РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (ГЕТЬМАНЩИНИ)

Автор(и)

  • Volodymyr Bilichenko

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91534

Анотація

У статті розкривається одне із найголовніших і актуальних питань часів козацької доби в українській державності – питання значного піднесення творчого духу і потенціалу української нації. Схарактеризовано глибоко національний стиль українське бароко часів Гетьманщини. Наголошено на ролі, значенні українських гетьманів та державних діячів у розвитку музичної освіти й мистецтва та їх підтримці. Наведені кращі зразки розвитку української народної музичної творчості та вокально-хорової музики.
Ключові слова: козацька доба, музична освіта, українська народна музична творчість, вокально-хорова музика.

Посилання

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні / В.Б. Антонович. – К. : Дніпро, 1991. – 238 с. 2. Апанович О. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / О. Апанович. – К., 1993. 3. Баранівська Л.І. Гетьмансько-старшинське середовище і культурно-музичне життя в Україні другої половини XVII – XVIII ст. : дис. … канд. мистецтвознавства / Л.І. Баранівська. – К., 2001. – 247 с. 4. Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт в Україні в XVII – XVIII ст. / Н. Герасимова-Персидська. – К., 1978. 5. Іваньо І.В. Про українське літературне барокко / І.В. Іваньо // Українське літературне бароко. – К. : Наукова думка, 1987. – С. 3 – 18. 6. Історія української музики : у 6 т. – К. : Наукова думка, 1989. – Т. 1 Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. – 447 с. 7. Кагамлик С.Р. Роль Київської академії в зміцненні культурно-освітніх зв’язків українських земель у XVIII ст. / С.Р. Кагамлик // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 55 – 62. 8. Козицький П.О. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування / П.О. Козицький. – К., 1971. 9. Колесса Ф.М. Українська усна словесність / Ф.М. Колесса. – Львів Просвіта. – 1938. – 645 с. 10. Крип’якевич І.П. Історія України / І.П. Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. 11. Масол Л.М. Музичне виховання у Чернігівському колегіумі та Чернігівській духовній семінарії / Л.М. Масол // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету. – Чернігів : Сіверянська думка, 2001. – С. 51 – 55. 12. Нариси з історії української музики. Ч. 1 / Л. Архімович [та ін.]. – К. : Мистецтво, 1964. – 309 с. 13. Некрасова Т. Київська академія та її значення в розвитку музичної освіти й професіоналізму / Т. Некрасова // Українське музикознавство. – 1971. – Вип. 6. – С. 238 – 244. 14. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – К., 1992. 15. Пуха І.В. Про школи в Запорізькій Січі / І.В. Пуха // Укр. іст. журн. – 1969. – №. 3. – С. 100 – 106. 16. Ушаков Л. Світ українського барокко / Л. Ушаков. – Х., 1994. 17. Фільц Б. Музичні цехи на Україні (XVII – ХVІII ст.) / Б. Фільц // Укр. музикознавство. – 1982. – Вип. 17. – С. 33 – 35. 18. Франко І. Духовна і церковна поезія на Сході і на Заході / І. Франко // Зібрання творів. – Т. 39. – С. 142 – 143. 19. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – К., 1970. – 173 с. 20. Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики / О.Я. Шреєр-Ткаченко. – К., 1980. – 236 с. 21. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990. – Т. 1. – 319 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті