ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ ГУМАНІЗАЦІЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК ЧИННИКА ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ольга Кобрій Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220480

Ключові слова:

гуманізація свідомості, змістові напрями, ціннісні орієнтації, пріоритет моралі, опікунсько-виховна діяльність, соціалізація особистості, особистісне самоусвідомлення, самореалізація, майбутній педагог

Анотація

КОБРІЙ Ольга – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна

E-mail address: olha_kobriy@ukr.net

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3098-5878  

ResearcherID: https://publons.com/researcher/1967189/olha-kobrii/

To cite this article: Kobrii, O. (2020). Zmistovi napryamy humanizatsiyi svidomosti maybutnoho pedahoha yak chynnyka yoho pidhotovky do opikunsko-vykhovnoyi diyalnosti [Content directions of consciousness humanization of future teachers as a factor of training them for child guidance and upbringing]. Human Studies. Series of Pedagogy, 11/43, 115‒128. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.11/43.220480

Article history

Received: September 28, 2020

Received in revised form: November 4, 2020

Accepted: November 23, 2020

Available online: December 30, 2020

Journal homepage:

http://lssp.dspu.edu.ua/

p-ISSN 2313-2094

e-ISSN 2413-2039

© 2020 The Author. Human studies. Series of Pedagogy published by Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University & Open Journal Systems. This is an open access article under the CC BY-NC-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

 

Обґрунтовано змістові напрями розвитку проблеми гуманізації свідомості майбутнього педагога як чинника його підготовки до опікунсько-виховної діяльності. Визначено, що повернення традиційних цінностей, які орієнтували на християнський світогляд у руслі ідеалістично-християнського підходу до організації виховання, свідчить про розвиток ідей двоєдиної природи людини (що має тіло і душу), пріоритет моралі, а також визнання цих напрямів як компонента цілісної системи, в рамках якої створюються умови для формування особистісного самоусвідомлення та самореалізації молодих людей. Враховано, що орієнтація процесу гуманізації свідомості майбутнього педагога на ідеалістично-християнський підхід до виховання передбачає визнання останнього основою формування  ціннісних орієнтацій, що характеризується насамперед усвідомленням християнської сутності людини, визнанням пріоритету моралі, акцентом на повазі до людини, формуванні її духовного світу, вихованням прагнення досягти досконалості, реалізацією моральних чеснот на практиці, переосмисленням та переконанням у необхідності спрямованості інформації на ідеали добра тощо.

Змістовими напрямами гуманізації свідомості майбутнього педагога (у підготовці до опікунсько-виховної діяльності) є: реалізація особистісно зорієнтованого підходу до виховання особистості, врахування індивідуальних особливостей майбутнього педагога, його творчих ідей, формування здатності вихователя до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дітьми, побудови доцільно організованого середовища, забезпечення успішної соціалізації дитини як виховного механізму, оперативного коригування процесу виховання, а також практичного втілення стосунків особистості із зовнішнім середовищем, створення умов для самостійності й активності здобувачів вищої освіти, зосередження уваги на національних традиціях, вільного вибору життєвої позиції, релігійної приналежності, ціннісних орієнтацій, усього, що характеризує гуманізацію як самогуманізацію.

Наголошено, що процес соціалізації особистості як процес розвитку її соціальних можливостей (співіснування у соціумі, налагодження стосунків з людьми) у підготовці до опікунсько-виховної діяльності стає вартісним, якщо її свідомість звільняється від соціальних міфів та ілюзій, а ціннісні орієнтації наповнюються змістом, який передбачає культурне засвоєння дійсності та забезпечує головну мету життєдіяльності людини, формує її духовні орієнтири. Якщо специфіка соціалізації як виховного механізму полягає у зовнішніх соціальних впливах, що набувають певного особистого змісту, та конкретних соціальних явищах – формування особистих якостей, соціальних потреб, орієнтацій, соціальної активності, – тоді як особистісні цінності визначають її внутрішній світ, то формування якісної професійної підготовки майбутніх педагогів (здобувачів вищої освіти) до опікунсько-виховної діяльності передбачає забезпечення оптимальних умов для професійного саморозвитку, самоусвідомлення, самореалізації, особистісного зростання. Процес гуманізації свідомості особистості означає не лише культурне засвоєння дійсності, а й такі пріоритети молодих людей у їхньому ціннісному світогляді, які передбачають реальну побудову гуманних взаємин з іншими людьми, втілення духовно-моральних цінностей як найістотніших чинників поведінки людини у її практичному житті.

