DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175703

THE USE OF PEDAGOGICAL SYSTEM OF MARIA MONTESSORI IN UKRAINIAN EDUCATION

Nadiya Dudnyk, Oleksandra Sviontyk

Анотація


ДУДНИК Надія – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: nadijadydnuk@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7879-8206

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1967867/nadija-dudnyk/

СВЙОНТИК Олександра – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна 

E-mail address: lesyadudnyk@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0945-3538

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3074923/oleksandra-sviontyk/

Бібліографічний опис статті: Дудник, Н., & Свйонтик, О. (2019). The use of pedagogical system of Maria Montessori in Ukrainian education. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 88–99. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175703.

Історія статті

Одержано: 23 травня 2019

Прорецензовано: 23 липня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

У статті розкрито особливості становлення та розвитку педагогічної системи М. Монтессорі, яка є актуальною в умовах сучасної тенденції освіти щодо впровадження ідей дитиноцентризму. Проаналізовано основні філософські засади цієї педагогічної системи та визначено її переваги у процесі виховання дитини в умовах самостійного розвитку. Виокремлено систему дошкільного виховання як початкову та важливу ланку у процесі освітньої практики. Визначено вимоги до створення спеціального освітнього простору у процесі розвитку дитини, охарактеризовано особливості методичних засад у підготовці педагогів до роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Описано умови діяльності школи «Смайлик», яка працює за системою М. Монтессорі в місті Івано-Франківськ. Виокремлено умови налагодження діяльності дітей та педагогів з метою індивідуалізації освітнього процесу, сприяння розвитку дітей у природовідповідному середовищі, вироблення власних стратегій співпраці батьків вихованців і педагогів. Педагогічний рівень системи М. Монтессорі сприяє реалізації засад теорії дитиноцентризму та відповідає умовам розвитку дитини у демократичному суспільстві, бо трактує проблему взаємодії дорослого і дитини в процесі освітньої діяльності як вільну доцільну діяльність дітей у спеціально організованих дидактичних умовах. Методичний рівень системи М. Монтессорі розкриває конкретні прийоми та засоби виховання і навчання дітей, експериментально перевірену методику роботи з комплексом оригінальних дидактичних Монтессорі-матеріалів. Педагогіка М. Монтессорі інтереси дитини ставить на чільне місце в організації освіти, забезпечуючи умови індивідуального розвитку. Такий підхід забезпечує виконання основних гуманістичних традицій української етнопедагогіки, де дитина є суб’єктом соціального розвитку. А створена впродовж останніх десятиліть українська модель Монтессорі-школи підтверджує актуальність цієї системи для задоволення сучасних запитів суспільства у вихованні вільної, самостійної, ініціативної, громадянсько відповідальної, інтелектуально грамотної особистості. У статті підкреслено переваги використання педагогічної технології М. Монтессорі у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в одному освітньому просторі, де система розвитку дитини реалізовується послідовно на засадах наступності.


Ключові слова


педагогічна технологія М. Монтессорі; дитина дошкільного віку; освітній процес; саморозвиток; педагогічне спостереження; дитиноцентризм

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ackerman, D. (2019). The Montessori preschool landscape in the United States: history, programmatic inputs, availability, and effects. ETS research report series. doi: 10.1002/ets2.12252.

Bruce, C. (2014). Montessori Method. In C. Reynolds, K. Vannest, & E. Fletcher-Janzen (Eds.), Encyclopedia of Special Education. doi: 10.1002/9781118660584.ese1583.

Chepil, M. (2017). Pedahohika Marii Montessori u pidhotovtsi fakhivtsiv doshkilnoi osvity v universytetakh Ukrainy [Maria Montessori’s Pedagogy in Pre-School Education at Universities of Ukraine]. In J. Kot (Ed.), Osobowość, społeczeństwo, polityka ‒ Personality, society, politics (pp. 203–205). Lublin: WSEI [in Ukrainian].

Dewey, J. (2000). Demokratie und Erziehung. Weinheim und Basel: Beltz, Hemsberg [in German].

Dychkivska, I., & Ponimanska, T. (2006). M. Montessori: teoriia i tekhnolohiia [M. Montessori: theory and technology]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].

Khiltunen, E. (2008). Deti Montessori: kniga dlia pedagogov i roditelei [Montessori Children: the book for teachers and parents]. Moskva: Astrel: AST [in Russian].

Kremen, V. (2009). Pro «Dytynotsentryzm», abo Chomu osvita Ukrainy potrebuie strukturnykh zmin [About «Child-centrism» or why Ukrainian education needs structural change]. Den – The Day, 210 (3130) [in Ukrainian].

Lillard, A., & Taggart, J. (2019). Pretend Play and Fantasy: What if Montessori Was Right? Child Development Perspectives, 13, 85–90. doi: 10.1111/cdep.12314.

Pate, R., O’Neill, J., Byun, W., McIver, K., Dowda, M., & Brown, W. (2014). Physical activity in preschool children: comparison between Montessori and traditional preschools. Journal of School Health, 84, 716–721. doi: 10.1111/josh.12207.

Piaget, J. (1977). The moral judgment of the child. London: Penguin Books.

Rusova, S. (1918). Doshkilne vykhovannia [Preschool education]. Katerynoslav [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. (1976). Problemy vykhovannia vsebichnorozvynenoi liudyny [Problems of education of a comprehensively developed person]. (Vol. 1). Kyiv: «Radianska shkola» [in Ukrainian].

Ushynskyi, K. (1983). Ridne slovo, knyzhka dlia tykh, khto navchaie [Mother tongue, a book for those who teach]. (Vol. 2), (pp. 232–299). Kyiv: «Radianska shkola» [in Ukrainian].

Vyhotskyi, L. (1991). Pedagogicheskaia psikhologiia [Pedagogical psychology]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Yakymenko, S., & Milenina, H. (2015). Pedahohichni idei Sofii Rusovoi ta Marii Montessori: porivnialnyi analiz [Pedagagogical ideas of Sofia Rusova and Maria Montessori: comparative analysis]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Zhebrovskyi, B. (Ed.). (2007). Visnyk Montessori: yuvileinyi vypusk [Journal of Montessori: anniversary edition]. Kyiv: NAPN [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039