ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Olena Saraieva

DOI:

https://doi.org/10.24919/2313-2094.31.91698

Анотація

У статті на основі аналізу наукових знахідок зарубіжних і вітчизняних учених презентовано психолого-педагогічний вимір проблеми дитячого колективу. Викладено підходи психологів, педагогів та соціологів, визначено їх специфіку та контекст трактування проблеми формування дитячого колективу.
Ключові слова: колектив, дитячий колектив, соціальна група, соціальна спільнота.

Посилання

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 171. 2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 204 – 205. 3. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: система личных взаимоотношений / Я. Коломинский. – 2-е изд. доп. и перераб. – Минск : Нар. асвета, 1984. – 239 с. 4. Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания / А.С. Макаренко // Сочинения : в 7 т. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – Т. 5. – С. 133 – 163. 5. Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – С. 255. 6. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад ; редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – С. 122 – 123. 7. Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. НИИ общей и пед. психологии АПН СССР. – М. : Педагогика, 1979. – 240 с. 8. Толковый словарь обществоведческих терминов / Н.Е. Яценко. – СПб. : Лань, 1999. – 524 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Номер

Розділ

Статті