DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.199494

IMAGE AS A PRESENTATION OF A UNIVERSITY TEACHER

Oksana Vashak, Lyudmila Martirosyan, Yuliya Fedorenko

Анотація


ВАШАК Оксана кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, Полтава, 36000, Україна

E-mail address: vashak1971.oa@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7091-8242

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3527898/ 

МАРТИРОСЯН Людмила кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки іноземних студентів, Українська медична стоматологічна академія, вул. Шевченка, 23, Полтава, 36000, Україна

E-mail address: ludmila_martirosyan@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0338-0240

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3529790//

ФЕДОРЕНКО Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», просп. Першотравневий, 24, Полтава, 36000, Україна

E-mail address: everest388@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9561-5475

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3528006//

To cite this article: Vashak, O., Martirosyan, L., & Fedorenko, Yu. (2020). Image as a presentation of a university teacher. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 135‒143. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.199494

 

 

Article history

Received: November 21, 2019

Received in revised form: December 10, 2019

Accepted: March 11, 2020

Available online: April 28, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

Стаття присвячена проблемі іміджу як презентації викладача вищої школи. Проаналізовано категоріальний апарат дослідження та наукові праці, в яких порушується проблема іміджу спеціаліста. Визначено роль особистісних якостей людини у процесі формування професійного іміджу. Акцентовано увагу на вимогах суспільства до сучасних педагогів. Обґрунтовано важливість створювати імідж, постійно самовдосконалюватися для того, щоб відповідати вимогам суспільства та педагогічній професії. Акцентована увага на появі таких нових наукових напрямів, як професійна іміджологія, педагогічна іміджологія і т. ін., які вивчають проблему іміджу фахівців, її основні аспекти та знайшли відображення у наукових працях. У статті наголошено на тому, що імідж і самопрезентація спеціалістів відіграють важливу роль не тільки у професійній діяльності, становленні професійної культури, але й у досягненні успіху в професійному житті. Охарактеризовано елементи створення педагогічного іміджу викладача як головного критерію професійного успіху у викладацькій діяльності. Наголошено на тому, що сприйняття образу педагога упродовж останніх десятиліть змінилося, і те, що раніше вважалося неприпустимим, сьогодні є звичним явищем. Відтак як і особистий імідж, так і педагогічний імідж та вимоги до нього суттєво змінилися. Підкреслюється, що саме від рівня професійного іміджу викладачів – професійна компетентність, володіння науковими інноваціями, новітніми методиками, інформаційно-комунікативними технологіями, елементами зовнішньої та внутрішньої техніки – буде залежати імідж усього закладу вищої освіти. Висвітлено значення психології одягу, яка розглядає оформлення зовнішності як багатовимірну інформацію про особу, що є суттєвим чинником для створення педагогічного іміджу. Проаналізовано особливості та складові іміджу, вивчено фактори й закономірності формування іміджу як презентації викладача вищої школи.


Ключові слова


імідж; педагогічний імідж; професійний імідж; презентація викладача закладу вищої освіти; професійні компетенції педагога

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bilous, I. (2016). Pravyla hramotnoyi superechky [Rules of literate dispute]. Porady vykladachu – Teacher’s advice (pp. 1–5). Retrieved from https://sites.google.com/site/personalnijbilousinnivasilivni/vihovna-robota/poradivikladacu/soobseniebezzagolovka-1 [in Ukrainian].

Bolsun, S. (2009). Profesiynyy imidzh kerivnyka navchalnoho zakladu [Professional image of the head of the training institution]. Upravlinnya shkoloyu – School management, 7–9 (37–38), 51–55 [in Ukrainian].

Furnham, A., Hyde, G., & Tritskey, G. (2013). The values of work success. Personality and Individual Differences, 55 (5), 485–489. doi: 10.1016/y.paid.2013.04.016.

