DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.9/41.175706

CONTENT AND MEANS OF TEENAGERS’ AESTHETIC EDUCATION DURING EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

Iryna Palasevych, Svitlana Bereza

Анотація


ПАЛАСЕВИЧ Ірина – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: ipalasevich@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0596-6835

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1966383/iryna-palasevych/

БЕРЕЗА Світлана – викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: bereza.s@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2454-0709

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3099157/svitlana-bereza/

Бібліографічний опис статті: Паласевич, І., & Береза, С. (2019). Content and means of teenager՚s aesthetic education during extra-curricular activities. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 9/41, 177–188. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175706.

Історія статті

Одержано: 5 червня 2019

Прорецензовано: 24 червня 2019

Подано до редакції: 20 липня 2019

Доступ он-лайн: 24 вересня 2019

 

 

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

 

© 2019 The Authors. Human studies. Series of «Pedagogy» published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

У статті висвітлено сутність естетичного виховання підлітків як процесу цілісного формування духовності, сприйняття і розуміння прекрасного, плекання у школярів гуманістичних якостей, відповідального ставлення до краси, здатності відчувати та творити прекрасне. Виховання красою і через красу сприяє формуванню не тільки естетико-ціннісної орієнтації особистості, але й розвитку творчих здатностей, здібності до створення естетичних цінностей у різних сферах діяльності, побуті, вчинках та поведінці і, безумовно, у мистецтві.

З’ясовано, що значні можливості для реалізації завдань естетичного виховання підлітків надає позакласна виховна робота, котра розширює виховні перспективи школи у цьому напрямі, забезпечуючи широкий вибір змісту, форм, методів і засобів художньо-естетичного розвитку учнів у вільний від навчання час, альтернативність у задоволенні їхніх запитів, інтересів, пізнавальних здібностей і можливостей. Для реалізації завдань естетичного виховання найважливішими є художньо-естетичний й мистецький напрями позакласної виховної роботи, спрямовані на формування естетичної культури, духовного збагачення, розширення світогляду, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Доведено, що основними формами естетичного виховання у позакласній виховній роботі є культурно-мистецькі фестивалі й конкурси, лекторії, семінари, фольклорно-етнографічні розвідки й експедиції; круглі столи, вечори-зустрічі із художниками, поетами та письменниками рідного краю. Акцентовано увагу на важливості створення у школах гуртків; центрів естетичного виховання, де учні мали б змогу займатися у студіях, творчих об’єднаннях, гуртах народного й духовного піснеспіву, колективах художньої самодіяльності. При цьому виховний ефект має розробка й реалізація проектів з естетичного виховання; організація й обладнання краєзнавчих музеїв, виставок образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої й науково-технічної творчості, робота учнів у Малій академії мистецтв тощо.


Ключові слова


естетичне виховання; позакласна виховна робота; форми позакласної виховної роботи; художньо-естетична діяльність; підлітки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dubaseniuk, O. (2004). Praktykum z pedahohiky [Workshop on pedagogy]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Fedorovych, A. (2017). Narodna ihrashka [Folk toy]. Drohobych: DDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

Fitsula, M. (2002). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Ivanova, V. (2003). Pedahohichni umovy orhanizatsii diialnosti dytiachykh tsentriv estetychnoho vykhovannia [Pedagogical conditions of the organization of children՚s centers of aesthetic upbringing]. (Extended abstract of candidates thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Kalinina, L. (2006). Estetychne vykhovannia molodshykh shkoliariv yak sotsialno-pedahohichna problema [Aesthetic upbringing of primary school children as a socio-pedagogical problem]. Ridna shkola – Native school, 3, 24–26 [in Ukrainian].

Kanishevska, L. (2011). Teoretyko-metodychni osnovy vykhovannia sotsialnoi zrilosti starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ u pozaurochnii diialnosti [Theoretical and methodical bases of upbringing of senior pupils social maturity in comprehensive boarding schools during off-hours activities]. (Extended abstract of Doctors thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Kharlamov, I. (2002). Pedagogika [Pedagogy]. Minsk: University edition [in Russian].

Kobrii, O., & Okolovych, H. (2011). Teoriia i metodyka sotsialno-vykhovnoi roboty: navchalno-metodychni rekomendatsii do seminarskykh zaniat [Theory and methodology of social and upbringing work: educational recommendations for seminars]. Drohobych: DDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kobzar, B. (1991). Vneurochnaia vospitatelnaia rabota v shkolakh prodlennoho dnia [Extra-curricular activities in extended day schools]. Kyiv: Radianska shkola [in Russian].

Kolesnyk, I. (1967). Pozaklasna robota starshoklasnykiv [Out-of-class activities of senior pupils]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Komarovska, O. (2014). Khudozhno-estetychne vykhovannia u pozaurochnyi chas: technolohichnyi vymir [Off-hour artistic and aesthetic upbringing: a technological dimension]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi – Theoretical and methodological problems children and pupils upbringing, 18 (1), 342–350 [in Ukrainian].

Kostiuk, S. (2011). Estetychne vykhovannia doshkilnyka – skladova harmoniinoho rozvytku dytyny [Aesthetic upbringing of a preschooler as a component of the harmonious development of the child]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny Bulletin of Child Development Institute, 2, 277–284 [in Ukrainian].

Kremen, V. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Palasevych, I. (2012). Etapy rozvytku teorii ta praktyky estetychnoho vykhovannia pidlitkiv u pozaklasnii vykhovnii roboti (druha polovyna XX st.) [Stages of development of teenagers’ aesthetic upbringing theory and practice in out-of-class educational work (second half of the XXth century)]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 25, 232–252 [in Ukrainian].

Petrushenko, O. (2009). Slovnyk z estetyky [Dictionary of aesthetics]. Lviv: Mahnoliia–2006 [in Ukrainian].

Prohrama hurtka narodoznavstva dlia 6–7 klasiv [The program for Ethnology study group for 6–7 classes]. Retrieved April 12, 2019, from http://test.teacherjournal.in.ua/attachments/article/6021/Програма.pdf [in Ukrainian].

Sapozhnik, O. (2002). Fenomen estetychnoho vykhovannia u vitchyznianii naukovii literaturi [The phenomenon of aesthetic upbringing in Ukrainian scientific literature]. Ridna shkola – Native school, 8/9, 23–25 [in Ukrainian].

Skrypnikova, C. (2015). Dosvid estetychnoho vykhovannia v Ukraini: vytoky, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Experience of aesthetic upbringing in Ukraine: its origins, current state and prospects of development]. In T. Andrushchenko (Ed.), Aesthetic education of a teacher (pp. 99–116). Kyiv: Publishing house of M.P. Dragomanov NPU [in Ukrainian].

Yarmachenko, M. (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Zaika, A. (2005). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu u pochatkovii shkoli v 2005/2006 navchalnomu rotsi [Organization of educational process in primary school in 2005/2006 academic year]. Pochatkova shkola – Elementary school, 5, 1–5 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039