ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Volodymyr Kobriy

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91562

Анотація

У статті виявляються істотні реформи у змісті практичної підготовки фахівців, її стратегічні засади, що проектуються на майбутню діяльність студентів та потребують обґрунтування особистісно орієнтованої моделі навчання. Розкриваються відповідні педагогічні умови демократизації практичної підготовки майбутнього фахівця, які стосуються упровадження у педагогічних ВНЗ України сучасних інформаційних технологій, індивідуалізації та диференціації навчання і виховання, закріплення за кожним студентом статусу суб’єкта, організації самостійної навчальної діяльності студентів тощо.
Ключові слова: практична підготовка фахівців, особистісно орієнтована модель навчання, педагогічні умови, інформаційні технології, індивідуалізація та диференціація навчання і виховання, суб’єкт, організація самостійної навчальної діяльності, педагогічні ВНЗ України.

Посилання

Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 5 – 14. 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Вишневський. – 2-е вид., доопрац. і доп. – Дрогобич : Коло, 2006. – 608 с. 3. Концепція гуманітарного розвитку України від 27.03.2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http: www.guon.kiev.ua/?q=node/446. 4. Корсакова О. Способи формування в учнів досвіду перетворювальної діяльності / Ольга Корсакова // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 31 – 33. 5. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / Станіслав Миколайович Ніколаєнко. – К. : Знання, 2005. – 319 с. 6. Савченко О. Цілі й цінності реформування сучасної школи / Олександра Савченко // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 20 – 23. 7. Сагарда В.В. Система підготовки педагога в університеті / Володимир Васильович Сагарда // Рад. школа. – 1991. – № 10. – С. 73 – 77. 8. Совершенствование содержания образования в школе / под ред. И.Д. Зверева, М.П. Кашина. – М. : Педагогика, 1985. – 272 с. 9. Солдатенко М.М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу / М.М. Солдатенко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 3 – 5. 10. Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / Ольга Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті