МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Olena Kravchenko-Dzondza

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91566

Анотація

У статті охарактеризовано особливості побудови педагогічних моделей. Обґрунтовано модель формування комунікативної компе-тентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі фахової підготовки, яка охоплює мету, педагогічні умови, основні підходи до формування комунікативної компетентності студентів вищих педа-гогічних навчальних закладів, а також компоненти цього процесу.
Ключові слова: модель, комунікативна компетентність, професійна підготовка, майбутній вчитель початкових класів.

Посилання

Гончаренко С. Методологічні особливості наукових поглядів на педагогічний процес / С. Гончаренко, В. Кушнір, Г. Кушнір // Шлях освіти. – 2008. – № 4 (50). – С. 2 – 10. 2. Зеер Э. Психология профессионального образования / Э. Зеер. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. – 380 с. 3. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : кол. моногр. / за ред. І.А. Зязюна. – К. : Вид-во “Віпол”, 2000. – 636 с. 4. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности / А.К. Осницкий // Вопросы психологии [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.voppsy.ru/issues/1996/961/961005.htm. 5. Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапаце-вич. – Мн. : “Современное слово”, 2005. – 720 с. 6. Почуєва О.О. Моделювання в теорії управління освітніми процесами / О.О. Почуєва // Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції (26 листопада – 3 грудня 2012 року). – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/ pages/vip10.html. 7. Філософія : навч. посіб. / Л. Губерський, І. Надольний, В. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Надольного. – К. : Вікар, 2008. – 534 с. 8. Філософський словник соціальних термінів / за ред. В.П. Андрущенко та ін. – Х. : “Р.И.Ф.”, 2005. – 672 с. 9. Фокшек А.В. Системний та синергетичний підходи у моделюванні сучасного педагогічного процесу / А.В. Фокшек // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького : зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 6. – С. 213 – 220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті