DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91058

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Valentyna Berezan

Анотація


У статті аналізуються структура і зміст практичної підготовки майбутнього соціального педагога у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на освітньо-кваліфікаційних рівнях “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, обґрунтована перспективність широкого використання інформаційних і комунікаційних технологій на всіх етапах організації різних видів практики.

Ключові слова: професійна підготовка соціальних педагогів, практична підготовка студента, інформаційно-комунікаційні технології.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039