DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.198799

PERIODIZATION OF THE LITERARY PROCESS IN WESTERN UKRAINE IN THE PERIOD FROM THE LATE 18th CENTURY TO THE 1930s IN HISTORICAL PEDAGOGICAL ASPECT

Halyna Bilavych, Mariya Bahriy

Анотація


БІЛАВИЧ Галина – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail address: ifosuhcvas@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1555-0932

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3192548/halyna-bilavych/

БАГРІЙ Марія – кандидат філологічних наук, докторант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail address: myskiv.bagriy@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3506-9900

To cite this article: Bilavych, H., & Bahriy, M. (2020). Periodization of the literary process in Western Ukraine in the period from the late 18th century to the 1930s in historical pedagogical aspect. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 87‒100. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.198799

 

 

Article history

Received: January 16, 2020

Received in revised form: February 20, 2020

Accepted: March 11, 2020

Available online: April 28, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

Стаття присвячена висвітленню проблеми періодизації  літературного процесу в Західній Україні наприкінці XVIII – у 30-х рр. ХХ ст. у вимірі історії педагогіки. Доведено, що розроблення періодизації літературного процесу досліджуваного періоду в історико-педагогічному вимірі вимагає випрацювання спеціальної методологічної програми міждисциплінарного характеру, що складається з трьох основних блоків: 1) літературознавчого; 2) освітньо-педагогічного; 3) конструювання періодизації у контексті досліджуваної проблеми. Кожен із цих компонентів докладно схарактеризований авторами. Зазначено, що результати аналізу репрезентативних студій не виявили продуктивного досвіду розробки цілісної регіональної періодизації літературного процесу в Західній Україні, але науковці досить глибоко дослідили його окремі етапи і тенденції, що створює підґрунтя для реконструкції динаміки розвитку цього феномену, який трансформувався, модифікувався під впливом ідеології панівних політичних режимів, європейського й українського письменства Наддніпрянщини.

У контексті досліджуваної проблеми представлені періодизації свідчать, що літературний процес у Західній Україні наприкінці XVIII – у 30-х рр. ХІХ ст. спирався на значну традицію розвитку національного письменства та загалом вписується у загальну схему його розвитку. У регіональній проекції він має свої, зумовлені відомими соціально-історичними і національно-культурними чинниками особливості, які стають ще виразнішими у вимірах Галичини, Буковини, Закарпаття, Волині. Констатовано, що детермінований різними чинниками суспільно-політичного і соціокультурного порядку літературний процес у Західній Україні наприкінці XVIII – у 30-х рр. ХХ ст. є складним, багатоаспектним, поліструктурним явищем, що становить окрему яскраву сторінку в історії української культури і літератури. Завдяки інтеграції потужного інтелектуального потенціалу письменників розглядаємо його як унікальний продуктивний складник розвитку національної педагогічної думки України.

В історико-педагогічному вимірі визначено п’ять основних періодів розвитку західноукраїнського літературного процесу: 1) церковно-освітній (середина 1870-х – 1820-ті рр.), що поділяється на два етапи: 1772–1805 рр. та 1806–1820 рр.; 2) будительсько-просвітницький – 1830-ті – перша половина 1870-х рр. – також  має два етапи, які розмежовує 1848 р.; 3) піднесення літературного життя другої половини 1870-х рр. – 1914 рр.; 4) воєнно-революційних потрясінь 1914–1919/20 рр.; 5) міжвоєнний період ХХ ст., у  якому відстежуються два етапи 1920-х та 1930-х рр. Кожен з цих періодів має свої риси й особливості ідейно-ціннісного та художньо-стильового характеру, увиразнені в художніх рефлексіях широкого комплексу проблем освіти, виховання і розвитку особистості.


Ключові слова


Західна Україна; літературний процес; міждисциплінарний підхід; освітні проблеми; періодизація; письменники

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Almanakh pysmennykiv Pidkarpatskoyi Rusi “Trembita” [Almanac of the writers of Subcarpathian Rus “Trembita”]. (1926). Uzhhorod [in Ukrainian].

Babych, N. (2010). 15 ne ostannikh iz mohikan. Pedahohy i vcheni Bukovyny druhoyi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittya [15 not the last of the Mohicans. Teachers and scholars of Bukovina in the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries]. Chernivtsi: Bukrek [in Ukrainian].

Byrchak, V. (1993). Literaturni stremlinnya Pidkarpatskoyi Rusy [Literary aspirations of Subcarpathian Rus]. Uzhhorod: Karpaty [in Ukrainian].

Chepil, M. (2016). Ivan Franko pro osobystist vchytelya kriz pryzmu sohodennya [Ivan Franko on the personality of the teacher through the lens of the present]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelya. Seriya “Pedahohika i psykholohiya” – Bulletin of Alfred Nobel University. Series “Pedagogy and Psychology”, 2 (12), 61–66 [in Ukrainian].

