EDUCATION OF A PERSON IN VIEW OF VLADIMIR VERNADSKY

Автор(и)

  • Olena Nevmerzhytska Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Myroslav Pahuta Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220462

Ключові слова:

В. Вернадський, ноосфера, ноосферне мислення, наука, духовність, різнобічно розвинена особистість

Анотація

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: nhelen750@gmail.com

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9911-9735

ResearcherID:  https://publons.com/researcher/1968037/olena-nevmerzhytska/

ПАГУТА Мирослав – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: miroslav06@i.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2305-9390

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1762774/miroslav-pahuta/

To cite this article: Nevmerzhytska, O., & Pahuta, M. (2020). Education of a person in view of Vladimir Vernadsky. Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 91‒102. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220462

Article history

Received: September 16, 2020

Received in revised form: October 23, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Authors. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

Сьогодення ставить перед людством серйозні завдання та виклики, пов’язані, зокрема, із екологічними проблемами, що стали наслідком виснажливого та екологічно небезпечного господарювання. Сьогодні значна частина населення земної кулі потерпає від нестачі питної води. Забруднене навколишнє середовище впливає на здоров’я населення земної кулі. А саме людство перманентно опиняється на межі катастроф: продовольчих, екологічних тощо. У таких складних умовах людина мусить переосмислити наслідки своєї господарської діяльності та взяти на себе відповідальність за все живе, що населяє планету Земля. На цьому наголошував ще великий мислитель кінця ХІХ – початку ХХ ст. В. Вернадський. Людина повинна усвідомити необхідність змін у світовідчутті та світобаченні. А це, своєю чергою, ставить нові завдання перед сучасною освітою, яка має сформувати ноосферний світогляд кожної особистості.

Мета статті полягає у висвітленні поглядів Володимира Вернадського на освіту та виховання. Погляди на виховання особистості у творчій спадщині мислителя розглядаються в контексті розвитку ноосфери як етапу еволюції біосфери, вирішальним чинником розвитку якої стає розумна людська діяльність. Доведено, що покращення життя людей може відбуватися внаслідок зростання наукових знань. Для цього важливо змінити систему освіти, постійно удосконалювати, підвищувати роль її і значення. Вона повинна втілювати у собі не лише певну інформацію, якої стає щоразу більше, але й ціннісні орієнтири, серед яких особливої ваги надавав базовим – духовності, моральності, гуманізму.

Виділено ідеї В. Вернадського, актуальні для сучасної освіти. Оскільки, на переконання мислителя, в умовах ноосфери зростає роль людства, яке має стати вирішальним чинником розвитку та збереження біосфери, учений стояв на позиції необхідності різнобічного розвитку кожної особистості. Ціннісне ставлення до людини, що є наскрізним у працях В. Вернадського, спонукає до пошуку виховного інструментарію, який дозволив би вихованцеві відчувати себе повноцінним учасником виховного процесу, у якому враховувалися б його потреби та інтереси.

Доведено, що у процесі виховання має формуватися ноосферне мислення особистості. Аналіз спадщини В. Вернадського дозволив констатувати: людина з розвинутим ноосферним мисленням – це різнобічно розвинена особистість-творець, людина-гуманіст, людина-демократ, яка відстоює ідеали братства і свободи.

Біографії авторів

Olena Nevmerzhytska, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна

Myroslav Pahuta, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна 

Посилання

Anosov, I., & Elkin, M. (2013). Antropolohichnyy pidkhid do protsesu vykhovannya yak faktor harmoniynoho rozvytku osobystosti [Anthropological approach to the process of education as a factor of harmonious development of personality]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, 29, 119–124 [in Ukrainian].

Bekh, I. (2006). Vykhovannya osobystosti [Education of personality] Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Drobzhev, M. (2009). Uchenie V. Vernadskogo kak osnova sovremennoy ideologii [The teachings of V. Vernadsky as the basis of modern ideology]. Vestnik TGU: Gumanitarnye nauki. Filosofiya, sotsiologiya i kulturologiya – Tomsk State University Journal of Pholosophy, Sociology and Political Science, 3 (71), 185–190 [in Russian].

Dyachenko-Bohun, M. (2009). Kontseptualnі pohlyady V.І. Vernadskoho yak osnova pryrodookhoronnoho vykhovannya starshoklasnykіv [Conceptual look of V.I. Vernadsky as the basis of the ecological education of senior pupils]. Vytoky pedahohichnoyi maysternosti – The Sources of pedagogical skills, 6, 51–54 [in Ukrainian].

Holoborodko, Ye. (2015). Formuvannya tsilisnoyi osobystosti [Formation of an integral personality]. Tavriyskyy visnyk osvity – Taurian Bulletin of Education, 2 (II), 80–83 [in Ukrainian].

Ivanov, S. (2004). Nauchnoe nasledie V. Vernadskogo i pedagogika razvitiya noosfernogo mirovozreniya [Scientific heritage of V. Vernadsky and the pedagogy of the development of the noospheric worldview]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya – The successes of modern natural science, 9, 46 [in Russian].

Kern, A. (2020), Human Life, Rationality and Education. Journal of Philosophy of Education, 54, 268–289. doi: https://doi.org/10.1111/1467-9752.12412.

Nevmerzhytska, O. (2013). Aksiolohichni vymiry vitchyznyanoho osvitnoho prostoru: istorychnyy aspekt [Axiological dimensions of the national educational space: historical aspect]. Drohobych: Publishing Department of Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych [in Ukrainian].

Pisma N.E. Vernadskoy (1889–1892) [Letters from N.E. Vernadsky (1889–1892)]. (1991). Moscow: Nauka [in Russian].

Polyuzhyn, M. (2011). Іdeyi V. Vernadskoho і suchasnі problemy noosfernoyi osvіty [Ideas of V. Vernadsky and modern problems of noosphere education]. Chasopys Kyyivskoho unіversytetu prava – Law Review of Kyiv University of Law, 1, 354–358 [in Ukrainian].

Shoshitaishvili, B. (2020). From Anthropocene to Noosphere: The Great Acceleration. Earth’s Future, 8. doi: https://doi.org/10.1029/2020EF001917.

Soroka, H. (2002). Suchasni vykhovni systemy ta tekhnolohiyi [Modern educational systems and technologies]. Kharkiv [in Ukrainian].

Stolyarenko, O. (2002). Іdeyi V. Vernadskoho u rozvytku nauk pro lyudynu ta yiyi chіlne mіstse v svіtі [V. Vernadsky’s ideas in the development of human sciences and its prominent place in the world]. Postmetodyka – Postmethodology, 2–3, 27–32 [in Ukrainian].

Vernadskiy, V. (1988a). O roli narodnykh mass. Pismo V.V. Vodovozovu [On the role of the masses. Letter to V. Vodovozov]. In V. Vernadskiy, Filosofskie mysli naturalista – Philosophical thoughts of a naturalist (pp. 397–401). Moscow: Nauka [in Russian].

Vernadskiy, V. (1988b). Trudy po vseobshchey istorii nauki [Works on the general history of science]. Moscow: Nauka [in Russian].

Vernadskiy, V. (1994). Dnevniki. 1917–1921 [Diaries. 1917–1921]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].

Vernadskiy, V. (1997). O nauke [About science]. (Vols. 1–2; Vol. 1). Dubna: Feniks [in Russian].

Vernadskiy, V. (1999). Dnevniki: Mart 1921 – avgust 1925 [Diaries: March 1921 – August 1925]. Moscow: Nauka [in Russian].

Vernadskiy, V. (2000). Pro et Contra (Antologiya literatury o V. Vernadskom za 100 let (1898–1998) [Pro et Contra (Anthology of literature about V. Vernadsky for 100 years (1898–1998)]. St. Petersburg: Publishing House of Russian Christian Humanitarian Institute [in Russian].

Vladimir Vernadskiy: Zhizneopisanie [Vladimir Vernadsky: Biography]. (1993). Moscow: Sovremennik [in Russian].

Zhurba, M. (2015). Filosofiya osvity ta osoblyvosti orhanizatsiyi suchasnoho vykhovnoho protsesu [Philosophy of education and the peculiarities of the modern educational process organization]. Virtus, 4, 24–27 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті