PROGRAM PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI JAKO PRZEJAW AKTYWNOŚCI STUDENTÓW I FORMA ROZWOJU

Автор(и)

  • Patrycja Zielińska

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164454

Ключові слова:

волонтаріат, волонтер, Проектор – волонтерство студентів, студенти, розвиток, потенціал суспільства

Анотація

ZIELIŃSKA Patrycja – кандидат педагогічних наук кафедри соціальної роботи, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, вул. Нарутовіча, 12, Люблін, 20-004, Польща

E-mail address: patrycja.milosz@wp.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2617-0668

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-3235-2019

 

Бібліографічний опис статті: Zielińska, P. (2019). Program Projektor – wolontariat studencki jako przejaw aktywności studentów i forma rozwoju. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 201–216. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164454.

 

Історія статті

 

Одержано: 19 грудня 2018

Прорецензовано: 14 лютого 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. Динамічний розвиток сучасного ринку праці ставить перед студентами нові виклики, змушує здійснювати різні заходи, які позитивно впливатимуть на кар’єру. Важливо, щоб випускник вищої освіти не поповнював ряди безробітних. Відносно висока конкуренція, велика кількість людей, які мають дипломи різних університетів, повинні заохочувати студентів шукати альтернативні шляхи розвитку, формувати свої пристрасті і набувати різноманітних компетенцій. Все це можливо завдяки програмі «Проектор – волонтерство студентів». Мета даної статті полягає в тому, щоб наблизити припущення Програми «Проектор - волонтерство студентів» як форму незвичайної діяльності, яка надає широкий спектр можливостей для учасників. Це започатковано у співпраці з Польсько-Американським Фондом Свободи, який є засновником діяльності. Програма охопила всю Польщу, включаючи студентів, дітей, молодь, вчителів і школи. Вона вписується в припущення про формування громадянського суспільства як вираження соціального потенціалу поляків, в даному випадку для молоді. Це приклад активізації, що сприяє діяльності, спрямованій на протидію виключенню дітей та молоді з сільських та провінційних районів. Це завдання здійснюється через розвиток пристрасті, інтересів і виявлення талантів усіх залучених сторін. Волонтери, які зазвичай є студентами, стимулюють молодших дітей до зміцнення своїх потенціалів, а також активізують свою діяльність з організаційних та управлінських питань.

Такий вид діяльності в середовищі сільських і губернських шкіл приносить ряд переваг. На додаток до можливостей набуття знань з нових галузей або розширення існуючих, важливо сприяти активізації соціальних відносин серед молоді, розвивати пристрасті та реалізовувати власні ідеї, підвищувати привабливість шкільних заходів для студентів (як сьогодні, так і у майбутньому), тобто збагачуючи пропозицію позакласної діяльності в установі, відкриваючи молоді таланти. Великою перевагою програми є можливість здобути цікавий досвід, скористатися багатою базою навчальних матеріалів Програми.

Біографія автора

Patrycja Zielińska

кандидат педагогічних наук кафедри соціальної роботи, Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, вул. Нарутовіча, 12, Люблін, 20-004, Польща

Посилання

Barwicka, A., & Andrzejak, M. (2012). Program «Projektor – wolontariat studencki» jako forma aktywności społeczności lokalnej [«Projector – student volunteering» program as a form of local community activity]. In A. Kola, K. Wasilewska-Ostrowska (Eds.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej Volunteering as a chance for social development. Recommendations for social work (pp. 175–181). Toruń: Wyd. Edukacyjne Akapit [in Polish].

Braun, K. (2012). Wolontariat – młodzież – wychowanie [Volunteering – youth – education]. Lublin: Wyd. KUL [in Polish].

Cichoń, R. (2009). Działalność wolontariacka jako jedna z form wsparcia organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym [Volunteering as one of the forms of support for non-governmental organizations in the local environment]. In B. Matyjas (Ed.), Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej – Volunteering as a pro-social activity in the area of social welfare and social work (pp. 59–68). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska [in Polish].

Dolińska, A., Grabowska, M., & Nahajowska, N. (2016). Za darmo nie robię – wolontariat drogą do sukcesu. Raport z badań własnych [Don’t do it for free – volunteering the path to success. Own research report]. Wrocław: Wyd. Triada [in Polish].

Esmond, J., & Dunlop, P. (2004). Developing the volunteer motivation inventory to assess the underlying motivation drives of volunteers in Western Australia. Sydney: CLAN WA Inc.

Marta, E., Pozii, M., & Marzana, D. (2010). Volunteers and Ex-Volunteers: paths to civic engagement through volunteerism. PSYKHE, 19 (2), 5–17.

Moroń, D. (2009). Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka [Volunteering in the third sector. Law and practice]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski [in Polish].

Pękowska, M. (2009). Geneza działalności wolontariatu w Polsce [The genesis of volunteering in Poland]. In B. Matyjas (Ed.), Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej – Volunteering as a pro-social activity in the area of social welfare and social work (pp. 39–49). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska [in Polish].

Ruszewska, A., & Ruszewski, J. (2008). ABC wolontariatu. Poradnik [ABC volunteering. Guide]. Suwałki: Pryzmat [in Polish].

Sowiński, A. (2005). W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza [In search of the ideal of a volunteer’s personality]. In B. Kromolicka (Ed.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych – Volunteering in the area of humanistic care challenges (pp. 93–105). Toruń: Akapit [in Polish].

Szluz, B. (2012). Wolontariat studentów – współczesne wyzwania [Student volunteering – contemporary challenges]. Studia Socialia Cracoviensia, 4, 163–181 [in Polish].

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Act of 24 April 2003 on public benefit and voluntary work]. (2010). Dziennik Ustaw – Journal of Laws, Nr 234. Poz. 1536. Art. 4.1 [in Polish].

Załuska, M., & Boczoń, J. (1996). Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim [Non-governmental organizations in civil society]. Warszawa: Wyd. Interart [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-04-17

Номер

Розділ

Статті