ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ТЕЛЕМЕНТОРСТВА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ У РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • Maryna Boichenko

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91540

Анотація

У статті висвітлено сутність телементорства як інноваційної форми взаємодії наставника та учня, що полягає в наданні йому індивідуальної академічної, мотиваційної й емоційної підтримки засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Охарактеризовано програми телементорства для обдарованих і талановитих, що запроваджені в розвинених англомовних країнах.
Ключові слова: ментор, менторство, телементорство, обдаровані і талановиті, підтримка, ІКТ.

Посилання

Бевз О.П. Психолого-педагогічна підтримка обдарованих підлітків у школах США / О.П. Бевз // Порівняльно-педагогічні студії. – Умань, 2011. – № 1 (7). – С. 73 − 80. 2. Завгородня Н.М. Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Н.М. Завгородня. − К., 2006. − 20 с. 3. Зазимко О.В. Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О.В. Зазимко. − К., 2003. − 23 с. 4. Колосова Н.М. Сутність і зміст педагогічної підтримки дітей дошкільного віку / Н.М. Колосова // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М.Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий, 2010. – Ч. 4. – С. 115 − 121. 5. Рудик Я.М. Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студентам : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Я.М. Рудик. − К., 2006. − 20 с. 6. Тадеєв П.О. Теорія і практика організації навчання обдарованих школярів у США (20-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / П.О. Тадеєв. – Луганськ, 2012. – 40 c. 7. Теличко Н.В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Вікторівна Теличко. − Ужгород, 2005. – 220 с. 8. American School Health Association. Enhancing youth achievement through telementoring // Journal of School Health. – 2001. – № 71 (3). – P. 122 – 123. 9. International Telementor Program [Electronic resource]. – URL : http://www. telementor.org. 10. Lewis Ch.W. Telementoring: A Teacher’s Perspective of the Effectiveness of the International Telementor Program [Electronic resource] / Ch.W. Lewis. – URL : http://jiol/issues/pdf/1.1.6.pdf. 11. Personal Traction, Beginning in Middle School [Electronic resource] // International Telementor Program. – URL : http://www.telementor.org/ projectsteps.cfm? ProjectID=1703. 12. Riel M. Tele-mentoring over the net [Electronic resource] / M. Riel. – URL : http://edc.techleaders.org/LNT99/notes_slides/presentations/rieltues/telement.htm. 13. Siegle D. Mentors on the net : Extending learning through telementoring / D. Siegle // Gifted child today. – 2003. – Vol. 26, № 4. – 51 – 63. 14. Single P.B. Electronic mentoring : Issues to advance research and practice / P.B. Single, C.B. Muller // Proceedings of the Annual Meeting of the International Mentoring Association. – Atlanta, GA, 1999. – P. 234 – 250.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті