DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164418

FAMILIARIZING PRESCHOOL CHILDREN WITH THE «CHILD IN SOCIETY» EDUCATIONAL PROFILE IN MODERN REALITIES

Olena Nevmerzhytska

Анотація


НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: nhelen750@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9911-9735

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-4176-2018

 

Бібліографічний опис статті: Невмержицька, О. (2019). Familiarizing preschool children with the «Child in society» educational profile in modern realities. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 105–115. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164418.

 

Історія статті

 

Одержано: 13 листопада 2018

Прорецензовано: 20 грудня 2018

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У сучасних реаліях актуалізується проблема ознайомлення дошкільників із соціальним довкіллям, яке є надзвичайно складним та різноманітним. Аналіз Базового компонента дошкільної освіти уможливив констатацію, що завданням закладів дошкільної освіти є навчити дітей диференціювати людей за ступенем спорідненості, за віком, статтю, національністю, соціальним статусом. Однак при цьому випущений важливий аспект ознайомлення дітей дошкільного віку із соціумом: ознайомлення їх з тими людьми, які мають певні особливості розвитку, що є надзвичайно важливо в умовах інклюзивного освітнього простору.

У статті вказано, що необхідною і важливою умовою розвитку кожного суспільства є забезпечення права і можливості усім громадянам, у тому числі й тим, які мають особливі потреби, на освіту. У демократичних країнах це право реалізується шляхом пропозиції таким особам різних форм здобуття освіти. Надзвичайно актуальна і продуктивна серед них є інклюзія. У статті проаналізовано основні ознаки та нормативну базу інклюзивної освіти.

Акцентовано на принципах, які мають лежати в основі роботи з дошкільниками та слугувати орієнтиром для вихователя у відборі змісту ознайомлення їх з особливостями та проблемами осіб з обмеженими можливостями здоров’я. До них, зокрема, належать: повага до притаманних людині чеснот, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності; недискримінація; повага до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх як компонента людської різноманітності й частини людства; рівність можливостей тощо.

Визначено завдання роботи закладу дошкільної освіти в напрямі ознайомлення із соціальним довкіллям в умовах творення інклюзивного освітнього простору. Ця робота має бути системною та здійснюватися в кількох напрямах. Наприклад, доцільно ознайомити дошкільників з особливостями сприймання навколишнього світу особами, які мають певні функціональні обмеження, розвинути в дітей морально-етичні якості (співчуття, співпереживання, милосердя, взаємодопомогу тощо), сформувати уявлення про здоров’я як цінність людського життя, а також виховати почуття відповідальності за здоров’я – своє та інших людей. Така робота має проводитися цілеспрямовано, спиратися на емоційний досвід дитини, інтегруватися у заняття з різних розділів програми навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку, реалізовуватися у межах різних форм роботи із застосуванням наочності.


Ключові слова


дошкільник; Базовий компонент дошкільної освіти; змістова лінія «Дитина в соціумі»; виховання; інклюзія; здоров’я

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bohush, A., Bielienka, H., Bohinich, ... & et al. (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education]. Kyiv. Retrieved August 12, 2018, from https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf [in Ukrainian].

Bohush, A., & Havrysh, N. (2008). Metodyka oznaiomlennia ditei z dovkilliam u doshkilnomu navchalnomu zakladi [A method for familiarizing children with the environment in a preschool educational institution]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Farelli, P. (2000). The impact of research on developments in inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 4 (2), 153–162. doi: 10.1080/136031100284867.

Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37 (5), 813–828. doi: 10.1080/01411926.2010.501096.

Florian, L. (2008). Inclusion: Special or imclusive education: future trends. British Journal of Special Education, 35 (4), 202–208. doi: 10.1111/j.1467-8578.2008.00402.x.

Karpenko, O. (2015). Ideia dytynotsentryzmu u spadshchyni Vasylia Sukhomlynskoho [The idea of childhood center in the legacy of Vasyl Sukhomlinsky]. Pedahohichna osvita: teoriia y praktyka – Pedagogical Education: Theory and Practice, 18 (1-2015), 42–46 [in Ukrainian].

Khanzeruk, L. (2016). On the way to inclusion: the vision from the maternal family’. Journal of Research Special Educational Needs, 16, 782–785. doi: 10.1111/1471-3802.12334.

Kolupaieva, A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]. Kyiv: Sammit-Knyha [in Ukrainian].

Kononko, O. (1998). Sotsialno-emotsiinyi rozvytok osobystosti (v doshkilnomu dytynstvi) [Socio-emotional development of personality (in preschool childhood)]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].

Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu [Convention on the rights of persons with disabilities]. (2016). Retrieved August 20, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 [in Ukrainian].

Pirozhenko, T., Khartman, E., Palienko, E., & Pavlenko, M. (2016). Metodicheskoe posobie k partcialnoi programme po razvitiiu sotcialnykh navykov effektivnogo vzaimodeistviia detei v vozraste ot 4 do 6–7 let «Uchimsia zhit vmeste» [Methodological manual for the partial program for the development of social skills for effective interaction of children aged 4 to 6–7 years «Learning to live together»]. Kiev: Alaton [in Russian].

Pryshchepa, T. (2009). Sotsializatsiia doshkilnykiv v umovakh DNZ [Socialization of preschool children in a PEI]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Semago, N. (2010). Inkliuziia kak novaia obrazovatelnaia filosofiia i praktika [Inclusion as a new educational philosophy and practice]. Autizm i narusheniya razvitiya ‒ Autism and developmental disorders, 4, 1–9 [in Russian].

Vsemirnaia programma deistvii v otnoshenii invalidov (3 dekabria 1982 goda) [World Program of Action concerning Disabled Persons (December 3, 1982)]. Retrieved August 15, 2018, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_427 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039