogicheskaia psikhologiia [Pedagogical psychology]. Moscow: Pedagogika [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті