THE PROBLEM OF CULTIVATING DISCIPLINE AMONG STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINIAN PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE TURN OF THE 20th CENTURY (on materials of the meeting of the curator’s council of Odesa educational district)

Автор(и)

  • Alla Balatsynova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3247-0694

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.215969

Ключові слова:

Міністерство народної освіти, заклади середньої освіти, учні, дисциплінованість, формування, Одеський навчальний округ, рада при попечителі навчального округу

Анотація

БАЛАЦИНОВА Алла кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна

E-mail address: alla.balatsynova@hnpu.edu.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3247-0694

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1763366/alla-balatsynova/

To cite this article: Balatsynova, A. (2020). The problem of cultivating discipline among students of secondary education institutions in Ukrainian provinces of the Russian Empire at the turn of the 20th century (on materials of the meeting of the curator’s council of Odesa educational district). Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 9‒21. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.215969

Article history

Received: June 15, 2020

Received in revised form: September 10, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Author. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

У статті на основі аналізу історико-педагогічних джерел і архівних документів розкрито позицію ради при попечителі Одеського навчального округу щодо дієвих способів формування дисциплінованості учнів закладів середньої освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. З’ясовано, що заклади середньої освіти українських губерній Російської імперії у досліджуваний період функціонували в умовах суттєвих соціально-економічних і суспільно-політичних зрушень, пов’язаних з одного боку із розвитком капіталістичних відносин, з іншого – з економічною кризою 1901–1903 років й посиленням робітничого і селянського рухів, піднесенням політичної активності ліберально-демократичних верств населення, студентської та учнівської молоді. На цьому тлі невідповідність існуючої системи середньої освіти, яку складали переважно гімназії та реальні училища, економічним та суспільним потребам держави ставала дедалі відчутнішою, що змусило Міністерство народної освіти порушити питання про реформу середньої освіти.

Установлено, що імператор Микола ІІ, занепокоєний зростанням політичної активності студентської та учнівської молоді, однією з головних засад для укладання проєкту реформи середньої школи визначив вимогу поєднання навчання юнацтва з вихованням у дусі віри, відданості престолу й вітчизні, поваги до сім’ї, а також привчання з раннього дитинства до порядку і дисципліни. На виконання цього розпорядження міністр народної освіти Г. Зенгер надіслав попечителям навчальних округів, зокрема Київського, Одеського і Харківського, циркуляр “Про дисципліну в середніх навчальних закладах” (1903), де визнав існуючий стан справ з дисципліною учнів і контролем за нею з боку шкільного начальства й педагогічного персоналу неприйнятним та вимагав неухильного виконання монаршої волі. Бажаних виховних результатів пропонувалося досягати як педагогічними, так і репресивними методами. До дієвих методів і прийомів попередження педагогічним персоналом порушень учнями порядку і дисципліни було віднесено такі: педагогічний такт і доброзичливе ставлення до учнів; зміст навчання і його виховальний характер (особливо на уроках мови, літератури, історії); організація позаурочних виховних заходів з використанням освічення, навіювання, переконання учнів; співпраця з батьками; моральна підтримка вихованців, які проживають на учнівських квартирах; звертання до релігійних переконань і почуттів учнів.

Виявлено, що на засіданні 12 грудня 1903 року члени ради при попечителі Одеського навчального округу, детально вивчивши стан справ і ознайомившись з циркулярною пропозицією міністра народної освіти та думками педагогічних рад закладів середньої освіти округу щодо формування дисциплінованості учнів закладів середньої освіти, висловили власну позицію з цього питання. В ухвалі ради серед найбільш дієвих способів формування дисциплінованості учнів було виокремлено такі: зменшення наповнюваності класів; запровадження інституту вихователів; улаштування учнівських квартир, інтернатів, домових церков; використання виховного потенціалу літературних і релігійно-моральних бесід; налагодження взаємин з батьками учнів. У ній також наголошувалося на необхідності покращення матеріального та службового становища вчителів як запоруки якості навчально-виховного процесу.

Біографія автора

Alla Balatsynova, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, Україна

Посилання

Anrep, V. (1908). Dokladnaya zapiska popechitelya Kharkovskogo uchebnogo okruga, predstavlennaya v 1900 godu g-nu ministru narodnogo prosveshcheniya [Report of the curator of Kharkiv educational district, presented in 1900 to Mr. Minister of Public Education]. St. Petersburg: A.S. Suvorin Printing House [in Russian].

Berezivska, L. (2019). Reformuvannya zahalnoyi serednoyi osvity v Ukrayini u 20 stolitti kriz pryzmu dzhereloznavstva: nauk.-dopom. bibliohr. pokazhchyk [Secondary education reform in Ukraine in the 20th century through the prism of source study: Scientific auxiliary bibliographic index]. Vinnytsya: Tvory [in Ukrainian].

Bridges, D. (2006). The Disciplines and Discipline of Educational Research. Journal of Philosophy of Education, 40, 259–272. doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2006.00503.x.

Clark, C. (1998). Discipline in Schools. British Journal of Educational Studies, 46, 289–301. doi: https://doi.org/10.1111/1467-8527.00085.

Kapterev, P. (1915). Istoriya russkoy pedagogii [The history of Russian pedagogy]. Petrograd: Printing House “V. Bezobrazov and Co” [in Russian].

McCluskey, G. (2014). ‘Youth is Present Only When Its Presence is a Problem’: Voices of Young People on Discipline in School. Children & Society, 28, 93–103. doi: https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2012.00450.x.

Nova Ukrayinska Shkola. Kontseptualni zasady reformuvannya serednoyi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual framework of the reform of secondary education]. (2016). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Rozhdestvenskiy, S. (1902). Istoricheskiy obzor deyatelnosti Ministerstva narodnogo prosveshcheniya: 1802–1902 [Historical overview of the activities of the Ministry of Public Education: 1802–1902]. St. Petersburg: State Printing House [in Russian].

Samarina, S. (2012). Problema dystsypliny uchniv v istoriyi shkilnoyi osvity Ukrayiny (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittya) [The problem of the pupils discipline in the history of school education of Ukraine (second half of the 19th – beginning 20th century)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University [in Ukrainian].

Slyusarenko, A., Husyev, V., Drozhzhyn, V., Kozytskyy, M., & Kolesnyk, V. (2000). Novitnya istoriya Ukrayiny. 1900–2000 [Recent history of Ukraine. 1900–2000]. Kyiv: High School [in Ukrainian].

Sybouts, W. (1967). School Discipline and Home Background. The Personnel and Guidance Journal, 45, 683–686. doi: https://doi.org/10.1002/j.2164-4918.1967.tb04567.x.

Tsirkulyar popechitelyam uchebnykh okrugov o distsipline v srednikh uchebnykh zavedeniyakh [The Circular Letter to Curators of Educational Districts about Discipline in Secondary Education Institutions]. (1903). Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya – Journal of the Ministry of Education, 348, 91–98 [in Russian].

Yershova, L. (2015). Transformatsiya vykhovnoho idealu u vitchyznyaniy pedahohichniy teoriyi i praktytsi (XIX – pochatok XX stolittya) [Transformation of the educational ideal in the native pedagogical theory and practice (19th – the beginning of 20th century)]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University [in Ukrainian].

Zabolotna, I. (2013). Problema dystsyplinovanosti uchniv narodnykh shkil u vitchyznyaniy pedahohichniy dumtsi druhoyi polovyny XIX – pochatku XX stolittya [The Problem of discipline of pupils of national schools in the national pedagogical ideas in the second half of 19th – beginning of the 20th century]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kharkiv: G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University [in Ukrainian].

Zaklyucheniya professorov Novorossiyskogo universiteta o reforme sredney shkoly i protokol zasedaniya Soveta uchebnogo okruga [The Conclusions of Professors of Novorossiia University on Secondary School Reform and Record of the Meeting of the Council of the Educational District]. (1899–1903). Derzhavnyy arkhiv Odeskoyi oblasti ‒ State Archives of Odesa Region, Fonds 42, Inventory 35, File 1754 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті