THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE EDUCATIONAL PROCESS REGIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Автор(и)

  • Inna Strazhnikova ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Ukraine
  • Inha Yehorova ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220435

Ключові слова:

регіоналізм, освітній процес, заклади вищої освіти, регіон, глобалізація, система освіти, світовий розвиток, Україна

Анотація

СТРАЖНІКОВА Інна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: zavina@email.ua

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5921-6197

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1775419/inna-strazhnikova/

ЄГОРОВА Інгакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

E-mail address: yegorova.inga@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8070-9455

To cite this article: Strazhnikova, I., & Yehorova, I. (2020). Theoretical fundamentals of the educational process regionalization in higher education institutions of Ukraine. Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 39‒49. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220435

Article history

Received: July 27, 2020

Received in revised form: August 23, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

У статті розглядаються проблеми регіоналізації освітнього процесу у ЗВО та шляхи їх розвʼязання, адже сьогодні залишаються недостатньо сформованими теоретико‐методологічні основи дослідження розвитку регіональних освітніх систем і понятійно‐термінологічний апарат, пов’язаний з цією проблематикою. В останні роки дедалі популярнішими стають галузеві дослідження з питань глобалізації. Така тенденція є очікуваною з огляду на історичну глибинність та джерельну складність явища світової інтеграції. Однією з таких окремих сфер глобалістики стала глобалістика освіти. Особливо актуальними такого роду пошукові роботи стали у вимірі вищої школи, оскільки саме остання зазнала найбільш явних змін під впливом вимог сучасності.

Окрім різноманіття наукових поглядів на феномен глобалізації в освіті, присутня також проблема диференційованої реакції на зустрічні умови в рамках окремих навчальних структур в різних країнах та регіонах. Глобалізація вчинила вплив в соціальних реформах національних держав, до яких сектори освіти змушені пристосуватися в нових глобальних умовах, що характеризуються гнучкістю, різноманітністю, посиленням конкуренції і непередбачуваною змінністю. Розуміння впливу глобалізації на освітній процес у закладах вищої освіти є важливим для будь-якого розробника політики, конструктора реформ та освітнього лідера, зокрема.

У звʼязку з тим, що вища освіта є помітною в глобальних ринкових відносинах, вона навчає керівників і технологів глобального бізнесу; здійснює основне зростання студентської мобільності в глобальному масштабі, що сприяє бізнес-дослідженням і діловому зближенню націй тощо. Отже, ми розглядаємо освітній регіоналізм як різні форми соціально-культурної і політичної самоідентифікації територіальних співтовариств, що проявляють себе в ідеях, настроях, діях, намірах, направлених на збереження самобутності регіону або підвищення його статусу в державній освітній системі.

Біографії авторів

Inna Strazhnikova, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

Inha Yehorova, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна

Посилання

Kasyanova, O. (2010). Ekspertyza rehionalnoyi systemy osvity na zasadakh staloho rozvytku [Examination of the regional education system on the basis of sustainable development]. Teoriya ta metodyka upravlinnya osvitoyu – Theory and methods of education management, 3, 1–12 [in Ukrainian].

Leitch, D. (2019). Leaving like an Englishman: Assisting institutional reform in post-communist Ukraine. Development Policy Review, 37, 111–128. doi: https://doi.org/10.1111/dpr.12330.

Makarov, H. (2005). Rehionalizm yak chynnyk politychnoho protsesu u suchasnomu ukrayinskomu suspilstvi [Regionalism as a factor in the political process in modern Ukrainian society]. (Extended abstract of candidate’s thesis of political sciences). Kyiv [in Ukrainian].

Makarychev, A. (n.d.). Vliyanie zarubezhnykh kontseptsiy na razvitie rossiyskogo regionalizma: vozmozhnosti i predely zaimstvovaniya [The Influence of Foreign Concepts on the Development of Russian Regionalism: Possibilities and Limits of Borrowing]. Retrieved from http://www.prof.msu.ru/publ/book/round3.htm#Mak [in Russian].

Melnyk, M. (2014). Normatyvno-pravove zabezpechennya diyalnosti osvitnioho okruhu [Regulatory and legal support of the educational district]. Nova pedahohichna dumka – New Pedagogical Thought, 4 (80), 3–7 [in Ukrainian].

Rodgers, P. (2006). Contestation and negotiation: regionalism and the politics of school textbooks in Ukraine’s eastern borderlands. Nations and Nationalism, 12, 681–697. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00262.x.

Skott, P. (2000). Globalizatsiya v universitetakh [Globalization at the universities]. VVS “Alma Mater” ‒ “Alma Mater” High School Bulletin, 4, 3–8 [in Russian].

Shevchuk, A. (2013). Rehionalni osvitni systemy: teoriya, metodolohiya, praktyka innovatsiynoho rozvytku [Regional educational systems: theory, methodology, practice of innovative development]. Lviv: INAN [in Ukrainian].

Shmatenko, O., Khomutetska, N., Holub, A. et al. (2018). Vplyv hlobalnoyi intehratsiyi na rozvytok osvity [The impact of global integration on the development of education]. Viyskova medytsyna Ukrayiny – Military medicine of Ukraine, 1 (18), 114–117 [in Ukrainian].

Tausch, A. (2018). Globalisation and development: the relevance of classical “dependency” theory for the world today. International Social Science Journal, 68, 79–99. doi: https://doi.org/10.1111/issj.12190.

Terepyshchy, S. (2015). Dialektyka rehionalizatsiyi ta hlobalizatsiyi v sferi suchasnoyi vyshchoyi osvity [Dialectics of regionalization and globalization in the field of modern higher education]. Hileya: naukovyy visnyk. Seriya: Filosofiya – Hileya: scientific bulletin. Series: Philosophy, 94, 289–293 [in Ukrainian].

Yelahin, V. (Ed.). (2004). Polityka rehionalnykh orhaniv vlady: teoriya ta praktyka [Policy of regional authorities: theory and practice]. Kharkiv: Mahistr [in Ukrainian].

Zinchenko, V. (2015). Sotsiosystemna hlobalizatsiya vyshchoyi osvity: tendentsiyi, naslidky, perspektyvy [Sociosystem globalization of higher education: trends, consequences, prospects]. Osvitolohichnyy dyskurs – Educational discourse, 3 (11), 127–139 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті