ACADEMIC PLAGIARISM AND SELF-PLAGIARISM AS ELEMENTS OF VIOLATION OF ACADEMIC INTEGRITY

Автор(и)

  • Nadia Kuprata Одеський національний економічний університет, Ukraine
  • Iryna Menso Одеський національний морський університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220455

Ключові слова:

академічна доброчесність, плагіат, академічний плагіат, самоплагіат, освітній процес, Україна

Анотація

КУПРАТА Надія кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, Одеський національний економічний університет, вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65000, Україна

E-mail address: kupratan@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5829-9701

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1932759//9

МЕНСО Ірина – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного та трудового права, Одеський національний морський університет, вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, Україна

E-mail address: irinamenso1@icloud.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0211-1567

ResearcherID: https://publons.com/researcher/4037760/iryna-menso/

To cite this article: Kuprata, N., & Menso, I. (2020). Academic plagiarism and self-plagiarism as elements of violation of academic integrity. Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 75‒90. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220455

Article history

Received: September 6, 2019

Received in revised form: October 11, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

У статті проведено дослідження порушень академічної доброчесності таких, як “академічний плагіат” та “самоплагіат” як її складові елементи. З’ясовано, що етимологічно поняття “академічна доброчесність” складається з двох слів “академічна” і “доброчесність”, що робить його етично-науковим поняттям, а такі види порушення академічної доброчесності, як академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, хабарництво відносять його до правової категорії. Поняття “академічна доброчесність” пов’язане з науковою порядністю, у тому числі навчальною, та має певну область дотику з правом інтелектуальної власності. Дотримання академічної доброчесності науковцями і освітянами стосується не лише моральних принципів та захисту інтересів інших осіб, а й пов’язане з честю і гідністю особи, яка дотримується принципів академічної доброчесності, сприяючи формуванню її ділової репутації у науковій та освітній діяльності.

Проведено співвідношення понять “плагіат” та “академічний плагіат”. Розуміння поняття “плагіат”, що зафіксоване в Законі України “Про авторське право і суміжні права” істотно вужче, ніж розуміння академічного плагіату в освітніх законах. Водночас сфера застосування поняття “плагіат” набагато ширша, ніж “академічний плагіат”. Академічний плагіат обмежується об’єктами, колом суб’єктів та сферою застосування. Виділено характерні ознаки законодавчої дефініції поняття “академічний плагіат”, які в сукупності утворюють юридичну конструкцію академічного плагіату. З’ясовано, що поняття “самоплагіат”, закріплене в Законі України “Про освіту”, має англомовне походження і вперше з’явилося в США як студентський жаргон. Жоден нормативний акт зарубіжних країн не містить поняття “самоплагіат”, а для вітчизняного законодавства воно є нововведеним і викликало чимало дискусій у науковому середовищі.

Обґрунтовано необхідність введення поняття “самоплагіат” до вітчизняного законодавства. Потреба в закріпленні поняття “самоплагіат” була викликана глибокою кризою академічної доброчесності в науковому та освітньому середовищі. Самоплагіат знижує довіру до наукових результатів, вводить в оману науковців, які використовують праці з самоплагіатом та сприяє необґрунтованому збільшенню результатів досліджень, що впливає на конкурентоздатність науковців в отримані фінансової підтримки для досліджень, при працевлаштуванні тощо. Визначено, що збільшення інформації у попередніх наукових дослідженнях не завжди є самоплагіатом. Повторний аналіз раніше опублікованих даних може бути зумовлений технологічним прогресом, новими науковими розробками, появою нових наукових теорій та ін. При вдосконаленні своїх попередніх праць необхідно розмежовувати старі та нові дані, чітко визначати актуальність їх використання. 

Біографії авторів

Nadia Kuprata, Одеський національний економічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки, Одеський національний економічний університет, вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65000, Україна

Iryna Menso, Одеський національний морський університет

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільного та трудового права, Одеський національний морський університет, вул. Мечникова, 34, м. Одеса, 65029, Україна

Посилання

Andreescu, L. (2019). Self‐Plagiarism. International Encyclopedia of Ethics. doi: https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee865.

Bakhrushyn, V. (2018). Akademichnyy plahiat i samoplahiat v nautsi ta vyshhiy osviti: normatyvna baza i svitovyy dosvid [Academic plagiarism and self-plagiarism in science and in higher education: the legal basis and the global experience]. Retrieved from http://education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid [in Ukrainian].

Broslavska, H.M. (2018). Dobrochesnist povynna buty u vsomu [Integrity should be in everything]. Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv naukovoho stazhuvannya dlya osvityan (Varshava, 1–13.10.2018) – Academic integrity: the present challenges: Collection of scientific essays of participants of scientific internship for educators (Warsaw, 1–13.10.2018) (pp. 13–14). Warsaw [in Ukrainian].

Carter, C., & Blanford, C. (2016). Plagiarism and detection. Journal of Materials Sciences, 51, 7047–7048.

Etychnyy kodeks vchenoho Ukrayiny [Code of Ethics of the Ukrainian Scientist]. (2009). Retrieved from https://www.znu.edu.ua/etychnyj-kodex-uchenogo-Ukrajiny.pdf [in Ukrainian].

