DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164446

HERMANN GMEINER – THE FOUNDER OF SOS-CHILDREN’S VILLAGE

Oresta Karpenko

Анотація


КАРПЕНКО Ореста – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: ochepil@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1841-882X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/M-3929-2015

 

Бібліографічний опис статті: Карпенко, О. (2019). Hermann Gmeiner – the founder of SOS-Children’s Village. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 158–172. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164446.

 

Історія статті

 

Одержано: 14 грудня 2018

Прорецензовано: 18 січня 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті розкрито гуманістично спрямовану сутність педагогічної концепції Германа Гмайнера (1919–1986) – засновника першого СОС-дитячого містечка у м. Імст (Австрія). Акцентовано увагу на втіленні ідеї сімейного виховання дітей у практику, труднощах і пошуках шляхів її реалізації. Констатовано, що поштовхом до створення першого СОС-дитячого містечка могло бути багато причин: і рання втрата матері, і доля молодшого брата Антона, котрий виростав без неї, опіка сестри Ельзи, і той факт, що під час війни його врятував український хлопець, назвавши Германа братом, й особливо зустріч із 12-річним сиротою взимку 1947 р. в Іннсбруку, яка назавжди залишила слід у душі австрійського гуманіста і стала поворотним пунктом у його житті.

Концепцію СОС-дитячого містечка будував з власного досвіду. Цінностями виховання проголошуються любов і захищеність, відповідальність і налагодження соціальних контактів; дотримання порядку; відкритість СОС-дитячого містечка; підтримка дітей різного віку. Висвітлено широке значення опіки й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, задоволення їх найважливіших фізичних і психічних потреб, зміцнення здоров’я та доброго самопочуття, забезпеченню можливості їх самореалізації та самовдосконалення. Охарактеризовано етапи прийому дітей до СОС-дитячого містечка.

Г. Гмайнер був переконаний, що єдино справедливим і правильним для знедолених дітей є створення «моделі сімейного виховання», яка зможе повернути їм не лише втрачений дім та сім’ю, а й можливість нормально розвиватися в умовах захищеності та любові. Незважаючи на нищівну критику та відвертий опір противників, Г. Гмайнер сміливо відстоює ідею СОС-дитячого містечка, у практичну реалізацію якої мало хто вірив. Його педагогічні ідеї оперті на практику, пронизану загальнолюдськими цінностями (людяність, гуманність, любов, мораль, довіра, взаєморозуміння та ін.). Сьогодні у СОС-дитячому містечку Імст розміщено 12 будинків сімейного типу, в яких проживають 42 дітей, функціонують дитячий садочок, центр опіки, який надає недовготривалу допомогу дітям та батькам у кризових ситуаціях.

Для вітчизняного освітнього простору педагогічні ідеї Г. Гмайнера є актуальними, заслуговують на всебічне вивчення і подальше застосування у розв’язанні соціально-виховних проблем в Україні відповідно до європейських вимог. Ідея СОС-дитячого містечка як соціально-педагогічної інституції може лягти в основу для подолання проблем опіки і виховання соціальних сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки.


Ключові слова


СОС-дитяче містечко; Герман Гмайнер; модель сімейного виховання; діти; опіка; виховання; загальнолюдські цінності

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aldgate, J. (1989). Foster families and residential care for older children: some interpersonal dynamics. Children & Society, 3 (1), 19–36. doi: 10.1111/j.1099-0860.1989.tb00566.x.

Andersson, G. (2009). Foster children: A longitudinal study of placements and family relationship. International Journal of Social Welfare, 18 (1), 13–26. doi: 10.1111/j.1468-2397.2008.00570.x.

Chepil, M. (2016). Problemy wychowania w pedagogicznej koncepcji Sofii Rusovej [Problems of education in the pedagogical concept of Sofia Rusova]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia, 29 (2), 111–120 [in Polish].

Die SOS-Kinderdörfer und ihre Mütter [SOS Children’s Village and their mothers]. (1967). Nachdruck aus «Das Beste aus Reader’s Digest» – Reprinted from «The Best of Reader’s Digest», 1, 3–4 [in German].

Ein Kinderdorf Tirol [Children’s Village in Tirol]. (1951). Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Frauenleben: Mutter von neun fremden Kinder. Ein Frauenberuf, zu dem man geboren sein muss [Woman life: mother of nine strange children. A woman’s job to be born to]. (1962, May 13). Der Tagesspiegel The Day Mirrow, рр. 11–12 [in German].

Fuchs, H., Strasser, M., & Posch, Ch. (Eds.). (1995). Trends und pädagogische Entwicklungen in den österreichischen SOS-Kinderdörfern [Trends and pedagogical developments in the Austrian SOS Children’s Villages]. Innsbruck, Wien: Tyrolia-Verl. [in German].

