DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175695

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR YOUNG PEOPLE’S CONSCIOUSNESS FORMATION IN THE CREATIVE HERITAGE OF M. SHLEMKEVYCH

Olha Kobrii, Oksana Yatsiv

Анотація


КОБРІЙ Ольга доктор педагогічних наук, професор, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address:  olha_kobriy@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3098-5878 

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1967189/olha-kobrii/

ЯЦІВ Оксаназдобувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: 30x05x@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9537-398X

Бібліографічний опис статті: Кобрій, О., & Яців, О. (2019). Pedagogical conditions for young people’s consciousness formation in the creative heritage of M. Shlemkevych. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 38–49. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175695.

Історія статті

Одержано: 24 квітня 2019

Прорецензовано: 7 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

У статті виявлено впливи різноманітних спільнот на становлення світогляду молодих людей і педагогічні умови розвитку духовної сфери українців у спадщині Миколи Шлемкевича, які стосуються використання таких методів самовиховання, як самопізнання, самоспостереження, самооцінка, самоаналіз. Це означає, що зроблено акцент на участі самої людини у своєму вихованні, отже – проведений пошук демократичних шляхів формування світогляду кожної молодої людини та розширення її духовного світу.

Обґрунтовано висновок, що шляхи утвердження духовних цінностей та інших ідеалів добра, пошук засобів формування людяності, тобто її гуманізації, є основою для розширення і збагачення внутрішнього світу людини, її змужніння, глибокого проникнення у світ моральних цінностей, саморозвитку. Охарактеризовано важливі педагогічні умови становлення світогляду українців, виявлені у творчій спадщині М. Шлемкевича, – пошук способів досягти правди, щастя, гармонії в житті суспільства та кожного українця, повернути їх до духовності, відбудувати довіру один до одного, захищати свої переконання, свобода вибору, віра, праця особистості, яка полягає у застосуванні її здібностей та можливостей для вдосконалення суспільства, є засобом перетворення світу і водночас служінням одне одному, ближньому, сім’ї, народові, та праця над собою. Акцентовано на їхньому практичному значенні для розвитку духовності особистості й удосконалення українського суспільства, їхній ролі у формуванні свідомості української молодої людини.

Розкрито значення віри для процесу становлення світогляду молодої людини та її роль у формуванні її свідомості й духовному оздоровленні українського суспільства. Досягти високого рівня удосконалення моральності людини можна через виявлення християнського світогляду, відомі способи практикування у чеснотах (смирення, прощення, покаяння, молитву, сповідь тощо). Уявлення про віру як потужний стимул для розвитку духовних сил людини та людської творчості дають підстави для пошуку механізмів утвердження віри у свідомості молодих людей.

Дієві способи морального вдосконалення українців для М. Шлемкевича пов’язані з їхньою діяльністю, пошуком правди й справедливості в житті і передбачають страждання, долання перешкод, забезпечення стану спокою, покаяння, прощення, випробовування себе у вірі. Одночасно для пошуку правди М. Шлемкевич рекомендував також оптимізм, побудову довір’я до українців, віру в ідеали добра, краще майбутнє. Під час реалізації педагогічних умов становлення світогляду українців важливо подбати про створення національного культурно-просвітницького середовища, коли мають враховуватися звичаї, обряди, традиції, особливості національного спілкування, менталітет, мова, національна символіка, історія, релігія, фольклор, етикет, національне мистецтво, побут.


Ключові слова


практичні аспекти; розвиток духовної сфери; чинники; педагогічні умови; становлення світогляду; М. Шлемкевич

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Artiukh, V. (2009). Pro deiaki istoriosofski idei v filosofskii publitsystytsi Mykoly Shlemkevycha: sproba ekzystentsialnoi interpretatsii [About Some Histriosophical Ideas in Philosophical Journalism of Mykola Shlemkevych: an Attempt of Existential Interpretation]. Filolohichni traktaty – Philological Treatises, 3–4 (1), 5–14 [in Ukrainian].

Ashytok, N. (2018). Methodological approaches to studying educational work with children. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of Pedagogy, 6/38, 15–25. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119508.

Berko, P., & Dzera, M. (2016). Svitohliadni pozytsii Mykoly Shlemkevycha kriz pryzmu antropolohichnoi ustanovky [Worldview Ideas of Mykola Shlemkevych through the Prism of the Anthropological Attitude]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Hzhytskoho – Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine, 18, 2 (69), 238–245 [in Ukrainian].

Chepil, M. (2016). Ivan Franko pro osobystist vchytelia kriz pryzmu sohodennia [Ivan Franko on the personality of the teacher through the lens of the present]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia» – Bulletin of Alfred Nobel University. Series «Pedagogy and Psychology», 2 (12), 61–66 [in Ukrainian].

Grogan-Kaylor, A., Burlaka, V., Ma, J., Lee, Sh., Castillo, B., & Churakova, I. (2018). Predictors of parental use of corporal punishment in Ukraine. Children and Youth Services Review, 88, 66–73. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.03.003.

Mallette, J., Futris, T., & Schramm, D. (2018). Fostering a culture of family-centred care: Child welfare professionals’ beliefs about fathers, family instability, and the value of relationship education. Child & Family Social Work, 23, 354–363. doi: https://doi.org/10.1111/cfs.12422.

Palamar, S. (2017). Problema formuvannia dukhovno-moralnykh tsinnostei studentiv v umovakh osvitnoho seredovyshcha [The Issue of Forming Spiritual and Moral Values in Students in Conditions of Educational Environment]. Osvitolohichnyi dyskurs – Educationological Discourse, 3‒4 (18‒19), 221–233 [in Ukrainian].

Shlemkevych, M. (1956, October). Na fronti riatunku dukha. Pedahohichna konferentsiia [On the Front of Saving the Spirit]. Lysty do PryiatelivLetters to the Friends, 4, 10 (44), 10‒11. New York – Toronto: Kliuchi [in Ukrainian].

Shlemkevych, M. (1961a). Dyskusiia i pro dyskusiiu [Discussion and about Discussion]. Lysty do Pryiateliv – Letters to the Friends, 9, 3‒4 (97‒98), 53–56. New York – Toronto: Kliuchi [in Ukrainian].

Shlemkevych, M. (1961b, March – April). Rozdumy pro opravdannia zhyttia (peredova) [Thoughts on the Essence of Life]. Lysty do Pryiateliv – Letters to the Friends, 9, 3–4 (97–98), 1‒3. New York – Toronto: Kliuchi [in Ukrainian].

Shlemkevych, M. (1962). Zahublena ukrainska liudyna [The Lost Ukrainian Man]. Kyiv: MP Phoenix [in Ukrainian].

Skovoroda, H. (1961). Lysty do M. Kovalinskoho [Letters to Kovalinskyi]. (Vols. 1‒2; Vol. 2), (pp. 211‒390). Kyiv [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2006). Vykhovnyi ideal [Upbringing Ideal]. (Vol. 1). Lviv: Kamula [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical Bases of Modern Ukrainian Pedagogy]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Yermak, H. (2014). Analiz moralnoho vykhovannia u pratsiakh radianskykh i suchasnykh doslidnykiv: istorychnyi aspekt [Analysis of Moral Upbringing in Works by the Soviet and Modern Researchers]. Zbirnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni B. Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogical Studies, 1 (12), 262–265. doi: 10.7905/нвмдпу.v1i12.864 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039