DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175694

THE VARIETY OF THE FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATION IN UKRAINIAN SMALL-SIZED SCHOOL

Zinovii Onyshkiv

Анотація


ОНИШКІВ Зіновій – доктор педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна

E-mail address: onyshkiv54@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4851-070X  

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1472100/zinovii-onyshkiv/  

Бібліографічний опис статті: Онишків, З. (2019). The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 27–37. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175694.

Історія статті

Одержано: 18 квітня 2019

Прорецензовано: 5 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Author. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

У статті на прикладі України розкрито форми організації навчання учнів в умовах малочисельної початкової школи сільської місцевості. Названо чинники, що впливають на зменшення кількості учнів у школах сільської місцевості: демографічна ситуація, зовнішня та внутрішня трудова міграція людей. Розкрито поняття «малочисельна школа», названо її позитивні сторони і недоліки. Охарактеризовано основні типи малочисельних початкових шкіл сільської місцевості: малочисельна початкова школа І ступеня, навчально-виховний комплекс «початкова школа-дитячий садок», заклад освіти «школа-родина».

Наведено й охарактеризовано форми навчання, які можна використовувати в різних типах малочисельних початкових шкіл: урок у малочисельній початковій школі, урок у з’єднаному класі (класі-комплекті), індивідуальна форма навчання. Особливістю уроку в малочисельній початковій школі є наявність можливостей для здійснення індивідуалізації навчання, а характерними особливостями для уроку в з’єднаному класі (класі-комплекті) – наявність на кожному занятті самостійної роботи, обмежені можливості для використання наочності, мультимедійних засобів навчання, окремих методів. Наведено види робіт, які доцільно використовувати в класі-комплекті на етапі «самостійна робота» (тренувальні вправи, виконання завдань за схемою, інструкцією, пам’яткою, алгоритмічним приписом, тестових завдань, різні види мовного розбору, мовчазне читання тексту з різними видами завдань та інше) та «роботи з учителем» (використовувати пояснення нового матеріалу, перевірку знань, умінь і навичок учнів, різні види читання тексту, виконання усних вправ, обчислень, фронтальне повторення навчального матеріалу та інше).

Описано особливості організації занять з учнями малочисельних шкіл сільської місцевості за індивідуальною формою навчання. Навчання таких учнів організовується за індивідуальним навчальним планом, який складається на основі типового навчального плану. За індивідуальною формою навчання з учителем можуть займатися від одного до п’яти учнів як одного, так і різних класів. Залежно від тривалості заняття та кількості учнів потрібно вибрати форми роботи: пояснення вчителя, виконання тренувальних вправ, різні види роботи над твором та інше. У таких умовах для вчителя є можливість здійснювати індивідуальний підхід до учнів. Форми організації навчальних занять у закладі «школа-родина» залежить від кількості класів та учнів у них. Це може бути звичайний урок з малою кількістю учнів, урок у класі-комплекті чи заняття за індивідуальною формою навчання.


Ключові слова


малочисельна школа; початкова школа-дитячий садок; школа-родина; урок у класі-комплекті; індивідуальна форма навчання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baiborodova, L., Butik, I., Leoneva, T., & Maslennikov, S. (2005). Raznovozrastnye uchebnye zaniatiia v malochislennoi shkole [Differentage studying in a small school]. Zhurnal Selskaia zhizn – Rural Life Magazine, 1, 89–99 [in Russian].

Chepil, M. (2019). Osoblyvosti realizatsii ekolohichnoi osvity u pochatkovykh ta serednikh shkolakh Pivdennoi Yevropy [Features of implementation of environmental education in primary and secondary schools in Southern Europe]. Molod i rynok – Youth & Market, 6 (173), 14–23. doi: 10.24919/23084634.2019.174375 [in Ukrainian].

Kasiarum, N., Korol, V., Kuzminskyi, A. (2006). Teoretyko-metodychni zasady zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu v silskii malokomplektnii shkoli [Theoretical and methodological foundations of the educational process in a small rural school]. Cherkasy: Vyd-vo ChNU im. B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Kuz, V. (2000). Pedahohichni umovy funktsionuvannia navchalno-vykhovnoho kompleksu «shkola – dytiachyi sadok» [Pedagogical conditions for the functioning of education complex «school ‒ kindergarten»]. Naukovi osnovy orhanizatsii pedahohichnoho protsesu v navchalno-vykhovnomu zakladi «shkola – dytiachyi sadok» Scientific bases of organization of pedagogical process in educational institution «school – kindergarten» (pp. 6–23). Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].

Manzhelіi, N., & Vashak, O. (2017). Stanovlennia і rozvytok navchalno-vykhovnykh kompleksіv: retrospektyvnyi analіz [Formation and development of educational-breeding complexes: retrospective analyses]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Seriya «Pedagogy», 5/37, 98–108. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102615 [in Ukrainian].

Meleshko, V. (2014). Osoblyvosti navchalno-vykhovnoho protsesu v silskii malochyselnii shkoli [The peculiarities of the educational process in a small rural school]. In N. Pobirchenko (Ed.), Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of rural school (pp. 65–71). Uman [in Ukrainian].

Mir, A., Radliff, K., & Flora, O. (2018). Small steps make meaningful change in transforming urban schools. Psychology in the Schools, 55, 8–19. doi: 10.1002/pits.22094.

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National Report on the State and Prospects of the Development of Education in Ukraine]. (2016). Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Onyshkiv, Z. (2013). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu v silskii pochatkovii shkoli [Organization of Educational Process in a Rural Junior School]. Ternopil: TNPU іm. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Polozhennia pro indyvidualnu formu navchannia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Regulation on the individual form of education in comprehensive educational institutions]. (2016). Retrieved February 15, 2019, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16 [in Ukrainian].

Prokopiv, L. (2017). Osoblyvostі pіdtrymky i funktsіonuvannia malykh shkіl Polshchі [Peculiarities of support and operation of small schools in Poland]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Seriya «Pedagogy», 5/37, 145–155. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102636 [in Ukrainian].

Prymirne polozhennia pro «shkolu-rodynu» [Exemplary position about «school-family»]. (2006). Retrieved February 15, 2019, from http://www.uazakon.com/document/fpart20/idx20581.htm [in Ukrainian].

Raimondi, E., & Vergolini, L. (2019). Everyone in school: The effects of compulsory schooling age on drop-out and completion rates. European Journal of Education, 54, 471–490. doi: 10.1111/ejed.12356.

Savchenko, O. (2012). Dydaktyka pochatkovoi osvity [Didactics of Elementary Education]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].

Serednia osvita v Ukraini: Yak zmenshylasia kilkist shkil i uchniv za roky nezalezhnosti [Secondary education in Ukraine: How the number of schools and students dropped over the years of independence]. (2017). Retrieved February 23, 2019, from https://www.slovoidilo.ua/2017/08/22/infografika/suspilstvo/serednya-osvita-ukrayini-yak-zmenshylasya-kilkist-shkil-uchniv-roky-nezalezhnosti [in Ukrainian].

Suvorova, H. (1995). Organizatciia uchebnykh zaniatii v selskoi malokomplektnoi shkole [Organization of Lessons in a Rural Small-size School]. Moskva: Professionalnoe obrazovanie [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039