DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.186894

DEVELOPMENT HISTORY AND THE CURRENT STATE OF PROFESSIONAL TRAINING IN HEALTH INFORMATICS IN CANADA

Nataliya Mukan, Nadiya Kobryn, Mariya Zapotichna

Анотація


МУКАН Наталія – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: nataliya.v.mukan@lpnu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4396-3408

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1739818/nataliya-mukan/

КОБРИН Надія – аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: nadiia.z.kobryn@lpnu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1960-1212

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2018398/nadiia-kobryn/

ЗАПОТІЧНА Марія – аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

E-mail address: zapotichnam@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1504-9136

To cite this article: Mukan, N., Kobryn, N., & Zapotichna, M. (2020). Development history and the current state of professional training in health informatics in Canada. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 62‒75. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.186894

 

 

Article history

Received: November 21, 2019

Received in revised form: December 10, 2019

Accepted: March 11, 2020

Available online: April 28, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

Мета статті – висвітлити історію розвитку та сучасний стан підготовки фахівців з медичної інформатики у Канаді. Проаналізовано особливості інформатизації системи охорони здоров’я цієї країни як передумови її становлення. З’ясовано, що на початкових етапах комп’ютерна техніка повільно й нерівномірно проникала у заклади охорони здоров’я канадських провінцій та територій. Політика комп’ютеризації була децентралізованою, що не сприяло ефективному обміну медичною інформацією. Тому на початку 2000-х рр. у Канаді інформатизація системи охорони здоров’я набула централізованого характеру. Це вимагало якісного кадрового забезпечення і стало каталізатором підготовки фахівців з медичної інформатики.

Проведено ретроспективний аналіз означеної проблеми. Встановлено, що її історія сягає 60-х років ХХ ст. Виокремлено дві фази підготовки фахівців з медичної інформатики: доінституційну (1960‒1980) як основа виникнення та становлення професійної освіти фахівців з даної галузі; інституційна (1981 ‒ дотепер), яка сприяла підготовці фахівців з медичної інформатики у закладах вищої освіти Канади. Характерними ознаками інституційної фази є зародження медичної інформатики як спеціальності; формування освітніх концепцій розвитку й узгодження типової програми з медичної інформатики; стрімкий розвиток професійної освіти фахівців з медичної інформатики у середині 2000-х рр.; уніфікація її науково-методичного забезпечення.

Зроблено висновок, що вона  побудована на принципах багаторівневості й неперервності. Освітній процес організований так, що майбутні фахівці з медичної інформатики можуть здобувати кваліфікацію на усіх рівнях вищої освіти, зокрема диплом чи сертифікат у закладах неступеневої освіти, а також ступені бакалавра, магістра та доктора філософії – в університетах. Аналіз змісту професійної підготовки фахівців з медичної інформатики у Канаді дає підстави стверджувати, що його формування залежить від рівня вищої освіти і характеризується різною комбінацією та кількістю навчальних дисциплін у межах трьох галузей знань – інформаційних наук, медицини та менеджменту.


Ключові слова


професійна освіта; медична інформатика; спеціальність; фахівець; інформатизація; Канада

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bickenbach, J. (2003). Functional Status and Health Information in Canada: Proposals and Prospects. Health Care Financing Review, 24 (3), 89‒102. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194826/

Advisory Committee on Health Infostructure. (2000). Blueprint and Tactical Plan for a Pan-Canadian Health Infostructure. Ottawa: Health Canada.

Buckeridge, D. (1999). Health Informatics in Canada: Definitions, Education, and Path Ahead: Report. Canada: University of Toronto.

Canada Health Act. (1984). Government of Canada. Retrieved from http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-6/FullText.html.

Canada’s Higher Education and Career Guide. (2018). Retrieved from http://www.canadian-universities.net/

Covvey, H., & Fenton, S. (2013‒2014). Survey of Health Informatics Programs and Health Information Management Programs in Canada. National Institutes of Health Informatics.

Covvey, H., & Fenton, S. (2015‒2016). Survey of Health Informatics Programs and Health Information Management Programs in Canada. National Institutes of Health Informatics.

Covvey, H.D., Zitner, D., & Bernstein, D.R. (Eds.). (2001). Pointing the Way: Competences and Curricula in Health Informatics: Applied Health Informatics (AHI), Research and Development Health Informatics (RDHI) and Clinician Health Informatics (CHI). Version 1.0. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.630.8414&rep=rep1&type=pdf.

CPHIMS-CA Canadian Supplemental Examination Candidate Handbook. (2013). Toronto: COACH. Retrieved from https://docplayer.net/14991700-Cphims-ca-canadian-supplemental-examination-candidate-handbook.html.

eHealth – MSc eHealth Program. (2018). McMaster University. Retrieved from https://ehealth.mcmaster.ca/

Gaudet, J., Delle, A., Bird-Gayson, T., McKibbon, A., Satoglu, S., Heathcote, L. et al. (2013). Health Informatics Education in Canada: Landscape of an Emerging Academic Discipline. Toronto: COACH. Retrieved from https://www.academia.edu/11632747/Health_Informatics_Education_in_Canada_Landscape_of_an_emerging_academic_discipline.

Girard, R., & Crewson, H. (2005). Early History of Health Informatics in Manitoba. In S.A. Huesing (Ed.), From Mainframe to Mainstream: The Evolution of COACH and Health Informatics in Canada (pp. 47‒49). Toronto: COACH.

Goel, V., & Royce, D. (2003). Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet): Accomplishments and Impacts 1995‒2002. Canadian Society for the Study of Higher Education: Professional File. Retrieved from https://csshescees.files.wordpress.com/2014/03/pf_23_goelroyce.pdf.

Health Informatics Professional Career Matrix. (2013). Retrieved from https://digitalhealthcanada.com/wp-content/uploads/2017/12/HIP-Career-Matrix.pdf.

Health Informatics Professional Core Competences. (2012). Retrieved from https://digitalhealthcanada.com/wp-content/uploads/2019/07/Health-Informatics-Core-Competencies.pdf.

Health Information Science. (2018). Western University. Retrieved from http://grad.uwo.ca/prospective_students/programs/program_NEW.cfm?p=68.

Huesing, S.A. (Ed.). (2005). From Mainframe to Mainstream: The Evolution of COACH and Health Informatics in Canada. Toronto: COACH.

Kushniruk, A., Lau, F., Borycki, E., & Protti, D. (2006). The School of Health Information Science at the University of Victoria: Towards an Integrative Model for Health Informatics Education and Research. Yearbook of Medical Informatics, 45 (01), 159‒165. doi: 10.1055/s-0038-1638477. Retrieved from https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0038-1638477.pdf.

Lau, F., & Bell, H. (2003, February). A pan-Canadian Health Informatics Education Strategy. AMIA Annual Symposium Proceedings (pp. 386‒390).

Newsham, D., & Clement, H. (2015). Celebrating 40 Years of COACH: A Dash through the Decades. Healthcare Information Management and Communications Canada, 29 (2), 50‒56. Retrived from http://www.healthcareimc.com/main/celebrating-40-years-of-coach-a-dash-through-the-decades/

Romanow, R.J. (2002). Information, Evidence and Ideas. Building on Values: The Future of Health Care in Canada (pp. 75–90). Saskatoon: Commission on the Future of Health Care in Canada. Retrieved from http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP32-85-2002E.pdf.

Welcome to the School of Health Information Science: Undergraduate handbook. (2012). Victoria: University of Victoria.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039