ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Olena Havrysh

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91549

Анотація

У статті проаналізовані вимоги до професійних та особистісних якостей шкільного соціального педагога. Автор розкриває, на якому рівні знань, умінь та навичок повинен бути фахівець соціальної сфери для проведення ефективної й якісної роботи у школі. У своєму дослідженні серед професійних умінь він виділяє аналітичні, прогностичні, проектувальні, рефлексивні та комунікативні. Автор також надає перелік професійних базових характеристик шкільного соціального педагога. Крім цього, він узагальнює та систематизує особистісні якості, які мають значимість для професії соціального педагога. Окрему увагу приділяє етичним принципам роботи фахівців соціальної сфери.
Ключові слова: шкільний соціальний педагог, професійні якості, особистісні якості, етичні принципи.

Посилання

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України : наказ Міністерство України у справах молоді та спорту від 9 вересня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : < http://ua-info.biz/legal/basent/ua-smwngr.htm>. 2. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка : навч. посібник / Л.І. Міщик. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с. 3. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. – М. : ТЦ “Сфера”, 2001. – 480 с. 4. Социальная педагогіка : курс лекцій / под общей ред. М.А. Галагу-зовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 5. Karsten Speck. Qualität und Evaluation in der Schulsozialarbeit. Konzepte, Rahmenbedingungen und Wirkungen. GWV Fachverlage GmbH. – Wiesbaden, 2006. – 416 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті