ВПЛИВ РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Borys Savchuk
  • Yuriy Chopyk

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91695

Анотація

У статті проаналізовано сучасні вітчизняні наукові дослідження про вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання та виховання в Україні першої третини ХХ ст. На основі аналізу дисертаційних, монографічних, статейних матеріалів виявлено основні тенденції, здобутки, прогалини та перспективи подальшого вивчення цієї проблеми.
Ключові слова: реформаторська педагогіка, історіографія української педагогічної науки, професійна підготовка вчителя.

Посилання

Березівська Л.Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л.Д. Березівська. – К. : Богданова А.М., 2008. – 406 с. 2. Вихрущ В.О. Дидактична думка в Україні (друга половина XIX – початок ХХ століття): проблеми розвитку теорії / за ред. Л.П. Вовк : в 2-х частинах. – Ч. 1. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. – 443 с. 3. Куркіна С.В. Проблеми виховання особистості і колективу в реформаторській педагогіці (кінець XIX – перша третина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С.В. Куркіна. – Кіровоград, 2008. – 20 с. 4. Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / за ред. О.В. Сухомлинської та ін. – Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. 5. Осьмук Н.Г. Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н.Г. Осьмук. – Суми, 2011. – 221 с. 6. Перетятько О.В. Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності приватних початкових та середніх шкіл Харківської губернії (1890 – 1917 рр.) / О.В. Перетятько : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – Х., 2001. – 232 с. 7. Поліщук С.В. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ ст. : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С.В. Поліщук. – Луганськ, 2013. – 181 с. 8. Пугач А.В. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті – початок 30-х років ХХ с.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / А.В. Пугач. – К., 2008. – 20 с. 9. Савшак Т. Методологічний аспект розвитку методики навчання історії в українських школах Галичини у другій половині XX – першій третині ХХ ст. // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 13. – С. 339 – 343. 10. Сафонова Н. Інноваційна педагогічна думка видатних педагогів 20-х років ХХ ст. та її втілення в сучасну шкільну практику / Н. Сафонова. – Одеса : Друкарський дім, 2005. – 112 с. 11. Сипченко О.М. Науково-педагогічна література в системі професійної підготовки вчителя (друга половина XIX – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О.М. Сипченко. – Полтава, 2008. – 20 с. 12. Степанова Т.М. Трансформація змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець XIX – ХХ ст.) : монографія / Т.М. Степанова. – К. : Слово. – 2010. – 467 с. 13. Сухомлинська О.В. Зарубіжний педагогічний досвід в Україні в 20-ті роки / О.В. Сухомлинська // Рідна школа. – 1992. – № 2. – С. 3 – 7. 14. Сухомлинська О.В. Українські вчені про зарубіжний педагогічний рух (1920 – 1929) / О.В. Сухомлинська // Педагогіка. – 1993. – Вип. 32. – С. 106 – 114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті