ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ

Автор(и)

  • Olena Nevmerzhytska

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91688

Анотація

У статті розкрито сутність поняття “ідеал виховання”,
фактори, що впливають на його формування. Розглянуто еволюцію
формування виховного ідеалу з часів античності до наших днів.
Акцентовано увагу на його загальнолюдській та національній
складових, доведено необхідність урахування ментальних рис народу
при його формуванні. Вказано на аксіологічний характер вибору
виховного ідеалу, оскільки концепція людини, яку бажано втілити в
процесі виховної практики, належить до певної системи цінностей.
Ключові слова: ідеал, виховання, виховний ідеал, цінності.

Посилання

І. ЦДАВО України. – Ф. 3889 (Русова Софія Федорівна). – Оп. 1. – Спр. 3. (Рукописи лекцій, промов, бібліографій, 29 серпня 1926 – 1932 рр.). – 100 арк. 1. Бех І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с. 2. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 191 с. 3. Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики) / О. Вишневський. – Дрогобич : Видавець Святослав Сурма, 2010. – 160 с. 4. Зайченко І. Педагогіка / І. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528 с. 5. Закон України “Про освіту” // Освіта. – 1996. – 21 серпня. – С. 6 – 11. 6. Ильин И.А. Путь духовного обновления / И.А. Ильин ; сост., авт. предисл., отв. ред. О.А. Платонов. – М. : Институт русской цивилизации, 2011. – 1216 с. 7. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня. – С. 5 – 6, 11 – 12. 8. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квітня – 1 травня. – С. 2 – 4. 9. Педагогика : Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапа-цевич. – Мн. : “Современное слово”, 2005. – 720 с. 10. Русова С. Ідейні підвалини школи / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 5. – С. 33 – 39. 11. Русова С. Дидактика / С. Русова // Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. – К., 1997. – Кн. 2. – С. 134 – 300. 12. Сухомлинська О. Педагогічний ідеал крізь призму теорії моралі / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 12 – 18. 13. Ушинський К. Про народність у громадському вихованні / К. Ушин-ський // Вибрані педагогічні твори у 2-х т. – К. : Радянська школа, 1983. – Т. 1. – С. 43 – 104. 14. Фіцула М. Педагогіка / М. Фіцула. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 528 с. 15. Щербань П. Національне спрямування навчально-виховного процесу закладів освіти / П. Щербань // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 10 – 12. 16. Cichoń W. Wartości – człowiek – wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. – Kraków : Wydawnictwo UJ, 1996. – 180 s. 17. Encyklopedia filozofii wychowania / pod red. S. Jedynaka i J. Kojkoła. − Bydgoszcz : “Branta”, 2009. − 359 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті