СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Maria Navrotska

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91687

Анотація

У статті розглянуто сутність і значущість спілкування для іміджу педагога. Розкрито сутність понять “спілкування”, “педагогічне спілкування”, “професійно-педагогічне спілкування”. Виділені функції спілкування, проаналізовані стилі педагогічного спілкування, висвітлені стадії спілкування. Звернуто особливу увагу на те, що спілкування є невід’ємною складовою іміджу педагога, а отже, безпосередньо впливає на створення його позитивного іміджу.
Ключові слова: імідж, педагог, спілкування, мова.

Посилання

Большая бесплатная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://tululu.org/b53260/. 2. Горовенко О.А. Формування особистісно-професійного іміджу учителя засобами самопрезентації / О.А. Горовенко. – Х. : Вид. група “Основа”, 2013. – 112 с. 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : хрестоматія : [навч. посіб.] / упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич, Т.Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І.А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А.М. 2002. – 462 с. 4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с. 5. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с. 6. Офицеров П.Ю. Формирование первого впечатления: как повлиять на этот процесс [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.elitarium.ru/ 2011/04/21/formirovanie_pervogo_vpechatlenija.html. 7. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. / Г.М. Сагач. – Т. 1 : Риторика “Златоуст”. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – C. 195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті