DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164457

INTERCULTURAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Oksana Pryshlyak, Natalia Lupak

Анотація


ПРИШЛЯК Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46024, Україна

E-mail address: pryshlyak_o@yahoo.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3108-502X

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-3895-2019

ЛУПАК Наталя кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46024, Україна

E-mail address: lupak@elr.tnpu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7868-8771

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-7018-2018

 

Бібліографічний опис статті: Пришляк, О., & Лупак, Н. (2019). Intercultural competence in foreign language teaching. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 8/40, 185–200. doi: 10.24919/2413-2039.8/40.164457.

 

Історія статті

 

Одержано: 12 січня 2019

Прорецензовано: 14 лютого 2019

Подано до редакції: 18 лютого 2019

Доступ он-лайн: 22 квітня 2019

Journal homepage: http://lssp.dspu.edu.ua/

 

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Анотація. У статті розкрито розуміння міжкультурної компетентності у викладанні іноземної мови. Навчання культури у процесі викладання іноземної мови залишається невирішеною проблемою протягом багатьох років. Актуальність дослідження полягає у визначенні готовності викладачів англійської мови до формування міжкультурної компетентності на уроках англійської мови в школі. Викладачі іноземної мови є першими людьми, які знайомлять учнів з мовним та культурним розмаїттям світу, відкривають свідомість дитини для знань про інші культурні реалії, традиції, моделі поведінки, цінності тощо. Важливість формування полікультурної свідомості учнів пов'язано не тільки з країнами, мова яких вивчається, а й з іншими культурами, представники яких можуть спілкуватися іноземною мовою.

Однак, готовність вчителів іноземних мов до вирішення сучасних проблем суспільства, пов՚язаних з розвитком міжкультурної компетентності учнів, недостатньо висвітлена у професійній педагогічній освіті.

Автори дослідили рівень готовності вчителів іноземної мови до формування міжкультурної компетентності учнів. У процесі дослідження було проаналізовано відповіді 78 вчителів іноземної мови з чотирьох областей (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Чернівецька області) за допомогою анкети. Дослідження показує розуміння вчителями поняття міжкультурної компетентності та культури, ставлення до формування міжкультурної компетентності, впровадження, та застосування на практичних заняттях з іноземної мови. У статті розкрито ставлення викладачів англійської мови до формування міжкультурної компетентності у процесі викладання іноземної мови. У результаті проведеного дослідження виявлено два профілі вчителів, іноземної мови – перші інтегрують культурну складову у навчання іноземної мови, другі не підтримують цю практику.


Ключові слова


міжкультурна компетентність; міжкультурна комунікація; навчання іноземної мови; шкала Лікерта; позитивно налаштовані вчителі; негативно налаштовані вчителі; анкета

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alred, G., & Byram, M. (2010). Becoming an intercultural mediator: a longitudinal study of residence abroad. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 23 (5), 339–352.

Atay, D. (2005). Reflections on the cultural dimension of language teaching. Language and Intercultural Communication, 5 (3, 4), 222–237.

Atay, D., Kurt, G., Camlibel, Z., Ersin, P., & Kaslioglu, O. (2009). The role of intercultural competence in foreign language teaching. Inonu University. Journal of the Faculty of Education, 10 (3), 123–135.

Aguilar, M. (2007). Dealing with intercultural communicative competence in the foreign language classroom. In E.A. Alcôn Soler & M.P. Safont Jordà (Eds.), Intercultural language use and language learning. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Barrett, M. (2018). How schools can promote the intercultural competence of young people. European Psychologist, 23 (1), 93–104. doi: 10.1027/1016-9040/a000308.

Belz, J. (2005). Intercultural questioning, discovery and tension in internet-mediated language learning partnerships. Language and Intercultural Communication, 5 (1), 3–39.

Belz, J. (2002). Social dimensions of telecollaborative language study. Language Learning and Technology, 6 (1), 60–81.

Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: a review of research on what language teacher think, know, believe, and do. Language Teaching, 26 (2), 81–109.

Brown, H. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.). London: Longman Pearson Education Limited.

Byram, M., & Morgan, C. (Eds.). (1994). Teaching-and-Learning-Language-and-Culture. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.

Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and Knowledge. D. Berliner, R. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 709–725). New York: Simon & Schuster Macmillan.

Corbett, J. (2003). An Intercultural Approach to English Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters.

Cushner, K., & Mahon, J. (2009). Intercultural competence in teacher education – Developing the intercultural competence of educators and their students. In D. Deardorff (Ed.), The Sage Handbook of Intercultural Competence (pp. 304–320). Los Angeles: Sage.

Deardorff, D. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. The Journal of Studies in International Education, 10 (3), 241–266. doi: 10.1177/1028315306287002.

Deardorff, D. (2009). Synthesizing conceptualizations of Intercultural Competence: A summary and emerging themes. In D. Deardorff (Ed.), The Sage Handbook of Intercultural Competence (pp. 264–270). Los Angeles: Sage.

Dogancay-Aktuna, S. (2005). Intercultural communication in English language teacher education. English Language Teaching, 59 (2), 99–107. doi: 10.1093/eltj/cci023.

Furstenberg, G., Levet, S., English, K., & Maillet, K. (2001). Giving a virtual voice to the silent language of culture: The Cultura project. Language Learning and Technology, 5 (1), 55–102.

Kim, Young Yun. (2007). Ideology, identity, and intercultural communication: an analysis of differing academic conceptions of cultural identity. Journal of Intercultural Communication Research, 36 (3), 237–253. doi: 10.1080/17475750701737181.

Kramsch, C. (2000). Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Kramsch, C. (2005). Post 9/11: Foreign languages between knowledge and power. Applied Linguistics, 26 (4), 545–567.

Liaw, Meei-ling. (2006). E-Learning and the development of intercultural competence. Language Learning and Technology, 10 (3), 49–64.

Liu, Kai Li. (2016). Exploring intercultural competence through an intercultural extracurricular activity in Thaiwan. Journal of Language and Cultural Education, 4 (1), 99–109. doi: 10.1515/jolace-2016-0008.

Nemati, A., Marzban, A., & Maleki, E. (2014). The role of intercultural competence in foreign language teaching. International Journal of Language and Linguistics. Special Issue: Innovations in Foreign Language Teaching, 2 (6-1), 8–12. doi: 10.11648/j.ijll.s.2014020601.12.

Omaggio-Hadley, A. (2001). Teaching language in context. Boston, MA: Heinle & Heinle.

Reitenauer, V., Cress, C., & Bennett, J. (2005). Creating cultural connections: Navigating difference, investigating power, unpacking privilege. In C. Cress, P. Collier, & V. Reitenauer (Eds.), Learning through serving: A student guidebook for service-learning across the disciplines. Sterling: Stylus.

Sercu, L. (2004). Assessing Intercultural competence: a framework for systematic test development in foreign language education and beyond. Intercultural Education, 15 (1), 73–89.

Sercu, L., Bandura, E., Castro, P., Davcheva, L., Laskaridou, C., Lundgren, U., Del Carmen Méndez García, M., & Ryan, P. (2005). Foreign language teachers and intercultural competence: An international investigation. Buffalo: Multilingual Matters Ltd.

Sercu, L. (2006). The foreign language and intercultural competence teacher: The acquisition of a new professional identity. Intercultural Education, 17 (1), 55–72. doi: 10.1080/14675980500502321.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039