Dibrova, V. (2017). The Valuev Circular and the End of Little Russian Literature. Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 4, 123–138. doi: https://doi.org/10.18523/kmhj106724.2017-4.123-138.

Franko, I. (1902). Pershe ruske prosvitne tovarystvo v rr. 1816–1818 [The first Russian educational society in the years 1816‒1818]. Materialy do kulturnoyi istoriyi Halytskoyi Rusy XVIII i XIX viku – Materials on the cultural history of Halych Rus in the 18th and 19th centuries (pp. 258–276). Lviv [in Ukrainian].

Harasevych, A. (1938). Molode Zakarpattya [Young Transcarpathia]. Naperedodni – The day before, 5, 4–5 [in Ukrainian].

Hlakovych, M. (2003). Literaturni periodychni vydannya 20 – 30-kh rokiv XX stolittya na zakhidnoukrayinskykh zemlyakh u suspilno-politychnomu i dukhovnomu konteksti doby [Literary periodicals of the 20 – 30s of the twentieth century in Western Ukrainian lands in the socio-political and spiritual context of the day]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Hrytsay, O. (1928). Z nashoyi tvorchosty na Pidkarpatskiy Ukrayini [From our work in Subcarpathian Ukraine]. Ukrayinskyy prapor – Ukrainian flag, 6, 2–3 [in Ukrainian].

Ilnytskyy, M. (1995). Vid “Molodoyi Muzy” do “Prazkoyi shkoly” [From the Young Muses to the Prague School]. Lviv [in Ukrainian].

Kostyuk, H. (1968). Na mahistrali istoriyi [On the highway of history]. Slovo – Word, 10, 7–29 [in Ukrainian].

Maftyn, N. (2009). Zakhidnoukrayinska ta emihratsiyna proza 20–30-kh rokiv XX stolittya: stylovi ta ideyni paradyhmy [West Ukrainian and emigration prose of the 20‒30s of the XX century: style and ideological paradigms]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Magocsi, P.R. (1996). The Rusyn language question revisited (pp. 63–84). Retrieved April 16, 2019, from http://shron1.chtyvo.org.ua/Magochii_Pavlo_Robert/The_Rusyn_language_question_revisited_anhl.pdf.

Nadimyanova, T. (2006). Prosvitnytska diyalnist Zakarpatskykh budyteliv u XX stolitti [Educational activity of Transcarpathian awakens in the XIX century]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Nahachevska, Z. (2007). Pedahohichna dumka i prosvitnytstvo v zhinochomu rusi Zakhidnoyi Ukrayiny (druha polovyna XIX st. – 1939 r.) [Pedagogical Thought and Enlightenment in the Women’s Movement of Western Ukraine (second half of the 19th – 1939)]. Ivano-Frankivsk: Vydavets Tretiak I.Ya. [in Ukrainian].

Rudnytskyy, M. (1928). Presa i literatura [Press and Literature]. Svit – World, 15–16, 2–3 [in Ukrainian].

Savchuk, B., & Bilavych, H. (2019a). “Azbuchnye voyny” 30–50-kh hh. XX v. v Galitsii v sovremennom nauchnom diskurse [The “Alphabet Wars” of 1830–1850s in Galicia in Contemporary Scientific Discourse]. Rusin, 56, 58–76. doi: 10.17223/18572685/56/4 [in Russian].

Savchuk, B., & Bilavych, H. (2019b). Problema ispolzovaniya istoricheskikh nazvaniy Galitsii v mezhvoennyy period XX v. [On the use of historical names of Galicia in the interwar period of the 20th century]. Rusin, 57, 13–34. doi: 10.17223/18572685/57/2 [in Russian].

Sukhomlynska, O. (2003). Istoryko-pedahohichnyy protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to general problems]. Kyiv: A.P.N. [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O.V. (Ed.). (2005). Ukrayinska pedahohika v personaliyakh. Kn. 1: X–XIX stolittya [Ukrainian pedagogy in personalities. Book 1: X–XIX century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Yatsyna, O. (2009). Pedahohy – chleny tovarystva “Prosvita” v osvitnomu protsesi Pidkarpatskoyi Rusi (1920–1939) [Teachers – members of the association “Prosvita” in the educational process of Subcarpathian Rus (1920–1939)]. Uzhhorod: Grazhda [in Ukrainian].

Zavhorodnya, T. (Ed.). (2008). Antolohiya pedahohichnoyi dumky Skhidnoyi Halychyny ta ukrayinskoho zarubizhzhya XX stolittya [Anthology of pedagogical thought in Eastern Galicia and Ukrainian foreign countries of the twentieth century]. Ivano-Frankivsk: Play [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039