Horovenko, O. (2013). Formuvannya osobystisno-profesiynoho imidzhu vchytelya zasobamy samoprezentatsiyi [Formation of personal-professional image of teachers by means of self-presentation]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Hreylikh, O. (2010). Psykholohiya formuvannya imidzhu vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Psychology of forming the image of the teacher of higher educational institution]. Humanitarnyy visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu “Pereyaslav-Khmelnytskyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Hryhoriya Skovorody” – Humanities Bulletin of the State Higher Educational Institution “Pereyaslav-Khmelnytsky H. Skovoroda State Pedagogical University”, 19, 294–299 [in Ukrainian].

Huziy, N. (2015). Pedahohichnyy profesionalizm yak naukova katehoriya [Pedagogical professionalism as a scientific category]. In N. Huziy (Ed.), Pedahohichna tvorchist, maysternist, profesionalizm u systemi pidhotovky osvityanskykh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy – Pedagogical creativity, skill, professionalism in the system of teacher training: achievements, searches, prospects (pp. 109–155). Kyiv: NPU [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeyskyy vymir modernizatsiyi vyshchoyi pedahohichnoyi osvity Ukrayiny [European dimension of modernization of higher pedagogical education of Ukraine]. Lyudynoznavchi studiyi. Seriya “Pedahohika” ‒ Human Studies. Series of Pedagogy, 5/37, 39–47. doi: 10.24919/2313-2094.5/37.102609 [in Ukrainian].

Kononenko, A. (2003). Psykholohichni skladovi indyvidualnoho imidzhu suchasnoho pedahoha [Psychological components of the individual image of modern teacher]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Odesa [in Ukrainian].

Kovalova, O. (2006). Vykorystannya PR tekhnolohiyi dlya stvorennya imidzhu vchytelya [Use of PR technologies for teacher’s image creating]. Problemy psykholoho-pedahohichnoho suprovodu pidhotovky fakhivtsiv u vyshchiy shkoli: Vseukrayinskyy naukovo-praktychnyy seminar (5 zhovtnya 2006 r.) – Problems of psychological and pedagogical support of teacher training in higher school: All-Ukrainian scientific-practical seminar (October 5, 2006). (pp. 84‒86). Odesa [in Ukrainian].

Kravets, R. (2019). Kontseptualnyy prostir ponyattya “profesiynyy imidzh” u naukovykh psykholoho-pedahohichnykh dzherelakh [Conceptual space of the concept of “professional image” in scientific psychological and pedagogical sources]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, 65 (2), 53–57. doi: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.65-2.10 [in Ukrainian].

Mazorenko, M. (2011). Psykholohichna struktura imidzhu profesionala [Psychological structure of the image of professional]. Problemy ekstremalnoyi ta kryzovoyi psykholohiyi – Problems of extreme and crisis psychology, 9, 177–184 [in Ukrainian].

Shepel, V. (1997). Imidzhelogiya: sekrety lichnoho obayaniya [Imageology: the secrets of personal fascination]. Moscow: Kultura i sport [in Russian].

Smirnova, N. (2001). Imidzh uchitelya [The image of the teacher]. Luchshie stranitsy pedagogicheskoy pressy – Best papers of the pedagogical press, 5–6, 76–80 [in Ukrainian].

Torubara, O. (2017). Formuvannya pedahohichnoho imidzhu vykladacha spetstekhnolohiyi u profesiyno-tekhnichnomu navchalnomu zakladi [Formation of pedagogical image of special technology teacher in vocational school]. Profesiyne udoskonalennya vchytelya. Seriya Pedahohika – Professional improvement of the teacher. Series of Pedagogy, 144, 405–408 [in Ukrainian].

Tymoshenko, V. (2016). Pedahohichnyy imidzh vykladacha VNZ yak chastyna profesiynoyi kompetentsiyi [Pedagogical image of university teacher as a part of professional competence]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka – Spirituality of personality: methodology, theory and practice, 2 (71), 196–200 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039