Fedorenko, V. (2016a). Shliakhy i metody zapobihannia plahiatu naukovykh tvoriv ta utverdzhennia akademichnoi dobrochesnosti v Ukraini [Ways and methods of preventing plagiarism in scientific works and affirmation of academic integrity in Ukraine]. In V. Fedorenko (Ed.), (2016a). Formuvannya akademichnoyi dobrochesnosti ta mekhanizmiv zapobihannya ta protydiyi plahiatu v naukovykh tvorakh v Ukrayini: materialy kruhloho stolu (30 veresnia 2016 r., m. Kyiv) ‒ Rise of academic integrity and mechanisms to prevent and combat plagiarism in scientific works in Ukraine: materials of the “round table” (September 30, 2016, Kyiv). (pp. 11‒17). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Fedorenko, V. (2016b). Shlyakhy i metody zapobihannya plahiatu naukovykh tvoriv ta utverdzhennya akademichnoyi dobrochesnosti [Ways and methods of preventing plagiarism in scientific works and affirmation of academic integrity]. Retrieved from http://www.golos.com.ua/article/276302 [in Ukrainian].

Finikova, T., & Artykhova, A. (Ed.). (2016). Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Academic honesty as a basis for a sustainable development of the university]. (pp. 54–55). Kyiv: Takson [in Ukrainian].

Huchni istoriyi z plahiatom v Ukrayini: vid Vogue do Lytvyna [High-profile plagiarism stories in Ukraine: from Vogue to Lytvyn]. (2018). BBC NEWS / Ukraine. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/features-46063436 [in Ukrainian].

Komanda Proektu spryyannya akademichniy dobrochesnosti v Ukrayini – SAIUP. (2018). Akademichna dobrochesnist: z chitkymy oriyentyramy do staloho rozvytku [Academic Integrity: With Clear Guidelines for Sustainable Development]. Retrieved from https://saiup.org.ua/novyny/z-chitkymy-oriyentyramy-stalogo-uspihu-akademichna-dobrochesnist-yak-zaporuka-yakisnoyi-osvity/ [in Ukrainian].

Kompleks moralnykh obovyazkiv [A set of moral responsibilities]. (n.d.). Retrieved from http://zib.com.ua/ua/125930-scho_rozumiti_pid_profesiynoyu_etikoyu_ta_dobrochesnistyu_v_.html [in Ukrainian].

Kovalova, A. (2013). Problemy akademichnoho plahiatu ta avtorskoho prava u tsyfrovomu prostori Ukrayiny [Problems of academic plagiarism and copyright in the digital space of Ukraine]. Spetsialni istorychni dystsypliny – Special historical disciplines, 21, 61–71. Retrieved from http://history.org.ua/JournALL/sid/sid_2013_21/6.pdf [in Ukrainian].

Nedohibchenko, Ye. (2017). Akademichna dobrochesnist: skladovi elementy [Academic integrity: components]. Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti – Theory and practice of intellectual ownership, 6, 13–21 [in Ukrainian].

Ponyattya dobrochesnosti v etytsi [The concept of integrity in ethics]. (n.d.). Retrieved from http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/ [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 № 2145-VIII [On Education: Law of Ukraine dated 05.09.2017 № 2145-VIII]. (2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 № 1556-VII [On Higher Education: Law of Ukraine 01.07.2014 dated № 1556-VII]. (2014). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Roig, M. (2010). Plagiarism and self-plagiarism: What every author should know. Biochemia Medica, 20 (3), 295–300.

Romantsova, B. (2018). Hrabuy nahrabovane: vidomi vypadky literaturnoho plahiatu [Steal the loot: famous cases of literary plagiarism]. LitAkcent. Retrieved from http://litakcent.com/2018/12/03/grabuy-nagrabovane-vidomi-vipadki-literaturnogo-plagiatu/ [in Ukrainian].

Ryzhko, O. (2016). Ponyattya, vydy, klasyfikatsiyi plahiatu [Concepts, types, classifications of plagiarism]. Zapysky Lvivskoyi natsionalnoyi naukovoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. Stefanyka – Bulletin of Lviv V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine, 8, 134–150 [in Ukrainian].

Scott, S. (2017). From Plagiarism‐Plagued to Plagiarism‐Proof: Using Anonymized Case Assignments in Intermediate. Accounting. Account Perspect, 16, 247–268. doi: https://doi.org/10.1111/1911-3838.12154.

Shtefan, A. (2016). Naukovyy plahiat: spivvidnoshennya vykorystannya ideyi ta formy vyrazhennya tvoru [Scientific plagiarism: the relationship between the use of ideas and expression forms]. Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti – Theory and practice of intellectual ownership, 4, 68–79 [in Ukrainian].

Stitzel, B., Hoover, G., & Clark, W. (2018). More on Plagiarism in the Social Sciences. Social Science Quarterly, 99, 1075–1088. doi: https://doi.org/10.1111/ssqu.12481.

Tsentr akademichnoyi dobrochesnosti. (n.d.). Desyat pryntsypiv akademichnoyi dobrochesnosti dlya vykladachiv [Ten principles of academic integrity for teachers]. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6Wb3Qzc2F3ODBuZWM/view [in Ukrainian].

Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (2003). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 [in Ukrainian].

Ulyanova, H. (2015). Metodolohichni problemy tsyvilno-pravovoho zakhystu prav intelektualnoyi vlasnosti vid plahiatu [Methodological problems of civil law protection of intellectual property rights from plagiarism]. (Doctor’s thesis). Odesa [in Ukrainian].

Zub, V., & Demyanenko, M. (2014). Plahiat: yoho riznovydy ta zakhody protydiyi [Plagiarism: its types and countermeasures]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiya – Library science. Documentation. Informology, 4, 86–90 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті