DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91690

ГЕНЕЗА ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Ellina Panasenko

Анотація


У статті розкрито особливості генези експериментів у галузі
виховання у науково-педагогічних дослідженнях українських авторів
радянської доби. Обґрунтовано періодизацію розвитку виховних
експериментів. Акцентовано увагу на пріоритетних тенденціях еволюції
виховних експериментів, підготовлених і проведених вітчизняними
науковцями у 1943 – 1991 рр.
Ключові слова: експеримент, виховний експеримент, науково-
педагогічне дослідження, програма експерименту, методика
експерименту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 2. Хвостова К.В. Гносеологические и логические проблемы исторической науки / К.В. Хвостова, В.К. Финн. – М. : Наука, 1995. – 176 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039