DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.1/33.91823

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СІМЕЙНІ ФОРМИ ПРИЙОМНОЇ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ І МОЛОДДЮ У ПОЛЬЩІ

Barbara Kalinowska-Witek

Анотація


У статті розкрито проблеми опіки над дітьми-сиротами в Польщі. Зазначено, що найкращим виховним середовищем для дітей і молоді є сім’я. Треба докласти чимало зусиль, щоб діти-сироти були усиновлені, мали повноцінну сім’ю, якщо їм дозволяє право, або виховувалися у прийомній сім’ї, якщо є можливість повернутися до біологічної сім’ї. Безумовно необхідна одночасно робота з сім’єю дитини, метою якої є вирішення проблем, пов’язаних із вилученням дитини із сім’ї. Перевіреною формою є також сімейні дитячі будинки. Найменш бажаним виховним середовищем для дітей-сиріт є опікунсько-виховні установи (будинки дитини). На жаль, для багатьох соціальних сиріт, позбавлених батьківського піклування, вони є єдиним вирішенням їх складної ситуації. У статті представлено характеристики різних форм прийомної опіки, у тому числі сімейних та інституційних.


Ключові слова


прийомна опіка; соціальне сирітство; сімейні форми опіки; прийомні сім’ї; інституційна опіка

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Brągiel J. Pogotowie opiekuńcze / Brągiel J., Badora S. (red.) // Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. – Opole : Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 289 – 302.

Cyrańska E. Pogotowie Opiekuńcze: rys historyczny / E. Cyrańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994. – № 7. – S. 37 – 42.

Jeżewski K. Wioski i Ogniska Kościuszkowskie / K. Jeżewski. – Warszawa : Wyd. Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich, 1946. – 64 s.

Kelm A. Problematyka modelu domu dziecka / A. Kelm // Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / Z. Dąbrowski (red.). – Olsztyn : Wyd. WSiP, 1997. – S. 65 – 102.

Klimek L. Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce / L. Klimek // Opieka i wychowanie w rodzinie / Red. Cz. Kępski. – Lublin : Wyd. UMCS, 2003. – S. 248 – 258.

Kowalski W. Wioski Dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949 – 1999 / W. Kowalski. – Kraśnik : Wyd. Mad Graf, 1999. – 278 s.

Kulpiński F. Historyczne podmioty myśli i praktyki opieki nad dzieckiem / F. Kulpiński // Dąbrowski Z., Kulpiński F. Pedagogika opiekuńcza – historia, teoria, terminologia / Z. Dąbrowski, F. Kulpiński. – Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – S. 15 – 97.

Kulpiński F. Józef Czesław Babicki. Życie, działalność, dorobek pedagogiczny / F. Kulpiński. – Lublin : Wyd. UMCS, 1986. – 286 s.

Kulpiński F. Przezwyciężanie, ograniczanie i kompensowanie ujemnych stron opieki zakładowej / F. Kulpiński // Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / Red. Z. Dąbrowski. – Olsztyn : Wyd. WSP, 1997. – S. 419 – 445.

Lewandowska-Kidoń T. Dom dziecka jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / T. Lewandowska-Kidoń // Środowiska opiekuńczo-wychowawcze / Red. B. Wojciechowska-Charlak B. – Kielce : Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2002. – S. 85 – 107.

Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 09.12.2011 on trainings for family assistants // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 272. – item. 1608.

Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 09.12.2011 on trainings for foster custody candidates // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 274. – item. 1620.

Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 22.12.2011 on institutional foster care // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 292. – item. 1720.

Act on supporting family and foster care system, dated 09.06.2011 // Journal of Laws. – 2011. – № 149. – item. 887.

www.wioskisos.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Brągiel J. Pogotowie opiekuńcze / Brągiel J., Badora S. (red.) // Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. – Opole : Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 289 – 302.

 

2. Cyrańska E. Pogotowie Opiekuńcze: rys historyczny / E. Cyrańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994. – № 7. – S. 37 – 42.

 

3. Jeżewski K. Wioski i Ogniska Kościuszkowskie / K. Jeżewski. – Warszawa : Wyd. Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich, 1946. – 64 s.

 

4. Kelm A. Problematyka modelu domu dziecka / A. Kelm // Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / Z. Dąbrowski (red.). – Olsztyn : Wyd. WSiP, 1997. – S. 65 – 102.

 

5. Klimek L. Patologia rodziny a sieroctwo społeczne we współczesnej Polsce / L. Klimek // Opieka i wychowanie w rodzinie / Red. Cz. Kępski. – Lublin : Wyd. UMCS, 2003. – S. 248 – 258.

 

6. Kowalski W. Wioski Dziecięce SOS w świecie i w Polsce 1949 – 1999 / W. Kowalski. – Kraśnik : Wyd. Mad Graf, 1999. – 278 s.

 

7. Kulpiński F. Historyczne podmioty myśli i praktyki opieki nad dzieckiem / F. Kulpiński // Dąbrowski Z., Kulpiński F. Pedagogika opiekuńcza – historia, teoria, terminologia / Z. Dąbrowski, F. Kulpiński. – Olsztyn : Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – S. 15 – 97.

 

8. Kulpiński F. Józef Czesław Babicki. Życie, działalność, dorobek pedagogiczny / F. Kulpiński. – Lublin : Wyd. UMCS, 1986. – 286 s.

 

9. Kulpiński F. Przezwyciężanie, ograniczanie i kompensowanie ujemnych stron opieki zakładowej / F. Kulpiński // Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka / Red. Z. Dąbrowski. – Olsztyn : Wyd. WSP, 1997. – S. 419 – 445.

 

10. Lewandowska-Kidoń T. Dom dziecka jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze / T. Lewandowska-Kidoń // Środowiska opiekuńczo-wychowawcze / Red. B. Wojciechowska-Charlak B. – Kielce : Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2002. – S. 85 – 107.

 

11. Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 09.12.2011 on trainings for family assistants // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 272. – item. 1608.

 

12. Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 09.12.2011 on trainings for foster custody candidates // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 274. – item. 1620.

 

13. Regulation of Minister of Labour and Social Policy dated 22.12.2011 on institutional foster care // Journal of Laws of the Republic of Poland. – 2011. – № 292. – item. 1720.

 

14. Act on supporting family and foster care system, dated 09.06.2011 // Journal of Laws. – 2011. – № 149. – item. 887.

 

15. www.wioskisos.org

ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039