Gmeiner, H. (1960). Die SOS-Kinderdörfer: Moderne Erziehungsstätten für verlassene Kinder [The SOS Children’s Villages: modern educational institutions for abandoned children]. Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Gmeiner, H. (1987a). Eindrücke. Gedanken. Bekentnisse [Impressions. Thoughts. Beliefs]. Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Gmeiner, H. (1987b). Meine Töchter, meine Söhne [My daughters, my sons]. Innsbruck, München: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Gmeiner, H. (2006). Alle Kinder dieser Welt. Die Botschaft des SOS-Kinderdorf-Vaters [All children of this world. the embassy of the SOS Children’s Village Father]. Wien: Styria. [in German].

Goparaj, H., & Sharma, R.R. (2008). From social development to human development: a case of SOS Village. Vision, 12 (1), 67–75. doi: 10.1177/097226290801200109.

Hilweg, W. (1986). Das fremduntergebrachte Kind im SOS-Kinderdorf [The alienated child in the SOS Children’s Village]. Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Honsal, C. (2009). Für die Kinder dieser Welt: Hermann Gmeiner: der Vater der SOS-Kinderdörfer. Die Biografie [For the children of this world: Hermann Gmeiner: the Father of the SOS Children’s Villages. The biography]. München: Kösel [in German].

Karpenko, O. (2012). Pedahohichni idei Hermana Hmainera (1919 – 1986) [Pedagogical ideas of Hermann Gmeiner (1919 – 1986)]. Drohobych: DDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kharchenko, L., & Tuntuieva, S. (2012). Simeini formy vykhovannia ditei-syrit ta ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia v diialnosti Mizhnarodnoi blahodiinoi orhanizatsii «Blahodiinyi fond «SOS Dytiache Mistechko» [Custody family forms of orphans and children deprived of parental care in the activities of the International Charitable Organization «Charitable Foundation «SOS Children’s Village»]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky – Herald of Lugansk National Taras Shevchenko University. Pedagogical sciences, 19 (2), 180–185 [in Ukrainian].

Mütterstatut des SOS-Kinderdorf e. V. [Mothers Statute of the SOS Children’s Village]. (1965). Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Posch, Ch., & Thyringer, M. (Eds.). (1999). Lebensraum für Jugendliche und Kinder [Living space for youth and children]. Dornbirn: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Programm 2009/2010 Ausbildung Wieterbildung [Program 2009/2010 training continuing education]. (2009). Colleg für Familien Pädagogik ‒ College for Family Education. Wels. [in German].

Protokol der Gründugsversammlung der «Societas Socialis» [Protocol of founding meeting of «Societas Socialis»]. (1949, April 25). pp. 1–2. Innsbruck: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Redfern, S., Wood, S., Lassri, D., Cirasola, A. et al. (2018). The Reflective fostering programme: background and development of a new approach. Adoption & Fostering, 42 (3), 234–248. doi: 10.1177/0308575918790434.

Reinprecht, H. (1989). Hermann Gmeiner. Abenteuer Nächstenliebe [Hermann Gmeiner. Adventure charity]. Wien: Öst. Bundesverl [in German].

Schreiber, H., & Vyslozil, W. (2001). Die Dynamik der frühen Jahre [The dynamics of the early years]. Innsbruck, München: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Skrypnyk, L. (2010). «Dytiache mistechko SOS» – odna iz form sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky ditei, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannia [«SOS Children’s Village» – one of the forms of social and pedagogical support for children deprived of parental care]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii – Problems of general and pedagogical psychology, 12 (2), 302–309 [in Ukrainian].

SOS-Kinderdorf [SOS Children’s Village]. Retrieved November 25, 2018, from www.sos-kinderdorf.at [in German].

Stadelmann, L. (1970). Hermann Gmeiner: Ein Leben für die Mutterlosen [Hermann Gmeiner: A life for the motherless]. Dornbirn: Verl. Neues Leben [in German].

Then, V. (1988). Die SOS-Kinderdörfer in Deutschland [The SOS Children’s Villages in Germany]. München: SOS-Kdf. Verl. [in German].

Unrau, Y. (2007). Research on placement moves: Seeking the perspective of foster children. Children and Youth Services Review, 29 (1), 122–137. doi: 10.1016/j.childyouth.2006.08.003.

Vlasova, O. (1993). Problemy profesiinoi pidhotovky vykhovateliv dytiachykh mistechok u spadshchyni Hermana Hmainera [Problems of vocational training of children’s village educators in the legacy of Hermann Gmeiner]. (Candidate’s thesis). Kyiv: Kyivskyi derzhavnyi pedahohichnyi instytut inozemnykh mov [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039