ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Violetta Gorodyska

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91550

Анотація

У статті здійснено короткий аналіз сучасних інноваційних освітніх технологій у професійній діяльності педагога (дистанційне навчання, змішане навчання, інтелект-карти, хмарні технології) та висвітлено на теоретичному рівні їх застосування в умовах ВНЗ.
Ключові слова: інновації в освітній діяльності, інформаційно-комунікаційні технології, технології навчання, професійна діяльність педагога.

Посилання

Атанов Г.О. Діяльнісний підхід у навчанні / Г.О. Атанов. – Донецьк : ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с. 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 3. Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ / Ю.Г. Лотюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наукових праць. – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. – Вип. 1 (9). – 239 с. 4. Морзе Н.В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н.В. Морзе, О.Г. Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 9. – С. 20 – 29. 5. Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти / В. Олійник, Я. Болюбаш, Л. Даниленко, В. Довбищенко І. Єрмаков, С. Клепко. – К., 2001. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://referat. mirslovarei.com/d/903805/. 6. Рафальська О.О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти / О.О. Рафальська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2013. – Вип. 11. – С. 128 – 133. 7. Соловов А.В. Проектирование компьютерных систем учебного назначения : учеб. пособ. / А.В. Соловов. – Самара, 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: cnit.ssau.ru/kadis/posob. 8. Сороко В.М. Автоматизовані навчальні системи з елементами штучного інтелекту : навч. посіб. / В.М. Сороко, О.В. Журавльов. – К. : НМК ВО, 1992. – 244 с. 9. Терещенко Н.В. Інтелект-карти – сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти / Н.В. Терещенко // Вчені записки. – 2012. – С. 139 – 145. 10. Триус Ю.В. Хмарні технології у професійній підготовці студентів комп’ютерних спеціальностей / Ю.В. Триус // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару. – 2012. – C. 147 – 149. 11. Чепіль М. Педагогічні технології : навч. посіб. [рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 1506 від 22.02.11)] / Марія Чепіль, Надія Дудник. – К. : Альматер, 2012. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті