SCHOOL THEATER IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE IN THE XVII – XVIII СENTURIES

Автор(и)

  • Svitlana Hirnyak
  • Svitlana Lutsiv

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164444

Ключові слова:

театр, шкільний театр, шкільна драма, освіта, братська школа, протестантська школа, єзуїтський навчальний заклад

Анотація

ГІРНЯК Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: s.girnjak10@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7264-0312

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-3030-2018

ЛУЦІВ Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: lutsiw@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3219-7779

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-5194-2018

 

Бібліографічний опис статті: Гірняк, С., & Луців, С. (2019). School theater in educational institutions of Ukraine in the XVII – XVIII сenturies. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 146–157. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164444.

 

Історія статті

 

Одержано: 1 грудня 2018

Прорецензовано: 15 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті розкрито питання становлення шкільного театру у навчальних закладах України. Визначено, що дослідженню питання становлення та розвитку шкільного театру в Україні в XVII–XVIII ст. як окремої педагогічної проблеми передував тривалий процес накопичення наукової та публіцистичної літератури з окресленої проблематики. Звертаючись до попереднього досвіду вивчення шкільного театру, відмічено прискіпливу увагу дослідників до вивчення окремих її аспектів: філософсько-естетичних основ, елементів народної творчості, жанрово-стильової приналежності, змістової характеристики, художньої цінності, головних персонажів та їх характерів тощо. З’ясовано, що педагогічна складова дослідження шкільного театру в Україні окресленого періоду представлена доволі слабо. Передусім вона вивчається в контексті дослідження розвитку вітчизняного шкільництва XVI–XVIII ст. та висвітлення педагогічної спадщини відомих українських просвітників тієї доби.

На основі історіографічного аналізу праць провідних науковців різних галузей гуманітарної науки установлено, що дослідження шкільного театру потребує комплексного аналізу з урахуванням системного та міждисциплінарного підходів. За допомогою цих методологічних підходів вивчення шкільного театру в України зазначеного періоду буде усебічним та об’єктивним.

У статті з’ясовано, що становлення шкільного театру в Україні проходило у загальноєвропейському контексті розвитку освіти і шкільництва. Передову роль у становленні шкільного театру в Україні відіграли братські школи, Острозький освітньо-культурний осередок, а згодом Києво-Могилянська академія, які запозичили у своїх опонентів, єзуїтів та протестантів, деякі форми організації шкільного життя та методи викладання. Серед них визначна роль відводилася шкільній драмі та шкільному театру, що носили потужній виховний та пропагандистський характер.

У ході дослідження було встановлено, що шкільні театри братських, протестантських та єзуїтських навчальних закладів мали багато аналогій, що пояснюється спільною природою цих театрів, подібністю дидактичних і суспільних функцій. Так, за допомогою постановки шкільних драм, представники кожної із названих вище шкіл намагалися сприяти не тільки релігійному вихованню молоді, але й спряли моральному, патріотичному й політичному вихованню молоді.

Біографії авторів

Svitlana Hirnyak

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна 

Svitlana Lutsiv

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

Посилання

Axer, J. (1993). Polski teatr Jezuicki jako teatr polityczny [Polish Jesuit theater as a political theater]. Jesuici a kultura polska – Jesuits and Polish culture (pp. 16–20) [in Polish].

Berkov, P. (1953). Russkaia narodnaia drama XVII – XX vekov: teksty pes i opisaniia predstavlenii [Russian folk drama XVII – XX centuries: texts of plays and descriptions of representations]. Moskva: Isskustvo [in Russian].

Berthold, M. (1980). Historia teatru [History of the theater]. Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe [in Polish].

Chepil, M., & Karpenko, O. (2013). Wychowanie dzieci w rodzinie ukraińskiej: historiografia problemu [Bringing up children in a Ukrainian family: a problem historiography]. Pedagogika Rodziny – Family Pedagogy, 4 (2), 159–174 [in Polish].

Demkov, M. (1918). Kurs pedagogiki, 2. [Pedagogy course, 2]. Мoskva [in Russian].

Dziechcińska, H. (1985). Publiczność literacka i teatralna w dawniej Polsce [Literary and theatrical audience in formerly Poland]. Warszawa – Lodz [in Polish].

Hrytsai, M. (1969). Ukrainska literatura XVI – XVIII st. i folklor [Ukrainian literature of the XVI – XVIII centuries and folklore]. Kyiv: Kyivskyi universytet [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (1966). Bratstva ta yikh rol u rozvytku ukrainskoi kultury ХVІ–ХVІІІ st. [Brotherhoods and their role in the development of Ukrainian culture in the ХVІ–ХVІІІ centuries]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Kravets, V. (1996). Іstoriya klasychnoi zarubizhnoi pedahohiky ta shkilnytstva [History of classical foreign pedagogy and schooling]. Ternopil [in Ukrainian].

Krzyżanowski, J. (1979). Dzieje literatury polskiej [History of Polish literature]. Warszawa [in Polish].

Likhachev, D. (1979). Poetika drevnerusskoi literatury [Poetics of old russian literature]. Мoskva: Nauka [in Russian].

Liuter, M. (1992). Vremia molchaniia proshlo. Izbrannye proizvedeniia 1520–1526 gg. [The time of silence has passed. Selected Works 1520 –1526]. Kharkov [in Russian].

Lutsiv, S. (2014). Rytorychna maisternist maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv cherez pryzmu istoryko-pedahohichnoho dosvidu [Rhetorical skills of the future teacher of elementary school through the prism of historical and pedagogical experience]. Molod i rynok – Youth & Market, 8, 84–88 [in Ukrainian].

Mykytiuk, P. (2003). Ukrainska shkilna drama XVII – XVIII st. yak sakralnyi fenomen [Ukrainian drama of the XVII – XVIII centuries as a sacred phenomenon]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mystetstvoznavstvo – Herald of Lviv University. Series of Art studies, 3, 29–34 [in Ukrainian].

Mytsko, I. (1990). Ostrozka sloviano-hreko-latynska akademiia [Ostroh slavic-greek-latin Academy]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Nicoll, A. (1977). Dzieje teatru [History of the theater]. Warszawa: PIW [in Polish].

Rodnikov, V. (1916). Istoriia pedagogiki obshchei i russkoi [History of general and russian pedagogy]. Kiev: Izd-vo kn. magazina I.Ia. Ogloblina [in Russian].

Selikhanovich, A. (1917). Istoriia pedagogiki na Zapade i v Rossii [History of Pedagogy in the West and in Russia]. Petrograd – Kiev: Izd-vo «Sotrudnik» [in Russian].

Shcheglova, S. (1956). Raznochinno-demokraticheskii teatr nachala XVIII veka i ego repertuar [The multi-democratic theater of the early XVIII]. Trudy Otdela drevnerusskoi literatury – Proceedings of the Department of Ancient Russian Literature, 12, 263–283 [in Russian].

Sofronova, L. (1996). Starinnyi ukrainskii teatr [Ancient Ukrainian Theater]. Мoskva: ROSSPEN [in Russian].

Steshenko, I. (1908). Istoriia ukrainskoi dramy [History of Ukrainian drama]. Kyiv: Druk. N.T. Korchak-Novitskoho [in Ukrainian].

Tatarkiewicz, Т. (1988). Dzieje sześciu poęć [The history of the six expressions]. Warszawa: PWN [in Polish].

Tytov, Khv. (1924). Stara vyshcha osvita v Kyivskii Ukraini XVI–XVII st. [The oldest higher education in the Kyiv’s Ukraine XVI‒XVII centuries]. Kyiv [in Ukrainian].

Vyshenskyi, I. (1986). Tvory [Writings]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті