DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91544

ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Наталія Величко

Анотація


У статті розкривається зміст, цілі, завдання, організаційні форми, методи і принципи еколого-естетичного виховання у початкових школах Великої Британії. Теоретично обґрунтовані педагогічні умови формування екологічної свідомості учнів естетичними засобами. Здій-снено науково-теоретичне обґрунтування сучасної парадигми еколого-естетичного виховання у Великій Британії. На основі системного аналізу виявлено загальні тенденції у визначенні теоретико-методоло-гічних засад еколого-естетичного виховання. Узагальнено досвід відобра-ження еколого-естетичного компонента в змісті роботи британської початкової школи.
Ключові слова: еколого-естетичне виховання, естетичне вихо-вання, еколого-естетична свідомість, учні початкових класів, Велика Британія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Марченко Г.В. Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.В. Марченко. – К., 2004. – 23 с.

Полякова Я.В. Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії (етнопедагогічний аспект) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Я.В. Полякова. – Луганськ, 2005. – 23 с.

Славська Я.А. Розвиток естетичного смаку в учнів молодших класів початкової школи у Великій Британії / Я.А. Славська // Динаміка наукових досліджень “2004” : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Т. 30. Педагогіка. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 26 – 28.

Червонецький В.В. Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть : дис. … док. пед. наук : 13.00.01 / В.В. Червонецький. – Луганськ, 2007. – 489 с.

Червонецкий В. Экологическое образование в школах развитых стран мира / В.Червонецкий. – М. : Экология и образование, 1992. – 96 с.

Чибіс Л. Шляхи здійснення екологічного виховання в середніх школах Великої Британії / Л. Чибіс // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 12 (223). – C. 175 – 179.

Berry T. Ethics and Ecology: a Paper Delivered to the Harvard Seminar on Environmental Values / T. Berry. – Harvard University, 1996. – http://www.crle.org.

Neary M. Curriculum Studies in Post-compulsory and Adult Education. A Teachers’ and Student Teacher’s Study Guide / M. Neary. – Cheltenham : Nelson Thornes, 2002. – 294 p.

Norton B. The New Encyclopedia Britannica / B. Norton. – Chicago and Others, 1994. – № 4. – 980 p.

Swearer D. Ecology and Environment: Perspectives from the Humanities / D. Swearer. – Harvard University Press, 2009. – 138 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039