Біографія автора

Ольга Кобрій, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна 

Посилання

Bekh, І. (2013). Vykhovnyy prostir: orhanizatsiyno-zmistovi oriyentyry [Upbringing space: organizational and content-based guides]. Hirska shkola ukrayinskykh Karpat – A School in the Ukrainian Carpathians, 10, 3 [in Ukrainian].

Boryshevskyy, M., Pylypenko, L., & Penkova, O. (2013). Vykhovannya dukhovnosti osobystosti [Personality spirituality upbringing]. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Vasyanovych, H. (2005). Pedahohichna etyka [Pedagogical Ethics]. Lviv: Norma [in Ukrainian].

Vashchenko, H. (2006). Vykhovnyy ideal. T. 1: Pidruchnyk dlya pedahohiv, vykhovnykiv, molodi i batkiv [Upbringing Ideal. Vol. 1: A textbook for educators, the youth and parents]. Lviv: Kamula [in Ukrainian].

Vyshnevskyy, O. (1996). Suchasne ukrayinske vykhovannya. Pedahohichni narysy [Contemporary Ukrainian upbringing. Pedagogical Essay]. Lviv: Lvivskyy obl. nauk.-metod. in-t osvity, Lvivskyy obl. ped. t-vo imeni H. Vashchenka [in Ukrainian].

Zyazyun, I. (1994). Kultura i kulturna polityka [Culture and Cultural Politics]. Ridna shkola – Native School, 12, 27–32 [in Ukrainian].

Kapska, A.Y. (Ed.). (2009). Sotsialna pedahohika [Social Pedagogy] (4th ed.). Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Opika nad ditmy u Polshchi: istoryko-pedahohichnyy aspekt [Child Care in Poland: historical and pedagogical aspect]. Drohobych: Red.-vyd. viddil DDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

Lyalyuk, H. (2019). Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya opikunsko-vykhovnoyi diyalnosti yak sotsialno-psykholohichnoho yavyshcha [Theoretical and methodological realization of tutelage-educational activity as a social-pedagogical factor]. Innovatsiyna pedahohika – Innovative Pedagogy, 11, 12–18 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyy, V. (1976). Problemy vykhovannya vsebichno rozvynenoyi osobystosti [Problems of Upbringing a multifaceted personality]. In V. Sukhomlynskyy, Vybrani tvorySelected works (Vols. 1–5; Vol. 1, pp. 55–206). Kyiv: Radyanska shkola [in Ukrainian].

Ushynskyy, K. (1983). Pro narodnist u hromadskomu vykhovanni [On Nationality in Public Upbringing]. In K. Ushynskyy, Vybrani pedahohichni tvorySelected pedagogical works (Vols. 1–2; Vol. 1, pp. 43–103). Kyiv [in Ukrainian].

Khokhlina, O. (2019). Osobystisnyy pidkhid yak metodolohichnyy instrumentariy zabezpechennya stanovlennya v lyudyny yiyi indyvidualnosti [Personality Approach as Methodological Tools for Ensuring the Formation of Individuality in a Person]. In L. Pomytkina & O. Khokhlina (Eds.), Indyvidualnist u psykholohichnykh vymirakh spilnot ta profesiy v umovakh merezhevoho suspilstva – Individuality in the psychological dimensions of communities and professions in a networked society (pp. 76–85). Kyiv: TOV “AlfaPIK” [in Ukrainian].

Chunoo, V., Beatty, C., & Gruver, M. (2019). Leadership Educator as Social Justice Educator. New Directions for Student Leadership, 2019 (164), 87‒103. doi: https://doi.org/10.1002/yd.20360.

Sumara, D., Luce‐Kapler, R., & Iftody, T. (2008). Educating Consciousness through Literary Experiences. Educational Philosophy and Theory, 40 (1), 228‒241. doi: https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00408.x.

Windt, J. (2020). Teaching and learning guide for: Consciousness in sleep: How findings from sleep and dream research challenge our understanding of sleep, waking, and consciousness. Philosophy Compass, 15 (9), 1‒4. doi: https://doi.org/10.1111/ phc3.12694.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-23

Номер

Розділ

Статті