DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91820

МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ

Lyudmyla Ivanenko

Анотація


Актуальність теми зумовлена пошуком ефективних методів виховання милосердя у дітей шкільного віку. Завданнями статті є виокремлення важливих сучасних проблем виховання милосердя та аналіз основних методів їх подолання. Виявлена невідповідність вітчизняних шкільних практик і нормативно-правової бази світовим тенденціям виховання милосердя у дітей.


Ключові слова


милосердя; методи виховання милосердя; концепт милосердя; архетип школяра

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишнівська Н.В. Виховуємо милосердя (науково-методичний посібник для педагогів початкової школи загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / Н.В. Вишнівська. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – 85 с.

Вишнівська Н.В. Характеристика педагогічних умов виховання милосердя учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів / Н.В. Вишнівська // Теоретичні питання освіти і виховання : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. О.В. Матвієнко, уклад. доц. В.В. Кудіна. – Вип. 49. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 85 – 94.

Глінчук Ю.О. Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку в умовах кардіоревматологічного санаторію : автореф. ... дис. канд. пед. наук / Ю.О. Глінчук. – Вінниця, 2011. – 22 с.

Іваненко Л.В. Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра / Л.В. Іваненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. – Чернігів, 2014. – Вип. 115. – С. 88 – 91.

Каліна К.Є. Класифікація методів морального виховання молоді / К.Є. Каліна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 12. – С. 41 – 43.

Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В.І. Лозової. – Х. : «ОВС», 2006. – 496 с.

Ощепкова Л.С. Педагогические условия воспитания и развития милосердия у младших школьников : дисc. … канд. пед. наук / Л.С. Ощепкова. – Пермь, 2001. – 171 с.

Проект концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр. – К., 2014 – 22 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/news/ 43501/. – Дата звернення: 29.04.2015.

Савчук О.В. Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді / О.В. Савчук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – № 16. – С. 60 – 67.

Скриль О.В. проблема виховання милосердя у школярів підліткового віку у вітчизняній педагогічній думці (50-ті – 90-ті рр. ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук / О.В. Скриль. – Х., 2014. – 198 с.

Сухомлинська О.В. Про ідеї та підходи до виховання моральності: український погляд / О.В. Сухомлинська // Шкільний світ. – 2015. – № 4 (708), лютий. – С. 11 – 20.

Трухін І.О. Загальна характеристика мети та сучасних проблем виховання / І.О. Трухін // Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання / І.О. Трухін, О.Т. Шпак. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 367 с.

Шутова В.А. Педагогические условия воспитания милосердия у детей младшего возраста : автореф. ... дисс. канд. пед. наук / В.А. Шутова. – Смоленск, 1999. – 21 с.

Charter for Compassion [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://charterforcompassion.org/sign-share-charter. – Дата звернення: 07.05.2015.

Compassion Games International: Survival of the Kindest [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://compassiongames.org/. – Дата звернення: 03.05.2015

Gilbert P. Compassion Focused Therapy: Distinctive Features / Paul Gilbert. – New-York; Londod : Routledge, 2010. – 248 p.

Kim Y. Compassion in Schools / Young-Yie Kim. – Toronto, 2011. – 188 p.

McGonigal J. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World / Jane McGonigal. – New-York : Penguin Press, 2011. – 400 р.

Miller John P. Educating for Wisdom and Compassion / John P. Miller. – Corwin Press, 2006. – 169 p.

Schuitema J. Teaching strategies for moral education / Jaap Schuitema, Geert ten Dam, Wiel Veugelers // Journal of Curriculum Studies. – 2008. – Volume 40. Issue I. – P. 69 – 89.

Singer T. Compassion : Breading practice and science / T. Singer. – Saarbrucken : Satzweiss Print Web Software GmbH, 2013. – 526 p.

Welford M. The Compassionate Mind Approach to Building Self-Confidence / M. Welford. – London : Constable & Robinson, 2012. – 288 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вишнівська Н.В. Виховуємо милосердя (науково-методичний посібник для педагогів початкової школи загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / Н.В. Вишнівська. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – 85 с.

 

2. Вишнівська Н.В. Характеристика педагогічних умов виховання милосердя учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів / Н.В. Вишнівська // Теоретичні питання освіти і виховання : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. О.В. Матвієнко, уклад. доц. В.В. Кудіна. – Вип. 49. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 85 – 94.

 

3. Глінчук Ю.О. Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку в умовах кардіоревматологічного санаторію : автореф. ... дис. канд. пед. наук / Ю.О. Глінчук. – Вінниця, 2011. – 22 с.

 

4. Іваненко Л.В. Милосердя як складова цивілізаційного архетипу сучасного школяра / Л.В. Іваненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія Педагогічні науки. – Чернігів, 2014. – Вип. 115. – С. 88 – 91.

 

5. Каліна К.Є. Класифікація методів морального виховання молоді / К.Є. Каліна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 12. – С. 41 – 43.

 

6. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В.І. Лозової. – Х. : «ОВС», 2006. – 496 с.

 

7. Ощепкова Л.С. Педагогические условия воспитания и развития милосердия у младших школьников : дисc. … канд. пед. наук / Л.С. Ощепкова. – Пермь, 2001. – 171 с.

 

8. Проект концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр. – К., 2014 – 22 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/news/ 43501/. – Дата звернення: 29.04.2015.

 

9. Савчук О.В. Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді / О.В. Савчук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2012. – № 16. – С. 60 – 67.

 

10. Скриль О.В. проблема виховання милосердя у школярів підліткового віку у вітчизняній педагогічній думці (50-ті – 90-ті рр. ХХ століття) : дис. … канд. пед. наук / О.В. Скриль. – Х., 2014. – 198 с.

 

11. Сухомлинська О.В. Про ідеї та підходи до виховання моральності: український погляд / О.В. Сухомлинська // Шкільний світ. – 2015. – № 4 (708), лютий. – С. 11 – 20.

 

12. Трухін І.О. Загальна характеристика мети та сучасних проблем виховання / І.О. Трухін // Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання / І.О. Трухін, О.Т. Шпак. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 367 с.

 

13. Шутова В.А. Педагогические условия воспитания милосердия у детей младшего возраста : автореф. ... дисс. канд. пед. наук / В.А. Шутова. – Смоленск, 1999. – 21 с.

 

14. Charter for Compassion [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://charterforcompassion.org/sign-share-charter. – Дата звернення: 07.05.2015.

 

15. Compassion Games International: Survival of the Kindest [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://compassiongames.org/. – Дата звернення: 03.05.2015

 

16. Gilbert P. Compassion Focused Therapy: Distinctive Features / Paul Gilbert. – New-York; Londod : Routledge, 2010. – 248 p.

 

17. Kim Y. Compassion in Schools / Young-Yie Kim. – Toronto, 2011. – 188 p.

 

18. McGonigal J. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World / Jane McGonigal. – New-York : Penguin Press, 2011. – 400 р.

 

19. Miller John P. Educating for Wisdom and Compassion / John P. Miller. – Corwin Press, 2006. – 169 p.

 

20. Schuitema J. Teaching strategies for moral education / Jaap Schuitema, Geert ten Dam, Wiel Veugelers // Journal of Curriculum Studies. – 2008. – Volume 40. Issue I. – P. 69 – 89.

 

21. Singer T. Compassion : Breading practice and science / T. Singer. – Saarbrucken : Satzweiss Print Web Software GmbH, 2013. – 526 p.

 

22. Welford M. The Compassionate Mind Approach to Building Self-Confidence / M. Welford. – London : Constable & Robinson, 2012. – 288 p.

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039